donderdag 19 september 2019

ALGEMENE GRN BESCHOUWINGEN: GEMIDDELDE KOOPKRACHTSTIJGING 2% wordt binnenkort: IEDEREEN GAAT ER OP ACHTERUIT, behalve 20%!
GRN BESCHOUWT RUTTE-3 als LANDVERRADERS en WILLEMPIE als NEP-KONING!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - wil tóch graag nog reageren op:

DERDE DINSDAG in SEPTEMBER met:

  • PRINSJESDAG/ TROONREDE en de MILJOENENNOTA, want:


- OPNIEUW 'BELOFTES'...
   - mét 'winstwaarschuwing'?

Een winstwaarschuwing is een waarschuwing die een beursgenoteerd bedrijf uit laat gaan, als zij ver-moedt dat de winst (beduidend) lager uit zal vallen dan aanvankelijk werd verwacht.

Bedrijven geven bij elk resultaat dat zij bekendmaken ook aan hoe de zaken in de toekomst zullen evolueren. Dit doen ze op basis van een budget of begroting voor de vol-gende periode. De term is betwist, omdat zij zou im-pliceren dat er winst verwacht werd. Volgens deze critici zou de correcte term winstverlagingswaarschuwing moeten zijn of verlieswaarschuwing. Een alter-natieve term die ook nogal eens in de media wordt gebruikt is winstalarm!

... - DIE NIET GEREALISEERD WORDEN:


GEMIDDELDE KOOPKRACHT-STIJGING wordt binnenkort:

  • IEDEREEN GAAT ER OP ACHTER-UIT... BEHALVE DE RIJKEN (= de 20%), WEDDEN?!

KICK OUT RUTTE-3 en KICK OUT KING WILLEM!
WAT VOORAF GING:


d.d. 24-08-2017: 'U werkt zich de pleuris - zij leven als vorsten;


d.d. 15-04-2019: 'OIA-31:

   BURGEMEESTER Duiven/ RIK DE LANGE (medeplichtig 3x kinderont-
   voering) SMEERT 'M SNEL;


d.d. 28-04-2019: 'WARE GEZICHT van NEP-KONING WILLEM-ALEXANDER:d.d. 16-09-2019: 'HELEMAAL GÉÉN VERTROUWEN IN RUTTE-3
                            en NEP-KONING WILLEMPIE:


LAAT 'HIS MAJESTY ALEXANDER-WILLEM' erg POPI ZIJN, zeker als 'ie BIERTJE DRONK:


GRN: 'Gezellig'... WILLEMPIE AAN HET BIEREN MET POETIN! Of was U dat alweer vergeten? Nu 'zijn' de Russen 'opeens' volgens Rutte-3... 'héél slecht' en krijgen overal de schuld van. Jaja... niet dus!

Alstublieft:

  • DENK ALTIJD ZÉLF (NÓG BETER) NA!GRN: PROOSTEN doet GRN níet met Willempie maar...

  • ALLÉÉN MET HET VOLK = de 80%!


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia