woensdag 7 augustus 2019

DE WAARHEID = PRECIES OMGEKEERD AAN UW HUIDIGE WERELDBEELD: OVERHEID blijkt GÉÉN VRIEND maar VIJAND en dient alléén NEP-'ELITE'!
ÉCHT - DE WAARHEID IS 'PRECIES OMGEKEERD' AAN UW HUIDIGE WERELDBEELD:


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs.
E.M. Groenendijk MSC. - gewoon PapaErik - blijft
U waarschuwen:

DE OVERHEID = NÍET 'UW VRIEND'...
MAAR IS JUIST DE VIJAND!
   DIENT NIET
   HET VOLK maar...

    ALLEEN DE ZOGENAAMDE 'ELITE'!
      Dát is de waarheid en niets dan de DE WAARHEID

    DE STAAT - oftewel: DE OVERHEID -
    ZIT IN COMPLOT TÉGEN DE EIGEN
    BEVOLKING...

INDERDAAD: U LEEFT IN 'DE OMGEKEERDE WERELD'!

  • WORD SNEL WAKKER, KOM ÓÓK IN VERZET VÓÓRDAT HET 'TE LAAT' IS!
WAT VOORAF GING:


d.d. 02-08-2019: 'UW KIND(EREN) NOG... een 'GOEDE TOEKOMST GUNNEN'?


d.d. 05-08-2019: 'WEES GEEN SCHAAP: LIEVE, HARD-WERKENDE, GOED-BEDOELENDE maar ÉCHT TÉ NAÏEVE NEDERLANDERS...


  • DENK, AUB, BETER = ALTIJD ZÉLF NA!'


Altijd al RIDDER VAN WEZB willen zijn? 'N GEEL LINTJE VERDIENEN? WELKOM!d.d. 18-12-2007: tscodgang


GRN: WEES een NEDERLANDSE HELD/ HELDIN:

     GELE HESJES, GELE HESJES,
     GELE HESJES NEDERLAND
     GELE HESJES, GELE HESJES,
     ...HEROVEREN ÓNS LAND!!!


Enne: de kinderen van Nederland snappen 'de omgekeerde wereld' wél... doorzien dat 'spel'

wél. Alleen de meeste 'volwassenen' doorzien
niet dat ze keihard en alles-omvattend besode-mieterd worden. Hoe triest is dat?!

  • WAT DEED U voor MIJN TOEKOMST?!

Synoniemen.net: 'akelig, bedroefd, bedroevend, desolaat, droef, droevig, ellendig, erbarmelijk, jammerlijk, koud, melancholiek, naar, naargeestig, ongelukkig, som-
ber, tragisch, treurig, triestig, troosteloos, verdrietig, zielig, jammer, sneu'


Wees tenminste nét zo slim als die kinderen en KOM IN VERZET...

  • sluit U aan bij GELE HESJES = NEDERLANDSE HELDEN Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia