zondag 12 februari 2017

Jeugd'zorg' in de trieste praktijk: niet-veilig en niet-samen! SVMN-klacht - 100% bewijs - kan niet door zelf-beklaagde SKJ-er behandeld worden!


Na publicaties... over de partijdige, onredelijke en zelfs criminele jeugd'zorg':

d.d. 05-02-2017:

Stasi?-praktijken bij SKJ-behandeling van klacht tegen jeugd'zorg' van 'Samen Veilig'; zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten! Schokkend.

Rechter: 'alles doen voor omgangsherstel'; 'gezins'-voogd M.K. van SVMN deed helemaal niets! Klacht!


d.d. 09-02-2017:

De hoorzitting bijwonen? Vrijdag 3 maart 2017, 11:00 uur bent u welkom; laat uw eigen afkeer van SKJ, SVMN en jeugd'zorg'-NL blijken - kom ook! Vertrouwen stellen in een behoorlijke klachtbe-handeling door SKJDat werd onmogelijk gemaakt!De burger wordt 'voor dom gehouden'... ook door de 'hulp'verlening; f#ck off!


...is duidelijk dat de Nederlandse burger inderdaad 'overal wordt misleid'. Door de politici, door de be-stuurders en ook door de jeugd'hulp'?verleners.

De 'transitie naar de gemeentes' heeft helemaal niets goeds gebracht, maar is voor de jeugd'zorgers' weer 'een ander excuus' om hun - mijn inziens be-wuste; want 'helpen' is helemaal niet hun primaire doel, daarmee 'verkopen' ze zich alleen maar dat is niet wat ze in werkelijkheid doen! -  falen 'aan een ander te wijten'... maar nooit aan zichzelfTerwijl nu juist daar veel, heel veel, veel te veel fout gaat.

 • Met in ons diep-trieste, voortdurende PAS-familiedrama sinds 2008 en - vandaag al 1056 dagen geen omgang! - de kinderen als slachtoffers...


De 'Veilig? Thuis?'-kliek en klachtbehandelaars SKJ - Stelsmatige Kindermishandeling Justificeren - zijn aldus drs. Groenendijk MSc. absoluut niet-te-vertrouwen, niet-professioneel en zelf-verward.

 • Precies dat wat ze niet doen; zo heten ze! Ze draaien alles om; pas op...


Niet 'u bent verward en heeft hulp nodig', maar 'zij = zulke types zijn corrupt en moeten opgesloten worden'... dat is de waarheid, aldus Groenendijk. Mogelijk dat deze recente krantenkoppen over de leden/ medewerkers van de SKJ te Bilthoven ging?
Wat nou 'thuis'? niet-Samen niet-Veilig Midden Nederland:

 • De onredelijke, partijdige en zelfs criminele 'hulp'verleners van 'Samen Veilig' Midden Nederland - voormalig BJZ Utrecht - liet mijn drie dochters die door de rechtbank Gelderland in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 onder hun 'professionele? neen!'-toezicht waren gesteld - aldus tijdens lopende ots! - d.d. 27-06-2016 met de medewerking van criminele gemeente Duiven/ Gld. - o.a. misdadige bur-gemeester De Lange, secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten - naar 'een onbekende bestemming ergens in Duitsland?' - voor de 3e keer! - door de ziekelijk-egoistische 'moeder' Solvig S. ontvoeren en... 
  

 • in de periode 2008-2017 werden mijn drie dochters door hun 'moeder' volkomen ten onrechte - 'ik wil dood; dit was de meest stomme verjaardag ooit', aldus de oudste dochter Lina toen - 3 maanden in een 'BlijfHuis' van Stichting 'Elckerlyc' geplaatst en drie keer ontvoerd - 


 • Van de Meent/ Bussum naar Leipzig, van de Meent/ Bussum naar Duiven in Gelderland en van Duiven naar 'ergens in Duitsland'. 


  • Terwijl hun vaderlijk, warme thuis altijd voor hun daar was, is en blijft... dus kom maar meiden, van je vader krijgen jullie een eerlijke knuffel en alles wat jullie nodig hebben; echte liefde... van papa!  Wat nou 'veilig'niet-Samen niet-Veilig Midden Nederland:

  • SVMN/ deze 'gezins'voogd mw. M.K. weigerde acht maanden daarvoor om de duidelijke opdracht van de rechter mw. mr. Van Son om 'alles te doen om tot omgangsherstel tussen de kinderen en hun vader te komen', maar de beklaagde 'gezins'voogd de facto helemaal niets deed om dit daadwerkelijk tot stand te brengen.

  • Niets deed SVMN, behalve dan voor 3 kinderen het ots-budget van duizenden euro's te incasseren!

  • SVMN/ 'gezins'voogd mw. M.K. weigerde 'moeder' Solvig S. een schriftelijke aanwijzing te geven in verband met haar struc-turele non-/ te late en herhaald, zeer beperkte ouderinformatie. Dit ondanks beschikking van de rechter waarin; 'het om de week zenden van belang-rijke informatie over het leven en vermogen van de kinderen', werd vastgelegd...   Mw. Solvig S. weigert nu al maandenlang iedere ouderinformatie - letterlijk 5 regels per sms-bericht - en ook de vastgestelde belregeling - op maandag om 19:00 uur - wordt sinds de 3e internationale kin-derontvoering door haar geblokkeerd. Deze vader belt iedere maandag desondanks 'moeders?'-nummer en spreekt haar mailbox in; de stemmen van de meiden krijg ik nooit te horen... andersom evenmin. Triest.

  • en SVMN/ 'gezins'voogd mw. M.K.: 'wij beschikken, net als de vader, niet over de adresgegevens van de kinderen' maar... zij beweerden deson-danks 'in de periode van d.d. 27-06 t/m 03-08-2016 op afstand toezicht te hebben gehouden op 3 ontvoerde kinderen'? Dat is de facto onmogelijk!


  Geen informatie over hun verblijfplaats, geen informatie over hun levens/ ouder-informatie, geen 'vrolijke kinderstemmen met hun belevenissen van de meiden aan de telefoon' maar wel... maandelijkse kinderalimentatie van nu 508,46 (ivm de verhoogde erfpacht van het vaderlijk thuis) incasseren (of dat hen ten goede komt?) en al jarenlang fluistert 'moeder' Solvg S. 'weet ik wat voor slechte zaken en zeker 98% gelogen aan de kinderen over hun vader c.q. het ouderlijk conflict in zonder dat vader zich weren/ de echte gang van zaken vertellen kan...'?!


  Dat is het werkelijke gezicht van mw. Solvig S. - zie opstellen van haar curriculum vitae/ biografie -->

  - zij denkt de kinderen te 'bezitten' en verwart 'haar belangen' met 'de kinderbelangen'. Over de ruggetjes van onze drie dochters... dat zullen ook zij, uiteindelijk, gaan/ nu al zien en dan haar zullen verlaten.  - 


  • De eretitel 'moeder' verdient zij allang niet meer... more to be exposed; mijn meiden en de wereld hebben recht op de waarheid en niets dan dat.


  En zo kan en zal... deze altijd volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc. nog wel even doorgaan waarbij niet alleen 'moeder' Solvig S. - met alle bewijzen erbij - toch niet 'lief' maar juist 'heel gemeen' - vooral tegen onze eigen drie meiden die zij evident niet-echt lief-heeft, zal blijken...

  ...en de 'hulp'verlening van AMK/ BJZ Noord-Holland, toen BJZ Gelderland en uiteindelijk de crimineleniet-Samen niet-Veilig Midden NL.

  ...maar vooral ook de 'recht'ers te Arn-hel als 'een grote nep' bewezen worden. Onomstotelijk, zonder twijfel. 'Krommers' zijn het!
  Van Teeffelen, Stuifmeel, Jacquemijns... 'besodemieteren', doen ze allemaal!


  Ondanks mijn herhaalde en onderbouwde oproep aan de voorzitter van het College van Beroep - dhr. mr. Van Teeffelen, aan de SKJ-directeur - mw. drs. Stuifmeel RA - om 'orde op zaken te stellen', weigerden zij op mijn - gegronde! - kritiekpunten te reageren. Dat zegt al alles', nietwaar...?!

  Jegens de 2e be-handelend voorzit-ter van het College van Toezicht:

  mr. Jacquemijns

  moest zelfs formeel klacht ingediend worden!


  Tot op heden weigeren deze personen 'in te grijpen - Van Teeffelen en Stuifmeel - c.q. 'de eer? aan zichzelf te houden' - Jacquemijns en 'secretarissen' - en wordt met een kul-hoorzitting onder 'leiding' van een - totaal ongeloofwaar-dige, niet-onafhankelijke - nep! -'voorzitter' die zelf beklaagd werd...

  ...doorgedramd. Onbestaanbaar.

  Ergo: 'ze weten bij SKJ dondersgoed dat klager Groenendijk meer dan gelijk heeft... maar 'dat mag hij niet krijgen omdat anders ook het jarenlange 'hulp'verlenings- en 'recht'erlijke leugenverhaal in elkaar dondert'. Tevergeefs... dat zal geschieden! Daar zorgt volhardende Groenendijk desnoods persoonlijk voor. 

  Dit in het belang van mijn en vele andere kinderen - en hun vaders, soms ook moeders - en Vrouwe Justitia! Nederland is geen recht- maar een kromstaat geworden...!


  Gelukkig zijn er veel mensen die ons steunen en op vrijdag 3 maart, 11:00 uur de SKJ/ SVMN ook - zelf - in de ogen willen kijken; helemaal top en dank!

  Meerdere lotgenoten/ steun-betuigers hebben zich reeds aangemeld - uiterlijk d.d. 16-02-2017 - en klager Groenendijk zal SKJ nog maar een mail moeten sturen met de noodzakelijke vraag:

  • Hoeveel toehoorders passen er eigenlijk in uw hoorzittingszaal(tje)?

  De SKJ werd om spoedigste uitsluitsel, uiterlijk d.d. 15-02-2017, verzocht.  Ook: hebben zich bij de beklaagde al andere personen naast haar advocaat, mw. mr. L.L.M. Dik van DAS-advocaten, voor zitting d.d. 03-03-2017 aangemeld?

  Gaarne verneemt Groenendijk deze namen van 'haar (eventuele) toehoorders' voorafgaande aan zitting, uiterlijk d.d. 20-02-2017... mijn dank bij voorbaat.


  Let wel: zonder hun aanmelding en uw bericht aan klager - ruim voorafgaande aan zitting - dienen de eventueel toch-verschenen SVMN-'sympathisanten' uit de zaal te worden geweerd, nietwaar? Daar rekenen wij op...!
  No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia