zaterdag 25 februari 2017

Bij SKJ als 'toehoorder'-geweigerde journalist nu als 'gemachtigde' bij de hoorzitting ivm klachtbehandeling versus 'SVMN' = jeugd'zorg' aanwezig!


Onbehoorlijke - initiële klacht- behandeling leidde tot klacht jegens deze SKJ:

Na klachtindiening jegens de - m.i. onredelijkepartijdige en zelfs criminele 'gezins'voogd mw. M.K. van 'niet-Samen niet-Veilig' (reeds 8 maanden geleden!) bleek de klachtbehandelaar - SKJ - reeds voorafgaande aan de d.d. 03-03-2017 geplande hoorzitting helaas... zelf niet-onafhankelijk en niet-betrouwbaar te zijn! Aldus moest ook jegens de - beoogd - 2e 'voorzitter' mw. mr. Jacquemijns klacht worden ingediend.

  • Van een behoorlijke klachtbehandeling zoals conform de wet vereist is - Awb. H5 - bleek bij de omzetting door SKJ absoluut geen sprake te zijn. Integendeel. Zou u daarmee dan akkoord gaan? Deze klager ook niet...!


Ondanks herhaald verzoek tot 'klachtbehandeling jegens Jacquemijns, tijdelijke stopzetting van de onderliggende klachtenprocedure of vervanging van zelf-beklaagde Jacquemijns door mr. Markx'... 

...weigeren zowel de directeur bedrijfsorganisatie/ drs. Stuifmeel, de voorzitter van het College van Beroep/ mr. Van Teeffelen alsook de voorzitter van het SKJ-bestuur/ dhr. Hageraats om in te grijpen!

  • 'Kortheidshalve' verwijst klager - volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. - naar overzichtspublicatie d.d. 21-02-2017.SKJ weigert klachtbehandeling versus Jacquemijns en dramt 'gewoon' door!

De SKJ 'dramt door' met een 'hoorzitting' = schijnvertoning onder leiding van de zelf - met gegronde redenen -  beklaagde 'voorzitter' Jacquemijns en gelet op de/ haar onbehoorlijke procedurele behandeling, tevens onacceptabele 2e 'secretaris' mw. mr. C.A....?!

Weigert toestemming voor maken van video-opname door de journalist Nico van den Ham 'omdat het een besloten zitting is - hoezo? klager verzocht juist om een openbare behandeling en de beklaagde 'gezins'voogd kan - desgewenst - buiten beeld gehouden worden! Nadere SKJ-uitleg omtrent dit verbod werd geweigerd.Pijltje(s) linksboven aanklikken...
 


De SKJ staat slechts 1 toehoorder van zijdens de klager toe die echter reeds - dit conform uitnodiging - 5 steunbetuigers had aangemeld... 'omdat' beklaagde slechts 1 toehoorder - de zelf niet-geregistreerde maar wel (tevens) initieel-beklaagde team'lei-der'; dhr. S.S. - (enkel beroepsmatig dus) zou gaan meebrengen? Daarmee komt SKJ terug op eerdere uitnodiging - suggestie! - en toont zich weer onbehoorlijk, aldus GRN.
Groenendijk rappelleert SKJ-bestuur; ingrijpen vereist, deadline 14:00 uur:Wat een kul, zoals in publicatie d.d. 23-02-2017 - in detail - onderbouwd en door - daartoe gedwongen wordende - klager herhaald om ingrijpen verzocht werd:


'Uiterlijk om 14:00 uur dient het SKJ-bestuur... ingegrepen en mrs. 'voorzitter' Jacquemijns en 'secretaris' C.A. vervangen alsmede ingestemd te hebben met de 5 aangemelde toehoorders'. Simpel en gegrond. Daar kan 3e secretaris mw. N.J. dan - morgenvroeg - 'gelijk mee aan de slag'... succes!Mailmelding aan SKJvóór kantoorbegin d.d. 24-02-2017:


Stichting Kwaliteitsregister Jeugd,          
Geachte eerlijke, weldenkende Nederlanders,

Kortheidshalve verwijst volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. naar recente publicatie d.d. 23-02-2017:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/02/skj-kat-in-het-nauw-maakt-rare-sprongen.html
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!


Maar helaas... om 14:24 uur:
Citaat GRN:

2. Wederom bewijst de SKJ deze klager; volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk, helaas niet-serieus te nemen alsmede het definitieve einde van hun - resterende? - geloofwaardigheid.

  • Wat een schijnvertoning; wat een nep....!

3.
U zult begrijpen dat 'hoorzitting d.d. 03-03-2017 niet zo zal verlopen als u dat in gedachten heeft/ placht door te drammen'? Onder verwijzing naar mijn standpunten herhaalt Groenendijk dat wij zullen verschijnen, zoals tijdig en conform uitnodiging aan-gemeld.
 
4. In ieder geval betreft dit 'als gemachtigde': journalist dhr. N. van den Ham en 'als toehoorder'; mw. I.C. Wanner.


Volgens uw 'genetisch-gemanipuleerd konijn' is dat toch 'eerlijk'; 2 mensen van de beklaagde partij en 2 mensen van klagende partij...?
Drie uur de tijd om - dakloze - burgerjournalist in Amsterdam op te zoeken?


Een half uur later volgde de reactie van de 3e 'secretaris' N.J.:

...'als u dat wilt dan hebben wij de handtekening van Nico van den Ham nodig en of u dat maar binnen 3 uur zou kunnen gaan regelen...'


...dit 'omdat' - ? - 'beklaagde 1 week van tevoren over de toehoorder(s)/ gemachtigde van klager op de hoogte gebracht moet worden.' Dat is nog eens 'een ruime reactietermijn'! Journalist Nico contacteren en hem - met de trein naar vanuit Bussum (geen auto) en - bezoeken te Amsterdam voor 'n goed gesprek, wederzijdse steun en met 'benodigde handtekening' op het SKJ-'machtigingsfor-mulier' snel weer terug naar huis om in te scannen en - tijdig? - retour te zenden:


Mailmelding van SKJ om 14:47 uur:

'Indien u de heer N. van den Ham als gemachtigde voor u wilt laten optreden bij de hoorzitting van vrijdag 3 maart 2017, verzoek ik u,
omgaand, het bijgevoegde machtigingsformulier in te vullen, te doen ondertekenen en te retourneren aan SKJ.

Er zal aan de wederpartij kenbaar gemaakt worden dat u voornemens bent me-vrouw I.C. Wanner als toehoorder mee te brengen. Tevens zal aan de wederpartij ken-baar gemaakt worden dat de heer N. van den Ham ter zitting voor u als 'gemachtig-de' zal optreden.


Met vriendelijke groet
namens het College van Toezicht,

mw. mr. N.J.
- 3e 'secretaris' - 


Wat 'wonder boven wonder' toch binnen de gestelde 3 uur reactietijd lukte

Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar het ingevulde, door ons ondertekende formulier dat om 16:45 uur aan de SKJ gezonden werd:


Wat echter als - nu gemachtigde - journalist Van den Ham 'niet bereikt had kunnen worden etc....? Mijn conclusie: de SKJ ;'deed er echt alles aan om de journa-listiek buiten de deur te houden', maar... tevergeefsSKJ...? Weg ermee!


Want: niet alleen bewijst ook het - herhaald om ingrijpen verzochte - SKJ-bestuur met als voorzitter dhr. Hageraats zich als 'bewust oorverdovend stil' = dus totaal ongeloofwaardig maar wordt ook de naam van - onacceptabele Jacquemijns (en dito C.A.) of vervangende mr. Markx - voorzitter niet vermeld...


'namens het College van Toezicht'; zonder de naam van - zelf-beklaagde maar desondanks doorgedram-de?! - 'voorzitter' Jacquemijns (neen!)/ Markx (ja; mijn redelijk voorstel tot vervanging) te vermelden.

Klaarblijkelijk wensen zij:


De zittingskamer is als volgt:


  • Mw. Mr. E.M. Jacquemijns, voorzitter;
  • Dhr. Mr. M.A. Stammes, lid; hierbij vriendelijk verzoek tot terugtreden
  • Mw. U. Hammer; vriendelijk verzoek tot terugtreden
  • Dhr. Mr. E.A.J. Ouwerkerk; vriendelijk verzoek tot terugtreden
  • Dhr. A.R. van Empel, leden-beroepsgenoten; vriendelijk verzoek tot terugtreden

de 'hoorzitting' = schijnvertoning op een kortdurend fiasco laten uitlopen!Omdat Groenendijk 'met open vizier' strijdt, wordt hierbij benadrukt dat de - beoogde - leden dhr. mr. Stammes, mw. Hammer, dhr. mr. Ouwerkerk en dhr. Van Empel niet! verantwoordelijk gehouden voor of anderszins in verbinding worden gebracht met het - schandalige, partijdige - aldus Groenendijk - SKJ-verzaken tot nu toeEchter:

  • bij deze worden genoemde leden persoonlijk opgeroepen om 'geen medewerking te verlenen aan dit SKJ-treur'spel' (door wel zitting te nemen; wie zwijgt die stemt toe?!)/ de geplande hoorzitting' en zich aldus 'af te melden/ terug te trekken als lid van deze zittingskamer'.


Naar ik - nochtans - aanneem, zou u niet persoonlijk met dit SKJ-fiasco geassocieerd willen worden en graag bied ik u dan ook de mogelijkheid om...

...'het zinkende schip - per ommegaande - te verlaten'. De keuze is aan u... 

No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia