woensdag 2 januari 2019

Deel-11: KNUPPELENDE HAAGSE POLITIE achtervolgt VREEDZAME GELE HESJES NL - dus KOMEN WE WEER: vreedzaam, vastberaden, MASSAAL!


GRN: Schokkende AGRESSIE van HAAGSE POLITIE tegen VREEDZAME GELE HESJES!

Een volk dat voor tirannen zwicht, verliest meer dan lijf en goed... dan dooft het licht!Volhardend vader, recht-zoekend burger en GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSC. - gewoon PapaErik - was wederom 'geschrokken' van deze onnodige AGRESSIE van de HAAGSE POLITIE tegen deze VREEDZAME mede-demonstrant van de
GELE HESJES NEDERLAND.

  • SCHOKKEND: Als je naar smaak van de politie niet hard genoeg rent, dan word je gemept met de ('T oudE model) wapenstok - NL is een POLITIESTAAT!

Wikipedia: 'Onder een politiestaat verstaat men een staat waar de sociale, economische en politieke macht door de leiders gehandhaafd wordt met behulp van (geheime) politie. Deze politie heeft in dit soort staten meer bevoegdheden dan gebruikelijk is in een liberale democratie. Politiestaten in de strikte betekenis van het woord worden meestal ge-kenmerkt door totalitarisme en een sterke sociale controle.


Maar het VOLK HEEFT DAT DOOR en
KOMT IN PACIFISTISCHE OPSTAND:

  • LANG LEVE GELE REVOLUTIE:

TEGEN RUTTE-3 en VOOR NEDERLAND!


 GELE HESJES, GELE HESJES,
 GELE HESJES NEDERLAND...

 GELE HESJES, GELE HESJES...
 VEROVEREN HET LAND':

 BLAUW-WIT-ROOD - NEDERLAND IN NOOD


Dat is de waarheid en niets dan de waarheid die... gezegd moet worden! In het be-lang van Nederland, in het belang van Vrouwe Justitia en in het belang van de kinderen:

  • VERZET U TEGEN RUTTE-CATUUR - WIJ ZIJN HET VOLK!
GRN: GELE HESJES NEDERLAND - vanuit het HOGE NOORDEN naar Den Haag:

  • VEEL RESPECT en GELE GROETEN aan MEDE-HESJES NL
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Deel-10: GELE HESJES NEDERLAND houden pas op als RUTTE-3 OPGEROT en het VOLK AAN DE MACHT is: VREEDZAAM, VASTBERADEN en MASSAAL!


GRN: Het lijkt stront in de oren te hebben, dus: RUTTE-3, ROT OP... OPROTTEN!

HET VOLK is RUTTE-3 meer dan STRONTZAT: IEDEREEN zegt 'DOEI-DOEI, RUTTE-3
!Volhardend vader, recht-zoekend burger en GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - is er bijna door-
heen met de video's... met nog 2 grote klappers:

Schokkende opnames van GELE HESJES NEDERLAND die wordt getrapt en achtervolgd door de AGRESSIEVE POLITIE in DEN HAAG en...


   ACTIES GELE HESJES zijn NU AL...
   ERG SUCCESVOL want:

   - MARK RUTTE 'OP DE VLUCHT'!

   Heeft GRN uw interesse gewekt? Mooi zo en... kijk dan

   de komende publicaties alsook deze:

   Voor nu: GELE GROETEN uit BUSSUM - NEDERLAND

   Afbeelding: Tjeerd Royaards: veel dank en meer van 
   dit super-tekeningen: GELE HESJES, GELE HESJES NL


 d.d. 02-01-2019: Deel-9Eén voor allen, allen voor één!'
NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW:
Deel-11 komt er vanavond nog aan... na een middagdutje en wat eten heeft GRN
weer nieuwe energie!

  • NEDERLAND is in 2019... OVERAL GEEL!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GELE HESJES NEDERLAND STEUNEN ten onrechte gearresteerde JIM & Co TEGEN AGRESSIE van de HAAGSE POLITIE: Eén voor allen, allen voor één!GELE HESJES NEDERLAND - BREAKING: JIM VERTELT - Jeremy Fle:

NOS-JOURNAAL maakt FAKE-NEWS: NIET GH maar HAAGSE POLITIE WAS AGRESSIEF:


Het waren 23 minuten en 46 seconden maar 'JIM's verhaal' boeide volhardend vader, recht-zoekend burger en mede-GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - van de eerste tot de laatste seconde...


Duidelijk, eerlijk en 'straight up' werd verteld wat er werkelijk gebeurde in Den Haag afgelopen zaterdag:

  • VREEDZAME GELE HESJES en AGRESSIEVE POLITIE

Dat is heel wat anders dan 'de grimmige sfeer' bij het NOS-journaal = FAKE NIEUWS waar gepoogd werd om de GELE HESJES NL als raddraaiers neer te zetten.Niet de Gele Hesjes maar...

   de HAAGSE POLITIE WAS INTIMIDEREND
   AGRESSIEF en HEEL TRIEST BEZIG!!!

   De 'ELITE' = BANG, BANG, BANG.
   DOORGAAN DUS!

JIM & mede-gearresteerden wensen wij STERKTE met herstel, ook steun aan vrouw en kind - DAAR STAAN GELE HESJES VOOR OP - en veel respect voor je op-rechte verhaal:


Weet dat HET VOLK achter, naast en VOOR JE STAAT...En nog meer respect dat je komende ZATERDAG:


   d.d. 05-01-2019 WEER bij de GELE HESJES NL
                            STAAT, nu in 't Amsterdamse.

   GELE HESJES NEDERLAND zijn:

   VREEDZAAM - VASTBERADEN en in 2019

   ook MASSAAL!!

   En uiteraard zijn we benieuwd naar je eigen op-names maar... neem je tijd, GELE HESJES JIM!


Kijk ook: deze video had GRN 'nog op de plank liggen' maar...

  • nog steeds ACTUEEL - o.a. Miranda:

GRN: GELE HESJES NL GAAN - binnenkort - een VREEDZAAM = schadevrij FEESTJE BOUWEN in de RIDDERZAAL om te vieren dat:

Bij deel-10 houdt GRN 'de verslaggeving' van de landelijke demonstratie van de GELE HESJES NEDERLAND even voor gezien en gaat eerst achterstallige toetsen nakijken en dan weer nieuwe video's maken... nog genoeg te doen!

  • GEEL MOET IEDEREEN DOEN - IN HET BELANG VAN DE KINDEREN!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia