maandag 2 oktober 2017

Schippers moet ingrijpen bij criminele! Stichting Kwaliteitsregister Jeugd - SKJ - die grondrecht van burger tot audio-opname van zitting verbiedt!

Schippers moet optreden tegen SKJ - weg ermee! 1 week tijd = 10-10-2017!


d.d. 24-09-2017'Laatste kans SKJ:

Bevestiging;

  • ontslag nep-'rechter' Jacquemijns

uiterlijk woensdag!

Gestelde reactie-termijn is inmiddels verstreken...

Hageraats, Loykens, Bakker, Winter, De Waard zijn zinkende!'d.d. 21-10-2011: ZEMBLA
'Minister van Tabak

  • Edith Schippers is een opmerkelijke minister van Volksgezondheid. Ze wordt door de rooklobby beschouwd als een trouwe bondgenoot.

Vooraanstaande artsen spreken met afschuw over haar rookbeleid: ze heft het rookverbod voor de kleine horeca op en campagnes om mensen van het roken af te helpen worden stopgezet.'d.d. 28-12-2013: Want to Know

  • 'Minister E. Schippers toont ware gezicht...

Dát mevrouw Edith Schippers als minister van Volksgezondheid, Welzijn (Jawel!) en Sport niet veel op heeft met complementaire gezondheidszorg is velen bekend.

Dat is op zich natuurlijk heel vreemd, zo niet bizar, want waar is haar neutrale positie in dezen, haar open mind naar werkzame complementaire zorg..?'d.d. 05-03-2016: Follow the money

  • 'Hoe de echtgenoot van minister Schippers tonnen verdient aan haar zorgbeleid


Sander Spijker, de man met wie minister Edith Schippers al twintig jaar getrouwd is, helpt zorginstellingen ‘slimmer’ declareren.

Lucratief advieswerk dat in strijd lijkt met de ‘zinnige en zuinige zorg’-agenda van zijn vrouw. Insiders doen voor Follow the Money...

een boekje open over de methodes van Spijker en collega’s.

Sander Spijker is de man van de dame die volgens het blad Opzij de machtigste vrouw is van Nederland, Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Toch is hij geen bekende ‘man van’. Het grootste deel van zijn leven onttrekt zich aan het oog van de camera's. Slechts sporadisch begeleidt hij zijn vrouw op de rode loper. Spijker gaat zijn eigen weg, al loopt zijn carrièrepad opvallend parallel aan dat van zijn echtgenote. Want ook Sander Spijker is actief binnen de gezondheids-zorg.'d.d. 21-09-2017Want to Know

  • 'Hautaine wetenschap wil homeopathie verbieden…!

Teletekst - 
GRN is tegen ieder eenzijdig advies!d.d. 12-10-2017Follow the money 
- goed zo, FTM; GRN groet!

  • 'Man van Edith Schippers stopt als zorgconsultant

Op 5 maart van dit jaar publiceerde Follow the Money een artikel over het advieswerk van Sander Spijker, de echtgenoot van minister Edith Schippers. 


Voor het bedrijf P5COM leerde hij zorginstel-lingen slimmer declareren.

In de maanden na het artikel werd de druk zo groot dat Spijker nu heeft besloten te stoppen met zijn werk, zo onthulde Schippers dinsdag in talkshow Pauw.'
d.d. 21-09-2017: RADAR - zelfs als het placebo is; waarom verbieden?


  • Er zijn miljoenen mensen over de hele wereld die baat hebben bij ho-meopathische middelen. Zou dit dan allemaal te wijten zijn aan het placebo effect? Natuurlijk niet!

Ook dieren hebben baat bij homeopathische middelen. Hier is geen placebo effect. Trouwens bij alle medicijnen speelt het placebo effect een grote rol. Als er een gene-zend effect is bewezen bij homeopathische middelen , ja dan kan het niet anders dan dat deze “wetenschappers”dit toewijzen aan het placebo effect. Zouden deze wetens-chappers wel begrijpen dat homeopathische middelen niet bewezen kunnen worden door te testen welke effect ze hebben op bepaalde ziekte symptomen omdat ze nu een-maal anders werken. Het homeopathische middel werkt op de zieke mens. Er wordt door de homeopaat een middel gekozen waarvan de giftige effecten van deze plant, of andere natuurlijke substantie, overeenkomt met de ziekte sympto-men van deze zieke mens. Ook heeft elk homeopathisch middel een type mens waar die het beste bij past. Je kan dus wel een homeopaat wetenschappelijk testen op zijn resultaten, maar niet de middelen die hij gebruikt. Dit is de basis van homeopathie die de EASAC schijnbaar nog niet begrepen heeft.'
d.d. 16-12-2017: De Dagelijkse Standaard

  • 'Edith Schippers: ‘ik begon in de po-litiek om de wereld te verbeteren, dat veranderde met de jaren

Daarnaast geeft zij in het interview dui-delijk weer dat het vooral gaat om plan-netjes uitruilen en consensus zoeken, een Nederlandse manier van regeren.

Het kan ook niet anders in de parlementaire democratie van Nederland, maar ideologische fundamenten worden daarbij aan de kant geschoven, om toch maar iets te bereiken. Daar worden burgers in deze moeilijke tijden toch vooral moedeloos van. Het is een gegeven en ook niet iets nieuws, maar het blijft frustre-rend om het van zulke politici te lezen'


Groenendijk: 'frustrerend maar het kan niet anders'? - Onacceptabel!


Dat moet beter en kan anders...
te beginnen bij de SKJ!

SKJ? Weg ermee! JacquemijnsWeg ermee!

Hageraats, Loykens, Bakker, Winter, De Waard? Weg ermee!

Schippers? We gaan het zien... wordt vervolgd.


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia