maandag 6 augustus 2018

COC: homo-meeroudergezinnen lopen tegen 'praktische problemen' op...? Kinderen met hetero-ouders zien bio-logische papa/ mama helemaal niet!
Filmpje Canal Pride - kijkt u svp. even hoe het NOS-journaal daarover berichtte en vooral... hoe ze dat combineerden met de COC-wens tot wettelijk meerouderschap en lieve, kleine kinderen daarvoor ge- (mis?)bruikten:Of kijk het gehele journaal d.d. 04-08-2018, 20:00 uur (duimpje naar beneden = GRN)

NOS, Simone Weimans: Goedenavond, het was de dag van de jaarlijkse Canal Parade met honderduizenden toeschouwers. Ook belangenorganisatie COC voer mee op een boot vol met meeroudergezinnen; kinderen van bijvoorbeeld homoseksuelen of lesbi-sche ouders hebben vaak meer vaders en moeders. Het COC pleit vandaag voor...

 • ...'gelijke behandeling' van deze gezinnen want op dit moment is dat in Nederland nog niet zo.

GRN: Klopt... anno 20NU worden heteroseksuele vaders (soms moeders) in Nederland 'van overheidswege' inderdaad keihard achtergesteld!

Aldus deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - en 'lekker; hetero' uit Bussum.

Nu GRN nog eens goed naar dat COC-logo kijkt... lijkt het wel iets van 'Rood Wit Blauw' maar dan van linksboven naar rechtsonder; niet 'de weg omhoog' maar NL 'afwaarts'?

 • Of begrijpt GRN het COC-logo niet goed? Wie legt uit? Dank!Nogmaals, maar dan 'in tekst'... zelf lezen, bezinkt nog beter dan 'snelle beelden':


  COC, Tanja Ineke: (opvolger Vera Bergkamp):

   '2/3 van de Kamer beloofde dat snel te gaan
   regelen maar in de praktijk gebeurt dat ge-
   woon niet!

   2/3 meerderheid, daar horen ook VVD en D'66
   bij die in het kabinet zitten, eh, dus ja,

   wij willen echt dat het nu wel...
   snel geregeld gaat worden.NOSHet is dus juridisch gezien niet mogelijk
         een kind op te voeden met meer dan 2 ouders.

         De ouders die niet officieel geregistreerd
         staan, lopen geregeld tegen praktische
         problemen aan.

Filmpje NOS: Zaterdagochtend in Nijmegen -

He, Pukkie... knuffel van/ aan mama. Het is een spannende dag voor de 10-jarige Puk. Puk: wij gaan vandaag op de Pride staan, ik heb er echt heel erg veel zin in want er zijn echt onwijs veel mensen

NOS: Ze gaat er naar toe met het hele gezin; Puk zelfm haar zusje Lola en hun twee
         moeders en vaders.

Puk: Soms dan gaan we ook uit eten en dan zijn we gewoon met z'n allen en dan gaan we lekker praten en dan... is ook gewoon lekker gezellig.

NOS: Voor hen is dat de normaalste zaak van de wereld maar juridisch zit dat
         anders.


COC: Op papier kan een kind niet meer dan twee ouders hebben.

 • GRN: Dat is een biologisch feit!


NOS: In de praktijk is dat wel anders...

COC: Ja, in de praktijk loop je dan tegen tal van... praktische problemen aan, eh, en wat misschien nog wel erger is; het is... het is de erkenning;

 • leg maar eens uit aan een kind waar je sinds de geboorte al voor zorgt, dat je wettelijk niet zijn papa of mama bent.

GRN: Leg maar eens aan drie meiden uit dat hun 'moeder' niet echt van hen houdt... maar haar - aangetoonde! - leugens en bedrog desondanks 'geloofd werden' door nep-jeugd'zorg' en nep-'recht'ers'. Dat zij 3x ontvoerd werden omdat ons PAS-familiedrama 'meer dan gigantisch stinkt'... en dat de enige 'reden' is waarom drie dochters LJI hun eigen en enige PapaErik al zo lang niet meer zien. Leg dat maar eens uit!

 • De 'problemen' van die homo's zijn 'peanuts' vergeleken met wat tien-duizenden hetero-mannen, vrouwen en kinderen doormaken, 'dankzij'...!

GRN: Hoogste tijd om het gigantische, decennia-lange en smerige probleem = ergste misdaden:

   'Kinderen van hetero's worden gestolen en/ 
   of worden verneukt door NL-overheid'

...te erkennen, per direct te stoppen en de 'ver-antwoordelijken' in de gevangenis te gooien!


NOS: Ook de ouders van Puk lopen wel eens tegen problemen aan

Vader: Als we naar het ziekenhuis moeten en er is een ouder bij die niet het gezag over haar heeft dan is het wel een pribleem, dan moeten dingen beslist worden en dat eigenlijk niet, moet er een ouder bijgehaald worden die wel het gezag over Puk heeft.

 • Eigenlijk een bizarre situatie.


GRN:

   Weet dat meeroudergezin wat echt 'bizar' =
   jarenlange, emotionele kindermishandeling, is?
NOS: En daarom staan ze vandaag op een boot tijdens de Canal Parade: feesten... maar ook om een statement af te geven dat

 • meerouderschap wettelijk geregeld moet - ??? - worden.

GRN: 'Moet?' Neen dus.

Een kind heeft 2 ouders; 1 eitje en 1 zaadje maar kan inderdaad best meerdere 'verzorgers' hebben... geen probleem. Twee homomannen en twee lesbische vrouwen, bijvoorbeeld.

Maar slechts 1 man en 1 vrouw daarvan zijn de biologische 'vader en moeder' (= papa en mama) simpel en natuurlijk. Ook op school staat er in de brieven altijd: 'de ouder(s)/ verzorgers'... en daar moeten die andere verzorgende 'vader en moeder' hte maar mee doen. Als die het goed doen dan merken de kinderen geen enkel verschil, alleen de niet-gezagdragende, verzorgende ouders hebben zelf 'wat meer te regelen' - soms. Dat is niet absurd, wees 'gewoon' blij met de kinderen ipv. 'te hoog van de LHBTI-toren te blazen'... knuf, Erik.Vader: 17 jaar na het homohuwelijk, bijna, is het hoogste tijd dat dat nu gaat
            gebeuren...

GRN: Hoezo 'na 17 jaar' na homohuwelijk = 2 volwassenen die trouwen nu naar 'kin-deren met meer dan 2, bjvoorbeeld 4 (of 3, 5, nog meer?), ouders.? Onzin en bio-logisch onmogelijk/ ongewenst. Een kind heeft 'liefde, opvoeding en eten/ drinken' enz. nodig en niet 4 ouders die (nu nog pais en vree, straks?) in (vecht-)scheiding terecht komen.

NOS: En dan is het zo ver... nog even de laatste danspasjes oefenen... en even later genieten op de boot (filmpje varen). Er werd nog veel meer gefeest enzovoorts...
En ook 'schriftelijk'... dezelfde staatspropaganda:


d.d. 04-08-2018: NOS

- 'Twee vaders, één moedervolgens de wet is dat een ouder te veel'

GRN: Dat is een verstandige, natuurlijke wet!


Op de Canal Parade in Amsterdam vaart een boot mee met lhbt-ouders en hun kinderen. Deze 'regenbooggezinnen' voeren actie voor een wet waarin het meerouderschap wordt geregeld. Op dit moment is het in Neder-land juridisch gezien niet mogelijk een kind op te voeden met meer dan twee ouders.


Dat betekent in de praktijk dat in gezinnen met een moeder en twee vaders, maar twee ouders het me-disch dossier van hun kind mogen inzien, een spaar-rekening voor het kind mogen openen of ouderavon-den op school mogen bezoeken.

Ouders die als 'niet-officieel' staan geregistreerd lopen geregeld tegen problemen aan.


GRN: De inhoud van het medisch dossier kan - onder de verantwoordelijkheid van de wel-gezagdragende ouder(s) - met de andere ouder(s) gedeeld worden = geen onoverkomelijk 'probleem' dus. Wat let die ouder om een spaarrekening te openen? Natuurlijk kun je best geld opzij zetten voor 'je kind' - weer een niet-valide 'argument'. En ja: ouderavonden bezoeken met 4 personen tegelijk wordt 'te druk' - desnoods 'om de beurt met toestemming van 1 gezagdragende, aanwezige ouder' of 'neem gesprek op, dan kunnen de anderen ook horen wat er gezegd werd (melden aan juf/ meester in vertrouwensrelatie). 


De VO-school in Zevenaar weigerde deze GRN - biologisch vader - zelfs ieder ouder- of kennisma-kingsgesprek en ook de drie - eentje nu dicht - basisscholen in Duiven bleken...

- zelfs toen GRN wel vaderlijk gezag had -

...altijd 'partij te trekken voor die mw. S.S. (audio-opnames worden tzt. nog gepubliceerd...

...ook 'u' wordt nog ontmaskerd: kinder-onterende 'besturen/ schooldirecteuren - m/v')!

 • GRN werd zelfs de toegang tot de eindmusical van zijn dochters ontzegd, 'zodat' de vriend van gezagdragende 'moeder' ipv. kon gaan!

Hoe ziek is dat?!! Vader GRN werd op vrijdag bericht: 'ja, u kunt naar de eindmusical van uw oudste dochter' maar op maandag - na 'gemeenste interventie = leugens van moeder-curator Hopmans' - te horen kreeg: 'neen, u mag niet op donderdagavond, gaat u maar op vrijdagmorgen'... terwijl docent GRN dan zelf moest werken/ lesgeven en geen vrij kreeg, zoals vooraf gemeld was! En zou GRN toch donderdag opdagen: 'de politie is op de hoogte gesteld'... zij dreigen met! Smeriger dan dat kan/ kon echt niet:

De klacht(en) jegens o.a. die school werd op misselijkmakende wijze afgewezen en de klacht daarover bij de Inspectie van het Onderwijs eveneens op aangetoond misda-dige wijze (aangifte!) genegeerd! Dat zijn nog eens 'echte' problemen... maar daarover vertelt de NOS niet. En weet dat meeroudergezin - waarschijnlijk - niet; toch iets om over na te denken.

 • Gelijkbehandeling van hetero vaders (en moeders) is hard nodig!


Wordt Nederland geregeerd = onder de duim gehouden door regenboog-coalitie?

...van 'omhoog-gevallen' LHBTI-ers, feministen, oppurtunisten, satanisten enzovoorts? GRN denkt van wel:


d.d. 01-07-2017: NOS = nepnieuws, aldus GRN!

 • 'Onderhandelaars ChristenUnie praten over positie homo-ouders'

De ChristenUnie heeft met het oog op de kabinetsfor-matie een bezoek gebracht aan het COC in Amsterdam. De onderhandelaars Segers en Schouten spraken over verschillende onderwerpen die te maken hebben met de positie van homoseksuelen. Alle gesprekspartners toonden zich na afloop tevreden over de ontmoeting.

Wel blijft het COC bezorgd over de afspraken die in de onder-handelingen met de ChristenUnie tot stand gaan komen.
d.d. 01-07-2017: NOS: Tarik Z. had/ heeft gelijk maar deed niet-slim!

Segers en COC: het was een goed gesprek

De ChristenUnie heeft met het oog op de kabinets-formatie een bezoek gebracht aan het COC in Am-sterdam.

De onderhandelaars Segers en Schouten spraken over verschillende onderwerpen die te maken heb-
ben met...
Anti-COC-publicaties - maar gelijke behandeling LHBTI'ers = geen discriminatie:


GRN: Weliswaar blijkt dit een thema te zijn dat 'de mensen' (gay or not gay) aan-spreekt gelet op de vele site-bezoekers (hetero en niet-hetero) maar tot op heden mocht, ondanks directe mailverzending aan, (nog) geen reactie van mw. Ineke/ COC ontvangen worden. Veelzeggend nietwaar?!


Of heeft zij het 'te druk'/ geen interesse voor drie kinderen die drie keer ontvoerd werden met hulp van criminele jeugd'zorg' en misdadige familie'recht'ers, die al sinds d.d. 27-06-2016 geen enkele contact meer met hun vader en de rest van de GRN-familie hebben!


Waar hun eigen, biologische vader/ opvoeder GRN het vaderlijk gezag met leugens en bedrog werd afgepakt = mw. mr. Van Belzen = crimineel, aldus GRN.

Maar 'omdat' GRN bleef vechten voor zijn drie dochters werd vervolgens, weer met leugens en bedrog, door

<--- nep-familie'recht'er mw. mr. Van Son (= crimineel),

ook hun altijd liefdevolle, zorgzame en veilige vader afgepakt = ons - drie meiden en PapaErik - mensenrecht op gezinsleven ontnomen!!


Waar onze meiden door de ziekelijk-egoistische nep-'moeder', mw. Solvig S. met onwettelijke hulp van aldus criminele 'burgemeester' De Lange van Duiven/ Gelderland kort voor de zomervakantie en tijdens de lopende ondertoezichtstelling van niet-Samen niet-Veilig Midden-Nederland uit het bevol-kingsregister werden geschreven (van het BRP naar het RNI-deel). Neen, mw. Ineke/ het COC denkt kennelijk dat 'alleen homo's hebben het moeilijk' maar kinderen van heteroseksuele ouders - meestal vaders, soms ook moeders - die hun vader (of moeder) niet meer zien... omdat juist 'de wet' niet wordt nageleefd! Kinderen worden massaal hun biologische vaders (en moeders) afgepakt maar 'ach die zielige meerouder homo's...

 • die moeten een eigen wet krijgen?' Onzin!


GRN denkt dat alle kinderen even belangrijk zijn en meent dat 1 kind slechts 2 ouders kan hebben:

        Het eitje en het zaadje...

 • dat heeft niets met 'erkenning' maar alles met 'biologie' te maken. Dat heet voortplanting.

Wat niet betekent dat GRN de 'problemen' van die niet-gezagdragende vader/ moeder best begrijpt... hij had precies hetzelfde, maar dan eerst met vaderlijk gezag tegen 'moeder'/ jeugd'zorg' en 'recht'ers en later zonder.

Nu weet GRN niet eens waar zijn eigen drie dochters zijn, hoe het met hen gaat of hoe zij er nu - flink gegroeid - uitzien... dat is pas echt 'absurd'!

 • Sterker nog:  onacceptabel en onvergefelijk!


Om over na te denken:

  'Hoe kan het dat er dagelijks een kind naar het
   buitenland wordt ontvoerd;

   Vele tienduizenden kinderen hun - heterosek-
   suele, biologische - vaders (en moeders) niet
   meer mogen/ kunnen zien en...

...daar helemaal niets aan gedaan wordt?

Sterker nog: dat is juist bewust overheids'beleid'. Tegelijkertijd echter verschijnt die COC-Ineke 'overal in de media' en krijgt de pro-gay-propaganda 'zendtijd te over' en...

...nog veel verdachter: gaat de CU/ 'christelijke leiders?-Seegers en Schouten bij Ineke/ COC op bezoek tijdens de formatie-onderhandelingen van moet-vallen-k#t-en-l#lletjes-kabinet-Rutte-3?

 • Wie regeert Nederland nu werkelijk? Het COC - LHBTI-ers - of wij allemaal samen (hetero en niet-hetero, althans 'in theorie dan')?
Het is net als in die reclame voor een chocoladereep (niet eten!):


Welke kant kiest u? GRN gunt iedereen 'alleen maar liefde', ook de hetero's!

Gaarne doorzending aan mw. T. Ineke

 • ivm meeroudergezinnen versus hetero-gezinnen, dank!

Van: Echte Ouders
Aan: info@coc.nl
Datum: 08-08-2018, 18:55 uur

Geachte LHBTI-ers, COC-Nederland, voorzitter mw. Ineke,
Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers,


1. Bij deze brengt volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - nogmaals volgende publicaties onder COC-aandacht:

COC: homo-meeroudergezinnen lopen tegen 'praktische problemen' op...?

 • Kinderen met hetero-ouders zien bio-logische papa/ mama helemaal niet!

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/08/coc-homo-meeroudergezinnen-lopen-tegen.html stoppasfamiliedrama.blogspot.com

2. Gaarne de reactie van mw. Ineke en uiteraard is GRN desgewenst bereid tot een persoonlijk gesprek dienaangaande.

3. Nederland is van ons allemaal: niet 'alleen van de LHBTI'-community - 'grappig'. dat rijmt...

Met 'whatever'-groet, Erik Groenendijk - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaAnti-COC-publicaties - maar gelijke behandeling LHBTI'ers = geen discriminatie:


d.d. 03-08-2018: 'To gay or not to gay' - schijtziek van overal en voortdurende LHBTI-propaganda:

 • COC 'doe normaal dan doen we - allen - al gek genoeg'!'


d.d. 04-08-2018: Gerrit Herders Blog


'Homo Canal Parade, moet daar niet eens goed over nagedacht worden?


Beseffen ze nou zelf niet dat het voor het publiek niet anders is dan Apies Kijken??

Morgen, 5 augustus 2018 is in Amsterdam weer de afsluiting van de jaarlijkse Gay Pride met de Canal Parade(Bovenstaande kan vol met onjuistheden zitten, want ik houd het niet bij en het interesseert me ook niet)

Niet dat ik als hetero ook maar iets tegen homo's of lesbiennes heb, want iedereen moet maar voor zichzelf uitmaken wat zijn of haar seksuele gevoelens zijn (Dit klopt ook al niet, wat het 'homo' of 'lesbisch' zijn is maar voor een deel gebaseerd op seksualiteit, een zeker net zo'n groot deel is gebaseerd op gewoon verliefd worden op... Vallen op... dus).

Onderstaand uitstekend artikel is overgenomen van de goede website Stop Pas Familiedrama, van door de mij zeer gewaardeerde strijdbare Erik:


d.d. 'Allemaal Nederlanders: LHBTI-ers met hun Canal Pride, godsdienstigen met heilige boeken en PapaErik


Reactie: STOP-PAS Familiedrama-NU4 augustus 2018 om 17:06

   Dikke - hetero - knuffel voor Gerrit en alle gediscrimineerde mensen:
   lang leve de liefde... ook van deze PapaErik voor zijn drie, drie keer 
   ontvoerde en al sinds 27 juni 2016 'van de aardbodem verdwenen =
   ergens in Duitsland (= die Heimat der Fake-'Mutter' S.S.) zijnde dochters LJI.Meer OIA - Ouders In Actie publicaties en vooral actie actie actie tegen criminele jeugd'zorg' en misdadige familie'recht'ers in voorbereiding. GRN doet z'n best... in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia, voor zijn drie meiden!


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia