donderdag 10 januari 2019

GELE HESJES NL tegen DE NEP BANK van NEP-ELITE die TROTS = schaam-teloos LAAT ZIEN HOE ZIJ ZICH IN WEELDE WENTELEN... van ONS GELD!!GRN: VERKOOP NOOIT JE ZIEL - niet aan DNB of RUTTE-3: aan niets of niemand!


Wikipedia:

Chartaal geld (letterlijk: wettig betaalmiddel) is het tastbare geld (munten en biljetten) in handen van het publiek, dat wil zeggen iedereen behalve de geldscheppende instellingen (algemene of primaire banken) en de rijksoverheid.

Kenmerk van dit geld is dat men het kan aanraken, dat het tastbaar is. 

Chartaal geld behoort samen met het giraal geld tot de maatschappelijke geldhoeveel-heid, M1, het geld in handen van het publiek. Munten en bankbiljetten in de kassen van de algemene banken noemt men geldreserves onder chartale vorm, dit hoort niet tot het chartale geld.

GRN - verkeersvergelijking van Fischer:   M V = P T 

Giraal geld is geld dat op een betaalrekening staat. Het girale geld bestaat uit tegoe-den die het publiek bij banken aanhoudt en die onmiddellijk in contanten kunnen worden omgewisseld of kunnen worden gebruikt voor girale betalingen. Men spreekt daarom van direct opeisbare vorderingen op naam die het publiek heeft op hun bank en die bestaan uit een tegoed in de vorm van een betaalrekening. Publiek betekent hier de niet-geldscheppende instellingen, dat wil zeggen iedereen behalve de algemene banken (en de rijksoverheid).

Giraal geld is geld dat men niet kan aanraken, in tegenstelling tot chartaal geld (munten of bankbiljetten).

GRN = 'Geschapen uit het niets!!!'


Als GELE HESJES MASSAAL en OP DEZELFDE DAG veel - if any?! - van onze BANK-/ GIRO-TEGOEDEN zouden CONTANT OPVRAGEN...

...dan ligt HET MONETAIRE SYSTEEM DIRECT OP Z'N - haar? onzijdig woord... mmm; 'op het'? neen, ook niet - haha! GRN is geen Neerlandicus,  wie helpt er? bij voorbaat dank! - GAT en...

HEEFT DNB = DE NEP BANK en hebben ook al die andere banken 'n GIGANTISCH GROOT PROBLEEM

want:

- zoveel chartaal geld hebben 'zenamelijk niet!

  • Oproepen daartoe mag niet en dat doet GRN dus ZEKER NIET
TROTS LAAT NEP-ELITE ZIEN HOE ZIJ ZICH IN WEELDE WENTELEN: VAN ONS GELD!


Volhardend vader, recht-zoekend burger en uiteraard overtuigd GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - was dus niet alleen bij het hoofdkantoor van DE NEP BANK geweest waar de vriendelijke mannen van de Marechaussee de identiteit van GRN wilden vaststellen 'omdat'er foto's gemaakt werden van hun wagen/ het pand...

Bij herhaling - voor alle zekerheid: niet GRN en ook niet GELE HESJES NL zijn 'staatsgevaarlijk'... absoluut niet - maar juist:


En wat is 'de leus' van dat

DNB-bezoekerscentrum?


   'BELEEF HIER DE WERELD VAN HET GELD'...

GRN: 'Het geld?' Gemaakt uit het niets!


Hoe dan ook:
WAT VOORAF GING:


d.d. 10-01-2019: 'GRN en KONINKLIJKE MARECHAUSSEE bij DNB:NIEUW - NIEUW - NIEUW - GELE HESJES AMSTERDAM - NIEUW - NIEUW - NIEUW:

GRN:


  • Van DE NEP BANK - de 1% - naar HET AMSTEL - de 19% - op kosten van HET VOLK = WIJ, de 80%: dat is de waarheid en niets dan de waarheid: ONEERLIJK!
   GRN:

   GELE HESJES NEDERLAND EISEN...


   Echte Democratie - Onafhankelijke Rechtspraak

   en:

   een EERLIJKE WELVAARTSVERDELING!!
Tot slot:

GRN maakte nog meer GELE HESJES filmpjes onderweg naar Amsterdam CS en was wederom bij burgemeester-van-NIET-ALLE-Amsterdammers:


'op bezoek'!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GRN en KONINKLIJKE MARECHAUSSEE bij DNB: GEEF ME DE MACHT OVER 't GELD & HET MAAKT NIET UIT WIE DE WETTEN MAAKT - GELE HESJES NLGRN: Nee of ja? En als; uw schatting... hoe lang duurde het totdat KM bij GRN stond?


GEEF ME DE MACHT OVER 'T GELD en HET MAAKT NIET UIT WIE DE WETTEN MAAKT:Volhardend vader, recht-zoekend burger en GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - stelde in zijn vorige publicatie (zie hieronder) aan:

de GELE HESJES AMSTERDAM voor om als een (mogelijk) demonstratiedoel naar DNB te lopen - De Nederlandse Bank oftewel:


Na een zakelijke afspraak ging GRN dus naar het Frederiksplein/ Westeinde om een 'voor-verkenning' te doen... hoe 'spannend' - diverse medewerkers van de Koninklijke Marechaussee liepen wacht rondom het gebouw en toen GRN...


...voor de DNB-deur een GEEL HESJE AAN-DEED, stonden ze DIRECT 'OP DE STOEP'!

   Hoe dat verder ging??

Kijkt u de video, onderaan...
veel plezier en, uiteraard:


  • GELE GROETEN aan 3 vriendelijke MARECHAUSSEE - WISSEL alleen nog naar GELE HESJES NL en wees van harte WELKOM: WIJ ZIJN HET VOLK!

---


d.d. 10-01-2019: 'DAG RUTTE-3:GELE GROETEN aan GELE VRIENDEN en VRIENDINNEN!

Later vandaag meer, o.a. met suggestie voor een (kortere) looproute en doel:

   DE NEDERLANDSE BANK!
  
   Wat vinden de andere GELE HESJES AMSTERDAM 
   daarvan? Ook het AMSTEL-HOTEL is VLAKBIJ...

   en dan MET DE METRO TERUG?
   Gaarne commentaar/ beter idee? altijd WELKOM!

---


Wikipedia:

De Nederlandsche Bank NV (DNB) is de centrale bank van Nederland. De Bank is in 1814 opgericht door koning Willem I en heeft het Nederlandse monopolie op de uitgifte van bankbiljetten. De Nederlandse Staat is sinds 1948 enig aandeelhouder van de NV. Tot Nederland in 1999 toetrad tot de Economische en Monetaire Unie stelde De Neder-landsche Bank de rentetarieven in Nederland vast. De president van de bank is kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Foto: nu.nl

DNB heeft in essentie twee hoofdtaken, maar één pre-sident. Voor de monetaire taak, om te zorgen voor stabiele prijzen, moet de centrale bank volledig onafhankelijk zijn van bijvoorbeeld de politiek.

De huidige president van DNB, Klaas Knot, moet als lid van het bestuur van de ECB vrij kunnen be-sluiten over het te voeren monetaire beleid. Als toe-zichthouder is DNB wel verantwoording schuldig aan de politiek. Jan Sijbrand is verant-woordelijk voor het bankentoezicht, het toezichtbeleid en het toezicht op de verzeke-raars. Hij wordt per 1 juli 2018 opgevolgd door Else Bos, voormalig bestuursvoorzitter van pensioenuitvoerder PGGM.


NIEUW - NIEUW - NIEUW - GRN versus DE NEP BANK - NIEUW - NIEUW - NIEUW:


Lees/ kijk ook:d.d. 08-07-2016: Niburu          GOEDE UITLEG:

'Wat iedere Nederlander hoort te weten over hoe ze bedonderd worden!'

GRN: Meer DE NEP BANK volgt... zsm.:


GELE HESJES ZULLEN OVERWINNEN!
d.d. 05-04-2018: 'Niet alleen 'staan in de trein' maar ook...


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

DAG RUTTE-3: GELE HESJES NL 'BELOVEN' het VOLK 3X MEER LOON: TREK zaterdag OOK GEEL HESJE AAN - HAAL ONS GELD TERUG van NEP-'ELITE'!   Ja, geachte dames en heren, mede-Nederlanders:

   het is de meer dan 'de hoogste tijd' om afscheid te
   nemen van DAT RUTTE-3 en oranje KLIEK.

   De allerslechtste mini-president die ONS NEDERLAND
   ooit toeliet in het Torentje. Een enorme fout van te
   naieve Nederlanders....

   NOOIT MEER RUTTE-METUTJES!

   Een decennium van:
   pijn, leed en verdriet.

Van armoede, wanhoop en zelfs zelfmoord

Daartoe heeft Rutte 1 t/m 3 werkelijk
voor veel Echte Nederlanders geleid.

Genoeg is meer dan genoeg:

Nederland is RUTTE-3 STRONT-ZAT:

  • STA OP VOOR NEDERLAND - GELE HESJES NL


GELE HESJES NEDERLAND 'BELOVEN' GELE BERGEN: 3X MEER LOON - KOM OOK!


Bovenstaande volhardend vader, recht-zoekend burger en overtuigd GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - bedacht opeens:   Dat WAT RUTTE iedereen BELOOFDE...

   1.000,- euro per persoon erbij als je maar 
   op de VuVuDu zou stemmen; u herinnert zich...

   ...dat KUNNEN GELE HESJES BETER:

   GELE HESJES NEDERLAND 'BELOVEN'
   HET VOLK 3X ZOVEEL LOON - u hoeft
   alleen maar ZATERDAG(S)...

  • EEN GEEL HESJE AAN te TREKKEN!!!

SAMEN
= wij, de 80%, STERKER DAN 'de club tegen het volk' = de 1% NEP-'ELITE' en de 19% MEELOPERS zoals die van RUTTE-3!


Wat Markie Ruttemetutje niet nakwam...

  • gaan GELE HESJES HALEN bij NEP-'ELITE' - WIJ ZIJN HET VOLK: GELE HESJES MAKEN NEDERLAND WEER MOOI, TROTS & RIJK MET ONS EIGEN GELD!


d.d. 09-01-2019:

    'GELE HESJES NL = VREEDZAAM, VASTBERADEN
     en MASSAAL.

    De STAAT = levens-GEVAARLIJK...


   IN HET BELANG VAN
   DE KINDERENVROUWE JUSTITIA en...

   in het belang van:
   ONS NEDERLAND - Rood-Wit-Blauw...

   met ZONNIGE GELE WIMPEL!

   Samen STERK: BEVRIJDERS van NEDERLAND!


GELE GROETEN aan GELE VRIENDEN en VRIENDINNEN!

Later vandaag meer, o.a. met suggestie voor een (kortere) looproute en doel:

   DE NEDERLANDSE BANK!
  
   Wat vinden de andere GELE HESJES AMSTERDAM 
   daarvan? Ook het AMSTEL-HOTEL is VLAKBIJ...

   en dan MET DE METRO TERUG?
   Gaarne commentaar/ beter idee? altijd WELKOM!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia