maandag 1 april 2019

ÉCHT (H)ÉÉRLIJK: kleintjeComplot: JOIN the REVOLUTION = RUIK GEEL! kC - ONLY FOR REAL MAN & REAL WOMAN: SMELL VICTORIOUS YELLOW!!GRN: Bestel snel, want OP = OP... nieuwe voorraad kleintjeComplot wordt gemaakt!kleintje Complot - kC: vóór wakkere, eerlijke, zelf-nadenkende burgers wereldwijd:


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - was letter-lijk ondersteboven en onder de indruk van, aldus:

DIRECT 'VERKOCHT'
 
toen de deksel
van zijn...

NIEUWSTE
'GEURTJE'
werd geopend:


De OVERWINNING zal zijn vóór deWat een strijdlustig, verleidelijk én (h)eerlijk luchtje!
Écht pittig maar toch zacht: 'n écht revolutionaire geur... ONWEERSTAANBAAR!

Échte mannen en échte vrouwen
dragen kleintje Complot omdat:

  • Grootste veroveringen starten bij kleintje Complot!

kleintje    voor ÉCHTE MANNEN 
Complot:  en ÉCHTE VROUWEN


REVOLUTIONAIR AANBOD:

   69,- euro 200 ml:

ONWEERSTAANBAAR ÉCHT!

Bestellingen alleen schriftelijk via:


  • stoppasfamiliedrama@outlook.com
       Papastraat 4, Bussum, Zonnebloemenhuis


 JOIN

 the

 REVOLUTIONSMELL YELLOW - 
   
 ONLY FOR REAL MAN & REAL WOMAN!

- GELE HESJES WERELDWIJD krijgen 25% familiekorting op vertoon van GELE HESJE -


d.d. 24-05-2015: Nathing & Allithing - 'When You Put on too Much Perfume'kleintje Complot - de overwinning zal voor de pacifistische revolutionair zijn!


kleintje Complot

kleintje Complot is één van de snelst groeiende en innova-tieve ontwerpers ter wereld zowel op het gebied van mode als geuren. Door de ronde vormen en herkenbare gele dop staat zijn naam synoniem voor de moderne pacifistische revolu-tionair.

Verwacht wordt dat kleintje Complot binnenkort een bekend iconische label zal zijn; een echt lifestyle merk dat revolutio-naire mensen van alle leeftijden aanspreekt!

Met reeds populaire productgroepen als kleintje Complot on-dergoed, kleintje Complot sieraden en nu: 'kleintje Complot' geuren. kleintje Complot Onsterfelijk, Obsessie, Ontsnapping en kleintje Complot de 1e zijn enkele populaire geuren van dit revolutionaire merk.
kleintje Complot de 1e

kleintje Complot de 1e (2019) heeft een citrusachti-ge, aromatische geur en is te dragen door mannen
én vrouwen. Voordat dit luchtje werd gelanceerd, hebben diverse andere ontwikkelaars gepoogd om een lekker geurtje voor iedereen te maken, maar
kleintje Complot de 1e was de eerste die ook daad-werkelijk aansloeg. Ananas, citroen, sinaasappel, kardemom en papaja zorgen voor een fris begin. Vervolgens ontwikkelt zich een intense, pittige geurexplosie van peper, roos en violet. kleintje Complot heeft als basis: muskus, amber en gele boom extracten.


d.d. 25-06-2015: SUPER STUPID POOP - 'Fart Perfume In Public'

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

NIET GRAPPIG = KLACHT: ONEVENWICHTIG, TENDENTIEUS en ONJUIST Gooi & Eemlander-KRANT = OP DE BLAREN ZITTEN, Schneider/ Mascini!


d.d. 08-11-2018: Nathan Coker - 'Paybacks A Bitch


ONEVENWICHTIG, TENDENTIEUS, ONJUIST G&E-KRANTJE = OP DE BLAREN ZITTEN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - houdt altijd woord... al duurde het 'door omstandigheden' even:

Vandaag werd de reeds aangekondigde
FORMELE KLACHT...


...jegens NEP-krant 'GOOI & EEMLANDER

met NEP-hoofdredacteur H. SCHNEIDER
en zijn NEP-journalist L. MASCINI...

bij de onafhankelijke? RAAD VOOR DE JOURNALIS-
TIEK (= 'bijna' NVJ) per mail INGEDIEND en zal morgen d.d. 01-04-2019 ondertekend worden nagezonden.


Formele klachtindiening - per post ondertekend nagezonden


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

Van: Volhardend Vader - drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: Raad voor de Journalistiek

Zo 31-3-2019 21:51

Geachte secretaris, Raad voor de Journalistiek,
Geachte wakkere, eerlijke, zelf-nadenkende burgers,

Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. dient hierbij formeel klacht in jegens 'de Gooi & Eemlander, de Gooi & Eembode, het Noord-Hollands Dagblad' en hoofdredacteur Schneider en journalist Mascini.

GRN verwijst naar de bijlagen: begeleidende brief en klachtsamenvatting.

Met journalistieke groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc.
In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland
WAT VOORAF GING:


d.d. 07-02-2019: 'GELE HESSER GRN gaat verhaal halen/ maken bij krant 'G&E/ journalist' L. Mascini


d.d. 14-02-2019: 'GRN: GOOI & EEMLANDER = NEP-NIEUWS!d.d. 15-02-2019: 'NOS = FAKE NEWS:

LANDELIJKE DEMONSTRATIE GELE HESJES in HILVER-SUM:


d.d. 20-02-2019: 'KEIHARDE BEWIJZENGOOI & EEMLANDER is NEP-KRANT!


d.d. 20-02-2019: 'AANGIFTE tegen KRANT: Gooi en Eemlander
ONWAARHEDEN in PUBLICATIE 100% BEWEZEN:


d.d. 11-03-2019: 'NEP-krant: Gooi & Eemlander LOOG! Dus NVJ


FORMELE KLACHTINDIENING jegens GOOI & EEMLANDER/ SCHNEIDER & MASCINI:BEGELEIDENDE BRIEF:


Raad voor de Journalistiek
t.a.v. de secretaris

Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam
Tel: 020 – 31 23 930, Fax: 020 – 31 23 934
E-mail: raad@rvdj.nl


Betreft:
Klacht jegens ‘de Gooi en Eemlander’ en jegens hoofdredacteur H. Schneider en journalist L. MasciniDrs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat 4, Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com

28 maart 2019


Geachte secretaris van de Raad voor de Journalistiek
Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers,

1. Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en ‘staatsvijand nr. zoveel’ drs. E.M. Groenendijk MSc. pikt het niet dat hij:

a) d.d. 01-02-2019 door de politie Hilversum onrechtmatig gearresteerd werd;
b) regionale krant; ‘de Gooi en Eemlander’ onjuist en tendentieus verslag deed;
c) herhaald weigerde om aan wederhoor te doen en letterlijk de deur dicht sloeg!

Aldus werd d.d. 21-02-2019 jegens ‘de Gooi en Eemlander’ alsmede jegens L. Mascini en H. Schneider aangifte gedaan van ‘laster en smaad’ (zie bijlage-1). Hun onjuiste en tendentieuze berichtgeving c.q. goedkeuring/ plaatsing daarvan dient naar het wetboek van Strafrecht vervolgd te worden, aldus Groenendijk. 

2. Echter: niet alleen staat 100% vast dat betreffende krant, hoofdredacteur en journalist zich met gepoogde karaktermoord strafbaar opstelden maar ook dat zij geen kennis van/ schijt hebben aan journalistieke grondbeginselen, waarvoor de NVJ/ Raad voor de Journalistiek het juiste aanspreek-punt is.

Aldus wordt hierbij - naast het straf-rechterlijke vervolgtraject via het Openbaar Ministerie - ook een formele klacht ingediend voor de overige = niet-strafbare maar wél klachtwaardige gedragingen van G&E/ Schneider en Mascini.

3. Voor nadere concretisering verwijst GRN kortheidshalve naar de bijgesloten klachtsamenvatting en verzoekt om bevestiging van ontvangst alsmede spoedigste, inhoudelijke behandeling.

Voor alle duidelijkheid: GRN houdt van transparantie en publiceert deze klachtbrief alsmede wijze van klachtbehandeling. Wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers zijn benieuwd…


Met journalistieke groet,

Drs. E.M. Groenendijk MSc. – 
In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland

FORMELE KLACHT

Van:

Drs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat 4, Bussum

Aan

Raad voor de Journalistiek, t.a.v. de secretaris
Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam
Tel: 020 – 31 23 930, Fax: 020 – 31 23 934
E-mail: raad@rvdj.nl

Jegens:

1) regionale krant: ‘de Gooi en Eemlander’ en

2) hoofdredacteur H. Schneider
    en journalist L. Mascini

    p/a Seinstraat 14, 1223 DA, HilversumDe klachten bestaan in de kern uit de volgende 8 onderdelen:


1. GRN werd niet voor- en niet achteraf geïnformeerd over publicatie d.d. 01-02-2019 geschreven door ‘journalist’ Mascini en goedgekeurd door ‘hoofdredacteur’ Schneider op de websites van ‘de Gooi & Eemlander’, ‘de Gooi & Eembode’ en ‘het Noord-Hollands Dagblad’;

GRN werd op geen enkele wijze door beklaagden naar hun publicatie verwezen en aldus ook niet om een (inhoudelijke) reactie gevraagd. GRN werd door derden ingelicht over hun lasterlijke, smadelijke en feitelijk onjuiste berichtgeving. Helaas gaven beklaagden ‘niet thuis’ toen GRN verhaal ging halen/ maken… niet met lopende camera, niet telefonisch en niet schriftelijk. Bange nep-journalisten, denkt iedereen in NL dan, GRN incluis.

2. De aldus ontstane berichtgeving bleek feitelijk onjuist; GRN ‘heeft koning Willem-Alexander helemaal niet beledigd’ zoals in betreffende publicatie op meerdere internetsites wél als ‘feit’ door beklaagden werd gesteld!

Bewijs: de seponering werd op dezelfde dag als GRN’s onrechtmatige arrestatie,  d.d. 01-02-2019 opgesteld en d.d. 05-02-2019 ontvangen. Ergo: de berichtgeving over GRN was de facto niet correct – Mascini loog over GRN die helemaal niemand beledigde, laat staan ‘de koning’!

3. De berichtgeving is onevenwichtig en tendentieus; GRN werd helaas vooraf niet-geïnformeerd over betreffende publicatie en ook achteraf geen enkele mogelijkheid tot wederhoor geboden. Het kennelijke doel was geen nieuwsbrenging maar een duidelijke poging om GRN middels onevenwich-tige en tendentieuze publicatie in diskrediet te brengen.

In betreffende publicatie werd bijvoorbeeld niet ingegaan waarom GRN tegen (nog) koning Willem-Alexander wilde gaan demonstreren en het feit dat zijn drie dochters tijdens lopende ondertoezicht-stelling van het BRP-register naar het RNI-deel werden overgeschreven en de aldus misdadige burgemeester De Lange van Duiven/ Gelderland ‘groen licht voor 3e, internationale kinderontvoering’ gaf (sinds d.d. 26-06-2016 geen enkel levensteken meer) en direct in strijd met de geldende beschikking van de familierechter handelde! Dat is veel groter, ernstiger en écht, waar nieuws… in tegenstelling tot de kul van GE/ Mascini en Schneider enkel gericht op het - ten onrechte - beschadigen van GRN.

4. Er is onvoldoende wederhoor toegepast… sterker nog: de GE/ beklaagden weigerden iedere wederhoor: niet persoonlijk, niet schriftelijk, niet audio-visueel. GRN werd geen enkele gelegenheid geboden om te reageren op de onjuiste, onevenwichtige en tendentieuze berichtgeving!

Na het letterlijk ‘dicht-gooien van de deur’ bij de redactie van de Gooi & Eemlander werd schriftelijk en telefonisch door GRN gepoogd om alsnog in contact te komen met Schneider/ Mascini maar dat bleek helaas onmogelijk te worden gemaakt en leidde tot reactie: ‘wij wachten uw aangifte wel af’.

Volgens  GRN had het op de weg van beklaagden gelegen om adequaat gebruik te maken van de hen geboden mogelijkheden om hun visie op de kwestie te geven en daarmee de lasterlijke en smadelijke berichtgeving van d.d. 01-02-2019 te nuanceren en klacht-indiening te voorkomen. Echter: de Gooi & Eemlander, Schneider en Mascini verkozen ‘te zwijgen’ = reeds schuld te bekennen, nietwaar?!

5. Er werd door beklaagden onvoldoende eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid gegeven. Er was geen sprake van het ‘verantwoord bijeenbrengen en publiceren van nieuws’ maar van het brengen van nepnieuws/ feitelijk onjuiste berichtgeving.

Ook werd GRN het recht van faire commentaar en kritiek onthouden door beklaagden, ondanks herhaalde pogingen van klager daartoe.

6. Er werd door beklaagden aan ‘Fabeltjeskrant-journalistiek’ gedaan. Er vanuit gaande dat de enige mogelijke bron van beklaagden namelijk ‘de politie’ was en die toch ‘de waarheid zeggen en het ver-schil tussen ‘werd gearresteerd’ & ‘werd veroordeeld’ kennen en het 1e vertelden = lekten’, waren het beklaagden die een fabeltje over GRN vertelden/ publiceerden op genoemde nieuwsplatforms!

Werd de publicatie door beklaagden zelf opgesteld of in opdracht van de politie/ ‘derden’ gepubliceerd? GRN sprak namelijk niet met derden hierover… 

Waarop baseerde Mascini aldus zijn publicatie? Wat was de bron? Gelet op de zeer korte tijd tussen - onrechtmatige - arrestatie van GRN en publicatie = dezelfde dag, kan dat alleen maar ‘de politie’ zélf zijn geweest en aldus ‘nóg interessanter’! Door beklaagden werd echter geen enkel inzicht gegeven geven in het verrichte journalistieke onderzoek en het beschikbare bronnenmateriaal

Ook beklaagden dienen het verschil tussen ‘werd gearresteerd = verdachte = vermeende belediging’ en ‘onherroepelijk veroordeeld = dader = heeft beledigd’ te kennen. Door deze ‘te verwarren’/ dit te negeren, hebben beklaagden aangetoond over onvoldoende journalistieke kwaliteit/ kennis te be-schikken voor die belangrijke taak, aldus GRN.

7. De beklaagden bleken niet bereid om na hun ‘fabeltjeskrant-heeft beledigd’ - de koning én de politie = beiden niet waar! - publicatie te herzien/ tot rectificatie over te gaan en weigerden iedere inhoudelijke reactie!

De d.d. 01-02-2019 gepubliceerde informatie blijkt niet alleen schadelijk onnauwkeurig (‘criminele voorbeeldfunctie’, werd er bijvoorbeeld door GRN’s leerlingen gezegd) maar werd ook niet, laat staan op royale wijze recht gezet!

8. Er blijkt sprake van discriminatie op grond van politieke of andere mening. GRN zei enkel: ‘ik ben een republikein, ik vind Willem-Alexander een nep-koning en ik ga hem ’n poepie laten ruiken (middels door onrechtmatige arrestatie verhinderde demonstratie bij uitreiking van ‘de Zilveren Camera’ in Gooiland/ Hilversum) ‘ en dat is veel minder erg dan ‘fuck de koning, fuck de koningin en fuck het koningshuis’ dat niet vervolgd werd. Waarom publiceerden beklaagden desondanks een dermate negatief en vooral: onevenwichtig, tendentieus en onjuist artikel?

Dat is pure discriminatie om ‘politieke of andere, in dit geval republikeinse mening’, aldus GRN. Be-klaagden hebben zich onvoldoende bewust getoond van het gevaar van door media verspreide dis-criminatie, en in plaats van al het mogelijk doen om discriminatie te voorkomen, gebaseerd op, o.a., ras, sex, sexuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere meningen en nationale of sociale afkomst werd GRN eenduidig gediscrimineerd ‘omdat ie tegen de koning is’!


Onevenwichtige, tendentieuze en onjuiste berichtgeving is onacceptabel

= maximale sanctionering!

Klager acht bovenstaande ernstige journalistieke vergrijpen waaronder laster, smaad, belediging en ongegronde beschuldigingen door de Gooi & Eemlander/ Schneider en Mascini volstrekt onacceptabel.

Niet alleen schadelijk voor GRN persoonlijk maar ook
voor het vertrouwen in de journalistiek en de (regionale) media in het algemeen.

Beklaagden zijn ernstig tekort geschoten in de belangrijke taak in het democratische bestel en dienen aldus bestraft
te worden!

GRN verzoekt om passende sanctionering zijnde:

1) Rectificatie Gooi & Eemlander, Gooi & Eembode, Noord-Hollands Dagblad,
2) Passende financiële vergoeding voor geleden en nog te lijden schade;
3) Afnemen van perskaart hoofdredacteur Schneider/ journalist Mascini. 


Hoogachtend,


Drs. E.M. Groenendijk MSc.
In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland
Bijlagen:

1) Proces-verbaal van aangifte d.d. 21-02-2019 politiebureau, de Groest, Hilversum

2) Recente publicaties op de website www.stoppasfamiliedrama.blogspot.nl:

a) d.d. 07-02-2019: https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/02/gele-hesser-grn-gaat-verhaal-halen.html
b) d.d. 14-02-2019:  https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/02/grn-gooi-eemlander-nep-nieuws-volg-je.html
c) d.d. 15-02-2019:  https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/02/nos-fake-news-landelijke-demonstratie.html
d) d.d. 20-02-2019: https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/02/keiharde-bewijzen-gooi-eemlander-is-nep.html
e) d.d. 20-02-2019: https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/02/aangifte-tegen-krant-gooi-en-eemlander.html
f) d.d. 11-03-2019: https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/03/nep-krant-gooi-eemlander-loog-dus-nvj.html

3) Begeleidende brief d.d. 28-03-2019


Aldus verzonden per mail: d.d. 31-03-2019 op raad@rvdj.nl en d.d. 01-04-2019 aangetekend nagezonden.d.d. 02-01-2008: 'Scrubs-Payback is a Bitch'
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia