vrijdag 9 november 2018

NL nep-vrijheid: wie de waarheid over chemtrails zegt, wordt tegenge-werkt - manipulatie van aantal views door blogger/ youtube bewezen!GRN: Niet alleen op internet wordt de waarheid gecensureerd; ook 'in het echie'...!

'Wie de waarheid zegt, wordt tegengewerkt' - manipulatie van aantal weergaven:


Het was zowel volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - maar ook andere waar-heidsstrijders waarmee GRN in contact staat herhaald opgevallen:

  • op alle fronten wordt de waarheid tegengewerkt door 'de club tegen het volk'. Bijvoorbeeld met onterechte blokkeringen, views-manipulatie en zelfs pure censuur!

Dat Facebook helemaal niet bedoeld is om 'gezellig met elkaar te kletsen en/ of nieuwtjes uit te wisselen', maar als Fakebook om het volk te bespioneren en in door de 'elite' gewenste richting te douwen, wordt steeds meer burgers duidelijk. Gelukkig maar.

Hetzelfde geldt helaas ook voor 'Blogger'; het platform waarop deze stoppasfamilie-drama-site draait, want...


...hoe kan het nou dat GRN's meest recente publi-caties over vieze, vuile, smerige = zwaar giftige chemtrails bij 'Blogger'...

een veel lager aantal 'views/ weergaven' krijgt dan... de video's behorende bij die publicaties op 'Youtube'?


Dat kan niet =  totaal onlogisch en 'Blogger' wordt aldus 'ontmaskerd'!

U - de geachte dames en heren/ lezers van de site - kijkt niet alleen 'video-10' onderaan de publicatie en slaat bovenstaande video's/ het artikel over...

Ergo:


Niet alleen bij 'Blogger' maar ook bij 'Youtube' want ook daar blijkt namelijk 'de teller' bij goedlopende publicaties 'opeens niet meer te stijgen'!

Hahaha, als de waarheid te hard gaat dan volgt 'de censuur'; dan 'mag de publicatie niet populair worden' en 'dus' tegengewerkt...

  • met stilstaand aantal views terwijl... er wel gekeken wordt!


En wat dacht u van 'het trollen-leger'? Van die erg domme of medemens-verradende kliek huurlingen die voor wat eurootjes per de maand negatief com-mentaar leveren en zelfs... complete afdelingen van grote (media/ tech-) bedrijven die betaald krijgen om de publieke opinie te bespelen met 'trollen-blablabla' en zo de waarheidsbrenger te ontmoedigen en/ of in diskrediet te brengen en 'duimpjes naar beneden te klikken'...

  • hoe triest = ziek!

Of wat dacht u van GRN's standaard 1-week-gevangenis bij Fakebook als boven de zoveel honderd bezoekers per dag wordt uitgekomen...

...klaarblijkelijk klopt er heel veel = 'alles' van dat wat die GRN zegt! GRN herhaalt de waarheid die niet alleen gezegd mag maar ook...

...door steeds meer wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers gedeeld wordt:

  • Stop vergiftiging van mens, dier en natuur; stop giftige chemtrails....

en dat onmiddellijk!Pure censuur door Blogger119 versus Youtube614 weergaven:GRN: Youtube zegt 614 weergaven, Blogger zegt 'maar' 119...

  • waar zijn die andere 495 views gebleven?

Rarara, hoe kan dat nou? 'Manipulatie van'!d.d. 03-11-2018: 'Synchroon-spuitenpsychopaten-piloten spuiten 
                                                             blauwe lucht vol met gif.

    In levensbelang:Pure censuur door Blogger185 versus Youtube286 weergaven:GRN: Blogger zegt 185 voor bovenstaande publicatie en 119 voor onderstaande. Youtube zegt 614 en 286.


  • waar zijn die andere 101 views gebleven?

Rarara, hoe kan dat nou? 'Manipulatie van'!d.d. 03-11-2018:


   'Bent u nu werkelijk helemaal
   chemtrail-willoos gesproeid...

   dat u dagelijkse vergiftiging van uw kind-   
   (eren) en uwzelf als zoete koek slikt?

    Nee toch?!!'GRN: Wat is er eigenlijk nog wel echt in deze wereld?

Waarvoor komt u eigenlijk nog wel in actie?

  • Stop giftige chemtrails onmiddellijk!

Dat is dus nu meteen; help mee en eis ook gezonde lucht voor ons allemaal!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia