vrijdag 4 maart 2016

Oproep decanen der Rechtsgeleerdheid: (nog) president Blaisse & Co pissen naast de pot...?!

'Back to de Middeleeuwen' in Arnhem...?!

Sluijters en het wrakingscollege/ mrs. Van Groeningen, Van der Mei, Van Gameren en andere collega's - ook het 'hof = sof'/ mr. Van der Winkel & meer - zich middels uiteenlopende (non-) gedragingen... strafbaar gedroegen.
Zoals wij dat in onze 'democratie en rechtstaat' als fier en rechtschapen volk in ons mooie Nederland met elkaar afgesproken hebben om te voorkomen dat eerzame burgers die in zijn/ haar belangen en rechten - op een onheuse/ onrechtmatige wijze - geschaad worden, vervolgens zelf 'verhaal gaan halen' en/ of 'orde op zaken stellen'. 
Eigenrichting heet dat. Dit dan mogelijk met het gebruik van - al dan niet gepast - fysiek en/ of mentaal geweld; 'het recht van de sterkste' - wie de grootste spieren of meeste wapens heeft? - geldt dan weer; net als in de Middeleeuwen of daarvoor?

De wet geldt ook/ juist voor wetshoeders; wetsloeders in het gevang!


Dura lex sed lex: de wet is hard, maar het is nu éénmaal de wet en dient in dit geval ook absoluut te worden omgezet! In een echt 'Paleis van Justitie' worden misdadigers conform de wet veroordeeld en niet juist door een 'wolf in schaaps-kleren/ mr. Blaisse = chef-misdadiger' geleid te worden c.q. geen misdadigers werkzaam te zijn, zoals in Arnhem de facto het geval is. Dat is de omgekeerde wereld en onaanvaardbaar!

In casu pogen namelijk deze - duurbetaalde en met ambtseed gezworene -wets-'loeders' om deze rechtzoekend burger keihard te besodemieteren en laten de kinderen daarmee bewust in een triest PAS-familiedrama. Vandaag al 713 dagen = bijna 2 jaar hun eigen lieve vader niet meer kunnen zien of knuffelen, is ziek en pure (emotionele) kindermishandeling!


Wat vindt de decaan van werkweigering door OM, CPG, MinVJ?

Dat het Openbaar Ministerie/ niet!-behandelend officier van Justitie mr. Esbir Wilde-man, het College Procureurs-generaal/ mr. Bolhaar alsook het Ministerie van Veiligheid en Justitie/ mr. Van der Steur niets willen (gaan) doen, blijkt uit hun non-reacties op mijn aangetekend verzonden corres-pondentie c.q. misdadig sepot van 2 aangiftes zonder valide motivering - passende artikel 12 procedure is in voorbereiding.

Afbeeldingsresultaat voor universiteiten nederlandBenieuwd naar de juridische/ morele standpunten van alle decanen van de faculteiten der Rechts- geleerdheid en verzochte - academische steun/ melding van daadwerkelijke (uitleg van de) wet.

Dit middels brief/ oproep d.d. 03-03-2016 zoals deze per mail-bericht en tevens ondertekend per post werd verzonden. Sommigen van hen zijn/ waren zelf(s) ook werkzaam als rechter- plaats-vervanger in Paleis van 'Justitie' te Arnhem en aldus bekend met dagelijkse gang verondersteld...


Voor Amsterdam; UvA - prof. dr. Zieck (waarnemend), VU - prof. mr. Bouwens. Voor Leiden: UL - prof. dr. Lawson. Maastricht: UM - prof. dr. Schneider. Groningen: RUG - prof. mr. dr. Wezeman, Nijmegen: Radboud - prof. mr. S.E. Bartels. Voor Rotterdam: Erasmus - prof. mr. dr. Stoter, voor Tilburg: LawSchool - prof.mr. J.E.J. Prins en voor Utrecht: UU - prof. mr. A.T. Ottow.Quis custodiet ipsos custodes? - 'Wie bewaakt de bewakers?'
No justice, no peace! De - pacifistische - revolutie is aanstaande...!Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia