zaterdag 2 september 2017

Criminele gemeen-te Duiven maakte 3e, internationale kinderontvoering mogelijk; deed 'gezellig' mee met weer escalatie van PAS-familiedrama!
Hoezo een 'criminele gemeen-te' Duiven/ Gelderland? Bottom-line, hierom:


Feitelijk:

de rechtbank Arnhem achtte het in het belang van de kinderen  dat zij in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 onder toezicht van jeugd-'zorgstonden;

...dan kun je als gemeente Duiven dus niet het verzoek d.d. 27-06-2016 van 'moeder= Solvig S.

...inwilligen om onze 3 dochters uit het bevolkingsregister te laten schrijven (van de BRP naar het RNI-deel) en zodoende:


...de facto medewerking te verlenen aan onttrek-king van drie NL-kinderen (toen nog 14, 12 en 10 jaar) aan het toezicht van jeugd'zorg' (art. 279 Sr. lid 1 en 2)...

  • dat is keihard misdadig... uiteraard!


Direct in strijd met, door de rechter! vastgestelde kinderbelangen.

<---  familie'rechter' mr. L.A. van Son

Direct in strijd met de geldende ots-beschikking!


De overheid, in dit geval de criminele gemeen-te Duiven, negeerde de beslissing van de rechter. Die heeft het beslissende woord en niet de 'moeder', niet jeugd'zorg', niet de zeer bijzondere moeder-'curator' Hopmans en ook niet de gemeen-te Duiven.


De rechter beslist en niemand anders, althans...


De gemeen-te Duiven kan dan geen ambtelijke han-deling(en) verrichten die de tenuitvoerbrenging van een rechterlijk vonnis onmogelijk maakt!

  • Dat kan nietDat betekent namelijk...


het einde van de 'recht?staat'. Onacceptabel

'Raar' = misdadig: politie/ Akerboom, OM/ Van der Burg en MinVJ/ Blok doen niets!


Misdadige 'burgemeester' De Lange en 'secretaris' Papjes; team'leider' burgerzaken Hoogstraten zijn na gedane aangifte dan ook te vervolgen...

...maar bleken door een anonieme politieagent uit Zeve-naar en een onbekende officier van Justitie/ OM beschermd te worden middels weigering om de aangifte ook maar in behandeling te nemen en er ook geen sepotbericht verzonden hoefde te worden.


     Schokkend.

Bij seponering kan Groenendijk namelijk wederom een artikel 12 procedure aan-spannen die zij moeten behandelen en dus 'de deksel niet op de, door hen nagestreef-de, doofpot' krijgen...

  • Dat is de waarheid en niets dan de waarheid.

GRN maakt alles openbaar; in het belang van alle kinderen/ Vrouwe Justitia:


Helaas voor hengelukkig voor de meiden:

deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk pikt dat niet en

...maakt alle misdaden 'van overheidswege' openbaar.

De feiten staan vast en het 'wettig sluitende en over-tuigende bewijs' vergaard en op diverse locaties/ bij verschillende personen veiliggesteld.

De waarheid en echte liefde... van PapaErik voor onze drie dochters duurt het langst. In het belang van alle kinderen en van Vrouwe Justitia! 

Meer lezen? Zie recente/ overzichtspublicaties gemeen-te Duiven:


d.d. 31-07-2016: 'Criminele overheid 100% bewezen:

SVMN, gemeente Duiven en provincie Gelderland keuren kinderontvoering naar Duitsland 'goed'! Schokkend.

Steeds 'gekker Gelderland';  Commissaris Cornielje is zelf 'schrijnende kwestie'!

d.d. 07-08-2017

Waarschuwing: criminele burgemeester van Duiven beschermen en mijn dochters laten ontvoeren? Dat kan alleen maar verkeerd aflopen voor u!

d.d. 08-08-2017:

'Criminele gemeen-te 'secretaris' Duiven/ Papjes & nog-kort-'burgemeester' De Lange en team'leider' Hoogstraten een lesje natuurkunde gegeven!'

d.d. 25-08-2017:

'Het 'sprookje van een rechtstaat' blijkt in NL feitelijk een nachtmerrie te zijn: Vrouwe Justitia is gekneveld door criminele 'rechters', politie/ OM!

d.d. 01-09-2017: 'Who the f#ck is Blok? 'Stoere Stef'

  • minister Blok is lafaard als 'ie criminele 'burgemeester' Duiven niet laat oppakken!

Een blok-aan-ons-been!

Wordt vervolgd...


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia