zondag 31 juli 2016

Criminele overheid 100% bewezen: SVMN, gemeente Duiven en provincie Gelderland keuren kinderontvoering naar Duitsland 'goed'! Schokkend.

Steeds 'gekker Gelderland';  Commissaris Cornielje is zelf 'schrijnende kwestie'!

  De feiten in ons diep-trieste PAS-familiedrama nogmaals 'kort' op een rijtje:

1) de rechtbank Arnhem acht(te) het in belang van de drie Nederlandse (en ook Duitse; dubbele nationaliteit en 2 paspoorten) kinderen dat zij, gelet op sinds 2008 voortdurende PAS-familiedrama (PAS = 'ouderverstoting' = Parental Alienation Syndrome), onder toezicht staan (-stelling) van een 'gecertificeerde instelling van jeugdzorg = GI'.


Daartoe werd 'Veilig Thuis'/ 'Samen Veilig' Midden Nederland (her)benoemd en werd, nadat deze rechtzoekend burger - geheel ten onrechte! - als 'straf voor' zijn 100% gegrond verweer zijn vaderlijk gezag door mr. Van Belzen afgepakt was, daarmee hun toezicht 'des te belangrijker' omdat Groenendijk 'juridisch' zelf 'niets meer in te brengen had' = kinderbelangen niet meer zelf kon behartigen.


De opdracht van mrs. Van Son, Kuypers, Kroon in de laatste - te vernietigen, want valselijk opgemaakt = van rechtswege nietige - 'beschikking' d.d. 11-03-2016 luidde:

'Het een en ander laat onverlet dat de GI moet blijven kijken of het in het belang is van de minderjarigen om te werken aan contactherstel.'

Eerder werd aangifte jegens mr. Van Son, RvdK, SVMN en bijzondere curator gedaan vanwege 'emotionele kindermishandeling' en na de - onjuiste, politieke! - seponering is het vervolgens ingediende beklag ex artikel 12 Sr. bij het hof = 'Sof' Arnhem al maandenlang in behandeling? maar mocht er nochtans geen zittingsdatum voor inhou-delijke behandeling vernomen worden; hoezo niet...?! 

Destijds gebeurde dat namelijk wel door BJZ Groningen... maar - ceteris paribus - hier juist niet... rara, hoe kan dat?

2) door de 'moeder'/ mw. S.S. werd - dit middels sms-bericht in 3 zinnen gemeld dat zij - met de kinderen - naar 'een onbekende bestemming' vertrokken was... daarna volgde een, wederom sms-bericht dat; 'de kinderen gezond zijn, niet met je willen bellen en wennen aan de nieuwe omgeving' en 'als je dit openbaar maakt dan stop ik ook met = 3 algemene, herhaalde zinnen, de ouderinformatie'. Geen omgang, geen bellen, geen adres, geen informatie... waar is deze 'moeder van onze kinderen' mee bezig? Dan verdien je de eretitel: 'moeder/ mama' niet meer.


Vader Groenendijk herhaalt zijn zorgen over deze - evident - 'ziekelijk-egoistische moeder' aan 'professionals' van de jeugd'zorg' (1. AMK/ BJZ-Noord Holland, toen 2. BJZ-Gelderland en 3. nu SVMN) te hebben gemeld, maar daar nooit serieus aandacht aan werd geschonken.

Zie rapport 2012/ 129 van de Nationale Ombudsman met vernietigende conclusies: AMK/ BJZNH = 'onredelijk' en BJZGL = (schijn van) partijdigheid' dat tot ernstigste esca-latie leidde.

Zij hadden namelijk 'besloten' - aldus Groenendijk - om, dit zonder enige aanleiding anders dan een 'zielig' verhaal van de 'moeder' - bij net 25?-jarige jonge'-dame' G.C. - (toen?) geen eigen kinderen; slechts hardlopend en een afstudeer-scriptie over 'Seksualiteit in de Nederlandse kinderopvang'  (kopie in bezit) - om haar 'te gaan geloven' - zonder ook maar enig advies in te winnen; bij de scholen bijvoorbeeld. - en zodoende?...

...te 'adviseren naar een Blijf-Huis te Vlaardingen te gaan voor de veiligheid? = 2e nationale ontvoering met geheel misplaatste, onheuse steun van 'de overheid', van de kinderen' (? = ter bescherming van haar meest smerige leugens en 100% onjuiste beschuldigen!) dat de 'moeder' dan als 'ik moest van hen daarheen' aan de kinde-ren uitlegde... enzovoorts. De ene 'zieke geest' - 'BJZ-NL' - dekt de andere zieke geest - deze 'moeder'. Arme meiden.


Jullie vader vecht door en laat ook 'zijn' drie lieve zusketiers' nooit in de de steek; bij je geboorte heb ik beloofd 'altijd zo goed mogelijk voor je te zullen zorgen'... en dat blijf ik doen als je papa!


Dit in tegenstelling tot de - naar hun vader toe - zeer hatelijke - en naar de 3 kinderen; hersenspoelende  -'moeder' die zich - enkel! - voor haar eigen 'belang-en' bediende van werkelijk alle soorten 'leugens & be-drog, manipulaties en vader-pogen-verdriet-toe-te-brengen-en-boos-te-maken, terwijl het om de kinderen gaat!' die zij maar kon bedenken.


Alles - ook voor onze meiden ter eigen vaststelling 'wie nu echt de goede / betere ouder (tracht/-te) te zijn' - gedocu-menteerd en aldus 100% aantoonbaar.

Er werden zelfs '2 versies' van het AMK-overdrachts-rapport ', waar onder de ontvangen 'ene = niet-dezelfde, versie!' met (een 'foutje' van hen!) het bewijs van hun 'bedrog en oplichting' = onprofessioneel gedrag vermeld stond: 'de 2e versie mag absoluut niet in handen van de vader vallen...! Ongelofelijk? Maar waar! De feiten/ waarheid en niets dan dat.

Dat is precies de 'reden' waarom de drie dochters hun eigen papa vandaag al 860 dagen niet meer kunnen knuffelen, zien en spreken. Het hun vader niet eens bekend is waar 'zijn' meiden zijn...

Vanwege zijn volhardend verweer en strijd voor de waarheid, werd Groenendijk; 'want als gevaar voor het criminele en door-en-door - dit inderdaad 100% bewezen! - corrupte (rechts-?) systeem' afgestempeld als 'papa non grata' en 'mag' hij geen gelijk = eindelijk weer samen kunnen leven met onze drie meiden (en omgangsregeling met de 'moeder' na hulpverlening voor haar zieke geest), krijgen. Dat is de feitelijke stand van zaken; een catch-22...

Dat onze 3 lieve meiden daaronder al jarenlang het meeste lijden, interesseert 'de tegenpartij' niets...


Deze Groenendijk laat zich echter nooit chanteren met zijn meiden en weet dat ook zij voelen/ (gaan) beseffen dat hun papa er altijd voor hen is. Ook nu, maar daaraan door 'mama' en de rest van de bedriegers, sorry meiden maar dat is de waarheid, ge-hinderd = onmogelijk gemaakt werd en wordt. Niet eens weet waar jullie zijn of jullie stemmen te kunnen horen en omgekeerd... dat is ziekelijk en misdadig. Vooral: diep-triest.

Dit zeker niet omdat hij 'een monster is', zoals de 'moeder, SVMN, curator & Co' her-haald - en geheel ten onrechte! - beweerden en keer op keer poogden om hem in dis-krediet te brengen, maar juist omdat deze liefdevolle en verstandige, volhardend vader het niet pikt(e) dat drie meiden hun papa al jarenlang wordt/ werd afge-pakt, terwijl hij juist diegene is die, altijd en werkelijk, hun belangen bovenaan stelde en behartigde. Papa houdt echt van zijn drie meiden en allemaal evenveel, uiteraard.

Maar helaas niet 'moeder' of de 'professionals'; zij houdt niet echt van onze gezamenlijke kinderen en denkt enkel aan haar eigen belangen - niet aan die van de meiden; die van de vader worden (gepoogd te ) vertrapt - en de vele ingeschakelde/ door de rechter benoemde 'professionals' bleken primair (enkel;!) hun eigen financiele- en machtsbelangen (ots-budget etc.) te dienen. Niet de kinder-belangen, waarvoor zij zich toch 'sterk voor zouden moeten maken' en waar zij door de rechters benoemd - en door alle ouders/ de belastingbetalers = het volk 'minus de elite', voor betaald werden... maar niets deden; hun taken geheel niet-uitvoerden!

Na 'moederlijke'-start van het ouderlijk conflict (samen spelen, samen delen; aldus vader) dat in de jaren daartussen leidde tot (herhaalde) ernstige escalatie tot nu het gigantische 'hulpverlenings- en justitieel conflict' = groot schandaal en tot de 3e, opnieuw internationale, kinderontvoering leidde... het einde van de Nederlandse 'recht'staat in casus.


Misdaad = wangedragingen van de 'moeder' en 'hulp'verlening daaraan loont in
dit - niet ons - Nederland anno 2008-2016; onbestaanbaar en onacceptabel.3) Dit werd alleen mogelijk met de (in-)direct hulp van de criminele SVMN-team-'leider' dhr. S.S. en 'gezins'voogd mw. M.K. en de 'zeer' bijzondere curator mw. mr. Hopmans/ AdvokatenKollektief Oud-Charlois,

   


...alsook de > 50! misdadige 'recht'ers van zowel de 'recht'bank alsook het 'Sof' te Arn-hel, alsook de criminele burgemeester De Lange van de gemeente Duiven' die deze 'moeder' en vooral ook; 'elkaar' de hand boven het hoofd hielden en houden ondanks alle 100% bewijzen van de respectievelijk begane en 100% misdadige (non-)gedragingen!

En de 'moeder'? Die maakt 'handig' = kinder-onterend ge- = misbruik van het oprechte verweer tegen haar (en hun) 'leugens en bedrog' en smeert hem weer - met de kinderen - naar Duitsland. Wie doet zoiets? Zij...

Over de onredelijke, partijdige en ondeskundige, aldus Groenendijk zelfs misdadige 'bijdrage' van de criminele SVMN en 'zeer' bijzondere curator Hopmans werd reeds gepubliceerd en op een later tijdstip, uitvoerig, nader gepubliceerd.

Hetzelfde geldt zeker ook voor de Raad voor de Kinder'bescherming' (RvdK) die verkozen om zich 'afzijdig te houden, niets te doen' en uiteindelijk door dr. B. Jansen (directeur Arnhem) te laten melden:

'De RvdK ziet dan ook geen aanleiding om een onderzoek te starten.' - zoals door Groenendijk was verzocht (volgt in detail).

Vooralsnog hebben zij niet de prioriteit; hun schokkende standpunt(en) en (non-)handelswijzen zijn bekend en vastgelegd... die komen nog aan de beurt.


4) De gemeente Duiven, vertegenwoordigd door (nog) PvdA-burgemeester De Lange, secre-taris Papjes en teamleider burger-zaken Hoogstraten, werd op directe weg (per mail alsook ondertekende, aangetekende post) geinformeerd over de ontvoering van de drie Nederlandse kinderen uit hun gemeente en om (mogelijke) uit-schrijvings - en ook - indien bekend - de 'nieuwe' = ontvoer-adresgegevens van hun (jonge) burgers verzocht.

Drie meiden zijn 'verdwenen' uit Duiven naar een 'onbekende bestemming' maar... de verantwoordelijke gemeente doet helemaal niets?! anders dan weigeren om - bij hen 'zeker' wel bekende! - gegevens te verstrekken en, aldus 100% aangetoond: 'te gaan liegen en bedriegen' over de BRP/ in- en uitschrijving van de kinderen! Dat is niet alleen in strijd met 'alle beginselen' van de 'Gedragscode bestuurlijke integri-teit gemeente Duiven', zoals vermeld in hun eigen besluit 2004/ II-11 maar ook in strijd met vele wetten en basisprincipes van fatsoen = respecteren (mensen-)recht op familieleven...!


Burgemeester De Lange doet niets anders dan te pogen om de eigen (mede-)verantwoordelijkheid voor deze 3e, wederom internationale, kinderontvoe-ring uit hun gemeente Duiven 'af te schuiven naar Den Haag' omdat de RvIG - Rijksdienst voor Iden-titeitsgegevens daar gezeteld is/ over registratie van de niet-ingezetenen in het RNI - Register Niet-Ingezetenen (= apart deel van de BRP) gaat, waar de drie kinderen noch-tans naar 'overgeschreven' werden en geregistreerd in staan. Van de BRP naar RNI.


Terwijl deze volhardend vader zich grootste zorgen maakt over de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de kin-deren die aan het toezicht van SVMN - die beweerden; 'wij beschikken, net als u, niet over het nieuwe adres' - ont-trokken werden en de gemeente Duiven derhalve verzocht om 'groot alarm te (laten) slaan', de drie kinderen op te laten sporen/ en -terugbrengen voor de start van het nieuwe - niet Duitse, maar Nederlandse! - schooljaar 2016-2017... doet en deed de gemeente Duiven niets.

Niets anders dan het - met alle partijen (vooraf) bekonkelde! - buitensluiten van de vader en hem zelfs te weigeren om de huidige verblijfplaats van ook 'zijn' meiden bekend te geven (want ze weten het 99,99% zeker wel!). Gatverdamme; puur misdadig!


Want: de gemeente Duiven 'speelt (?!) onder één hoedje met SVMN & Co' en keurt de facto internationale ontvoering van drie Nederlandse meiden (al 14, 12 en 10 jaar lang hier opgegroeid en geworteld; niet daar... in 'der Heimat' van de 'moeder'!) goed en geeft daaraan 'alle medewerking'....!


De feiten:

a) Het staat vast dat de kinderen wel in de BRP = het 'bevolkingsregister'/ Basisregi-stratie Personen, van de gemeente Duiven stonden en - tot moment van uitschrijving - dus niet in het RNI (bij verblijf in Nederland max. 4 maanden, daarna is overschrij-ving naar de BRP wettelijk, vereist)

b) Eveneens staat (inmiddels) vast dat de kinderen per d.d. 27-06-2016 uit de BRP werden uitgeschreven - direct de 1e dag waarop de kinderen niet meer op school ver-schenen - en dat dit of geschiedde door 'moeder' zelf of door de gemeente Duiven; dit dan na onderzoek en vaststelling 'niet-aanwezigheid'. dat zijn de wettelijke opties...

c) De gemeente weigerde echter in 1e instantie om de 'nieuwe' adresgegevens uit de BRP te verstrekken - want geen absolute geheimhoudingsplicht, maar een beperking op de verstrekking van inlichtingen die in uitzonderlijke situaties - zoals 'inter-nationale kinderontvoering' bijvoorbeeld! - uiteraard wel verstrekt dienen te worden (nu SVMN meldde dat zij ook aan hun toezicht onttrokken waren en niet over deze gegevens zou beschikken) op verzoek van de zeer bezorgde vader!

d) Als 'reden' voor hun 1e weigering werd gemeld: 'het betreft een geheim adres'... wat dan echter zou betekenen dat de gemeente Duiven, net als de GI-SVMN, haar medewerking zou verlenen aan het onttrekken van drie kinderen aan het door de Nederlandse rechter in belang van hen geachte toezicht door de 'moeder'!

De gemeente zou daarmee, bewezen, medewerking verlenen aan 'belemmering van de rechtstaat' c.q. 'onmogelijk maken van het ten uitvoer laten brengen van geldende beschikking(en) van de rechtbank Arnhem'.

Dat is onacceptabel, want crimineel... precies zoals Groenendijk meldde/ -t.


e) Klaarblijkelijk 'overrompeld door/ geschrokken van' de juiste conclusies van recht-zoekend burger poogde de gemeente Duiven - in paniek, zo vlak voordat ze allemaal tenminste 4 weken van de 'verdiende?' zomervakantie wilden gaan genieten - om 'de zaak te redden' door te melden dat de kinderen niet (meer) in de BRP maar in het RNI geregistreerd staan en dat 'dus' zij niet (meer) verantwoordelijk (zouden) zijn.

Dat eerste is op dit moment correct (nu in RNI na eerst in BRP) maar uiteraard is - burgemeester De Lange - 'Duiven' verantwoordelijk c.q. het juiste aanspreek-punt bij kinderontvoering uit zijn gemeente. Alleen 'doorzenden aan de RvIG' en dan roepen; 'ik heb mijn plicht gedaan', is voor ieder eerlijk en weldenkend mens uiteraard 'lariekoek'; afschuiven en temporiseren, wordt niet geduld. Een 'misdadig konijn' dat 'uit de gemeente hoge hoed (= nu lage dunk) getoverd' werd...

 


f) Ergo: terwijl drie Nederlandse kinderen uit Duiven 'verdwenen zijn'- als de 'moeder' hen niet zelf afmeldde bij de afdeling burgerzaken (aan de balie); want dan in de BRP en niet RNI waarmee de gemeente wel verantwoordelijk is! - en hoewel dit, gelet daarop dat Duiven geen RNI-loket is (1 van de 17)!, kan dat alleen na onder-zoek door de gemeente zelf zijn vastgesteld en doorgevoerd (als wel te Duiven af-gemeld, dan was dat uit de BRP; gaarne camerabeelden van afdeling 'Burgerzaken' op maandag d.d. 27-06-2016 archiveren zodat de gemeente bewijzen kan dat mw. S.S. op genoemde dag niet zelf de BRP-afmelding deed of verdwijnt? dit extra bewijs als omdat zij daar juist wel op te zien is en de gemeente dus loog!)...

luidt zij niet 'alle (christelijke?) alarmklokken'!


Waarom niet...?! Geen interesse, ofzo?


Dat kan alleen maar betekenen dat de gemeente Duiven/ college B&W en de be-trokken secretaris en teamleider 'partners in crime' zijn en meedoen met de ziekelijk-egoïstische 'moeder'/ SVMN & Co... dit over de ruggetjes van de drie (voormalig) Duivense minderjarigen, de (op)rechte rug van hun Bussumse vader en Vrouwe Justitia aldus verkrachtendEen misdadige gemeente Duiven 100% bewezen!

Nu de gemeente Duiven keihard daarop betrapt werd, wordt op hypocriete wijze 'alles ontkent' en pretendeert/ doet zij alsof hen 'niets te verwijten valt'. Kul. De ge-meente is juist, reeds 100% aangetoond, medeschuldig aan de 3e kinderontvoe-ring en dát is de 'reden' waarom zij 'niet eens op zoek gaan'...!


5) 'Daarom' wordt er 'afgeschoven' naar boven en 'mag' - volgens de gemeente Duiven - het MinBZK - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkre-laties onder leiding van dr. Plasterk met of zonder hoed 'het probleem van de gemeente Duiven (= Groenendijk) nu pogen op te gaan lossen' door rechtzoekend burger/ volhardend vader 'af te poeie-ren c.q. met een kluitje in het riet te willen sturen'... dat is geen 'besturen', maar 'de boel besodemieteren.

Daar gaat rechtzoekend burger en volhardend vader Groenendijk niet mee akkoord; nooit... papa laat 'zijn' drie dochters nooit in de steek. Kortheids-halve wordt verwezen naar de brieven d.d. 21-07-2016 en d.d. 23-07-2016.

Allemaal in de huidige 'keurige? recht'staat onder de 'be-zielende?' leiding van niet-mijn 'Koning Kluns'. De feite-lijke gang van zaken is puur crimineel (= iemand die een misdrijf = een strafbaar feit, pleegt), beste en vooral; wel eerlijke mede-Nederlanders. Herstel de rechtstaat. Red Vrouwe Justitia. Stop PAS-familiedrama; breng de meiden terug naar huis!
Cornielje doet niets aan kinderontvoering en beschermt 100% misdadigers!

Nadat SVMN & Co, maar ook de gemeente Duiven - aangetoond - helaas niet te vertrouwen bleken en weigerden om ook maar iets te doen tegen de huidige , 3e kinderontvoering naar Duitsland, besloot Groenendijk het zelf dan ook maar 'hogerop te proberen'... kijken of de provincie Gelderland, in concreto o.a. de Commissaris van de Koning, dhr. drs. C.G.A. Cornielje/ VVD, wel bereid is om in het belang van drie ontvoerde kinderen en de Neder-landse 'recht'staat dan toch 'orde op zaken te (laten) stellen'...?


Saillant 'detail' is dat (nog) burgemeester De Lange door dhr. Cornielje zelf werd benoemd en ze 'elkaar regelmatig spreken'... nietwaar?

Zij kennen zich.
Ook de Provinciale Staten van Gelderland zelf, in concreto; o.a. voorzitter van commissie Algemeen bestuur, mw. drs. A.J. Prins/ VVD werden ingelicht en opgeroepen om - uit hoofde van hun functies en 'als mens' - direct de gepaste stappen - opsporing van de kinderen, arrestatie 'moeder' en terug onder toezicht van een GI (niet SVMN!) - tegen de huidige kinderontvoering te ondernemen.


Gelet op de allerhoogste urgentie en ondanks de vakantieperiode werd een reactie-termijn van 5 werkdagen als redelijk geacht. Kortheidshalve wordt naar de op directe weg, per mail en ondertekende, aangetekende post verzonden brief d.d. 23-07-2016 verwezen/ vaderoproep.


Want: als een gemeente Duiven die zich niet aan de wet blijkt te houden - zijnde burgemeester, secretaris en teamleider, die zich crimineel gedragen en 'de schouders op halen als er drie Nederlandse kinderen uit hun gemeente Duiven naar een onbeken-de bestemming zijn ontvoerd en daarmee aan het toezicht van SVMN werden onttrok-ken, zoals de rechters in hun belang achten' - ... dan kunnen zij daar toch niet mee akkoord gaan?

Althans, dat zou een zeer ongeruste ouder/ vader en ieder weldenkend mens ver-wachtenNeen dus. Integendeel. Beide personen, namens de provincie Gelderland (vader neemt de Gelderlanders die ook 'in shock' zijn; dit niet persoonlijk kwalijk!), blijken zelf 'schrijnende kwesties'/ gevallen apart te zijn.Want: ook deze Commissaris van de Koning/ Cornielje en commissievoorzitter Prins blijken 'geen enkel hart voor drie Nederlandse kinderen' en 'evenmin respect voor de rechtstaat/ wet te hebben', nu zij blijken niets te willen doen tegen deze kinderontvoering en er gesjoemeld werd met 'wel' = niet-automati-sche, maar juist valselijk opgemaakte ontvangstbevestiging(en) van mijn, aan beiden separaat en aangetekend verzonden, brief d.d. 23-07-2016. Zoals in vorige publicatie middels logica en tot in het detail uitgelegd werd (onderaan).

Na SVMN & Co, de gemeente Duiven bewijst de provincie Gelderland zich als 'de volgende in de keten van bedriegers'. Geen 'boze praat' - hoewel dat wel de enige juiste emotie is - of 'beschuldigingen die niet met bewijs gestaafd kunnen worden'... neen, feitelijk en 100% bewezen!

Gelderland levert jou - tot groot verdriet van de kinderen
en van hun vader! -  mooie? = zeer gemene streken...!

Oneervol ontslag van 'Cornielje en Prins' is, aldus Groenendijk, dan ook de minste en rechtvaardige te nemen maatregel... nietwaar?! Mogelijk dat zij de eer aan zichzelf wensen te houden en in deze zomervakantie 'om gezondheidsredenen' opstappen?!Weer terug bij niet-mijn 'Koning'; geen interesse voor burgerprinsessen! 

Het wordt tijd om 'de koning WA' - kortheidshalve wordt verwezen naar eerdere publicatie - aan te schrijven en te confronteren met:

1) de criminele SVMN & Co, 2) criminele gemeente Duiven en 3) bewust falende Commissaris van de Koning/ dhr. Cornielje en dito Provinciale Staten Gelderland/ Prins.

In zijn naam, zo helpe hem niemand meer... uit-ge'speeld' en wegwezen!

Want: zijn Commissaris Cornielje toont 'geen ruggengraat en tenminste zeer laakbaar - als niet crimineel?! - (non-) gedrag'. In 4 'simpele woorden:

'hij blijkt een hypocriet!
 
Cornielje verzaakt - bewust, aldus Groenendijk! - in zijn opgedragen taken; doet niets na melding van 3e  internationale kinderontvoering en weigert ook op te treden tegen de - bewezen! - criminele burgemeester De Lange, secretaris Papjes en team-leider Hoogstraten.

Die willen ook de Gelderlanders niet als 'het gezicht'/ de 'ver-tegen-woordiger van hun mooie provincie en alle Nederlanders menen dat 'de koning' zich niet door een dergelijke 'pannenkoek' dient te laten re-presenteren. Daar is geen twijfel over mogelijk; dat is logisch...!

Hetzelfde geldt voor mw. Prins/ Provinciale Staten; beiden niet te handhaven.Nou, nou nou; u 'ijst' wel veel... waarom dan wel mijnheer Groenendijk?


Simpel:

1) de onmogelijk 'automatische' bevestiging d.d. 26-07-2016 van feitelijk een mailbericht op d.d. 24-07-2016 = ontvangst d.d. 24-07. Zoals aangetoond: niet-automatisch maar valselijk opgesteld; met persoonlijke interventie werd de ont-vangst van mijn d.d. 25-07-2016 per aangetekende post verzonden = aldus d.d. 26-07-2016 ontvangen brief (gedateerd d.d. 23-07-2016) als zijnde 'automatisch' bevestigd. Dat kan niet.

Waarom dat erg is?

De provincie Gelderland liegt over 'automatisch opgestelde' brieven. Dat is onacceptabel, uiteraard. De 'vervalser' poogde daarmee in 1e instantie 'tijd te winnen'/ te temporiseren - dit in opdracht van? Want: 'binnen 8 weken - of later met melding - hoort u van ons'... terwijl er 3 Nederlandse meiden naar Duitsland ontvoerd werden (adres onbekend), is absoluut geen 'passende reactie', volgens deze volhardend vader.

Hun 'niet-ingrijpen' is inderdaad heel, heel erg. Schandalig.

Er had direct - en nog steeds! - 'groot alarm' geslagen moeten worden... maar dat werd - bewust nagelaten en aldus drie kinderen (plus hun vader en Vrouwe Justitia) in de steek laten! Inderdaad een zeer schrijnende kwestie van 'onmenselijkheid en corruptie'...!

2) U gelooft nog dat dit geen vervalsing was? Vergelijk dan bovenstaande 'valse-lijk opgemaakte, want gesjoemeld met de datum van d.d. 24-07-2016 = mail (had d.d. 25-07-2016 = aangetekend verzonden brief = persoonlijk ontvangen en door 'mensen', dus niet-automatisch, behandeld!) alstublieft met de nu wel-automatische bevestiging van mijn mailbericht, gelijktijdig brief d.d. 28-07-2016 gezonden (in 2-voud aangetekend naar Cornielje/ Prins ).

Hier wordt het d.d. 28-07-2016 verzonden mailbericht - zoals dat automatisch gaat - op dezelfde dag gere-gistreerd en de bevestiging van ontvangst door de pro-vincie Gelderland verzonden met datum d.d. 28-07-2016. Dit dan niet-ondertekend... want wel auto-matisch.

Dit in tegenstelling tot 1) waar vaststaat dat bewust werd nagelaten om een handtekening van behandelaar = sjoemelaar, te zetten... dat is onacceptabel. Het is het een of het ander. Twee verschillende wijzen van 'automatische' bevestiging is onmogelijk.

Ergo: bij de provincie Gelderland blijken- in paniek?! hoe dan ook op onbehoorlijke wijze - ontvangstbevestigingen gemanipuleerd te kunnen worden en dit in dit geval ook te zijn geschied. Onbestaanbaar.

Groenendijk neemt aan dat dit u reeds overtuigd heeft, maar wijst op meer en (nog) duidelijker bewijs hieronder...


3) Nu ook u vaststelde dat de verschillen in vermelding van betreffende dateer- en ontvangstdata bij beide = slechts 1, 'automatische' en 1 'valselijk opgestelde' bevestigingsbrief tenminste 'zeer opmerkelijk' = misdadig is, volgt nu het onomsto-telijke bewijs tegen (nog) Commissaris Cornielje...

Want: in reactie op mijn meest urgente vaderbrief d.d. 23-07-2016 - waar de ont-voering van 3 Nederlandse kinderen uit Duiven en criminele burgemeester gemeld en om 'gepaste stappen zijnerzijds' werd verzocht - antwoordde hij per persoonlijk onder-tekende brief, gedateerd d.d. 28 juli 2016 (28-07-2016), als volgt, citaat-1: 'In uw brief van 23 juli jl. schrijft u mij over de zoektocht naar de verblijfplaats van uw kinderen die, volgens u, niet in Duiven zouden wonen.

Dat is een schrijnende kwestie.'

Inderdaad.

En Commissaris Cornielje & Co ook, maar dan anders...!
Want, reactie Groenendijk:

a) vaststelling: zijn brief werd op donderdag 28 juli 2016 geschreven/ ondertekend.

b) vaststelling: Commissaris Cornielje heeft uit mijn meest urgente vaderoproep = als 'de zoektocht' samengevat? inderdaad goed begrepen dat drie Nederlandse kinderen uit Duiven ontvoerd - en aan het toezicht van de GI, zoals door de rechtbank Arnhem in hun belang wordt geacht, onttrokken - werden en - nochtans = ontvoeradres! - 'op een onbekende bestemming' verblijven. - Zeer waarschijnlijk in Duitsland, meldde Groenendijk reeds d.d. 03-07-2016 -


Althans... dat is officieel 'het verhaal'.


Feitelijk, aldus Groenendijk, weten ze allemaal waar de meiden zijn, maar weigeren ze dit aan deze 'op zoektocht'-zijnde volhardend vader/ rechtzoekend burger te melden = misdaad tegen de menselijkheid in crimineel samen-span. Niets meer en niets minder. Onbestaanbaar!
c) zoals Commissaris Cornielje weet/ behoort te weten (na overleg met de juridische afdeling/ adviseur), werd door de vader allang vastgesteld - zie de foto's van het kale, lege voormalige huis van de 'moeder' op Golden Delicious 22 zoals reeds d.d. 03-07-2016 gepubliceerd werden - dat daar niet (meer) 'de verblijfplaats van uw kinderen is'.

Ook de gemeente Duiven - 'aangenomen' dat de 'moeder' niet aan de balie te Duiven de kinderen op d.d. 27-06-2016 persoonlijk uit de BRP liet schrijven en in het RNI werden opgenomen (want anders staat de gemeenteleugen over wel/ niet BRP-regi-stratie vast!) - heeft dat na wettelijk vereist, eigen onderzoek (de kinderen stonden in de BRP, dat staat vast) klaarblijkelijk vastgesteld... want anders is overschrijving naar het RNI onmogelijk.

Bij persoonlijke melding van de 'moeder', als de kinderen 'al eerder' in het RNI ingeschreven zouden hebben gestaan (wat wettelijk onmogelijk is, want maximaal 4 maanden met verblijfplaats in Nederland; dan wordt er overgeschreven naar de BRP!), van een reguliere 'verhuizing' dan dient dat bij 1 van de 17 RNI-loketten te gebeuren. De gemeente Duiven behoort niet daartoe. Ergo: de gemeente 'liegt dat 'ie barst'!

 

Want zelfs al op maandag d.d. 27-06-2016, de 1e dag dat de kinderen niet op hun scholen in Duiven/ De Groene Ring en Zevenaar/ Liemers College verschenen, was de gemeente Duiven op de hoogte. De scholen zijn namelijk wettelijk verplicht bij 'afwezigheid van de kinderen en geen contact met de ouder(s)' om de leer-plichtambtenaar direct te informeren! De gemeente Duiven was dus/ behoorde op de hoogte van onttrekking aan de leerplicht van onze kinderen door hun 'moeder' met de huidige, 3e (weer internationale) ontvoering (naar Duitsland) te zijn...!

d) Het is dan ook 'zeer hypocriet'/ onbehoorlijk en gevoelloos - waarschijnlijk ook strafbaar! aldus Groenendijk - dat Commissaris Cornielje (zonder eigen kinderen; heeft dat er mee te maken?!), als reactie op de huidige kinderontvoering en meest urgente vaderoproep d.d. 23-07-2016 slechts met 5 woorden antwoordde: 'dat is een schrijnende kwestie' en - bewezen; zie onder! -

...daar helemaal geen woord van meent! Althans strookt dit totaal niet met zijn uiteindelijke beslissing:

Gelet hierop is er voor mij
geen aanleiding om de gemeente
 aan te spreken op haar handelswijze.

Gatverdamme! Wat een 'pannenkoek'...

...om maar niet te gaan schelden; dat is niet mijn stijl en ook onnodig want: de feiten spreken voor zich! 100% bewijs!e) Hoewel het door SVMN & Co, de gemeente Duiven en nu ook; de provincie Gelderland voortdurende en wederom geescaleerde PAS-familie terecht als 'schrijnend - primair voor de kinderen, daarna hun vader en dan Vrouwe Justitia - duidde, doet zij helemaal niets om de kinderen uit deze onmogelijke situatie te redden. Integendeel.

Ook Commissaris Cornielje en commissievoorzitter Prins blijken in werkelijkheid juist mee te werken - wie zwijgt, stemt toe; wie niets doet, is medeschuldig! - aan deze voort-durende emotionele kindermishandeling en 3e internationale ontvoering! Mooie? woorden ABC opschrijven en als 'verte-genwoordigers van (niet-mijn) de Koning en Provinciale Staten van Gelderland via de reguliere media propageren, maar in de feitelijke praktijk precies het tegenovergestel-de, XYZ, te doen!

Echte VVD: niet aanpakken en pogen af te schuiven
(naar Duitsland)

Ook provinciale medewerking te verlenen aan puur misdadig gedrag van de ziekelijk-egoistische 'moeder', de criminele 'hulp'verlening en criminele gemeente Duiven...! Onacceptabel.

Dat is het ware gezicht van dhr. Cornielje en mw. Prins. Beiden VVD.
Beiden heel erg fout (niet) bezig!
Hoe volhardend vader/ rechtzoekend burger Groenendijk daar zo zeker van is:

Na > 35 'recht'zittingen met > 50 misdadige - 100% bewezen; aangiftes werden gedaan - 2 advocaten die je bedonderden, 3 dito jeug'hulp'verleningsorganisa-ties enzovoorts was deze volhardend vader gewaar-schuwd voor de aldus-te-verwachten 'figuurlijke messteek in de rug' die Commissaris Cornielje inderdaad d.d. 28-07-2016 zond.

Om de provincie (mogelijk) zelf 'in de door SVMN & Co en de gemeente Duiven uitgedachte valkuil voor de vader te laten vallen', werd namelijk telefonisch reeds voor dinsdag d.d. 26-07-2016 een afspraak gemaakt bij het dichtstbijzijnde RNI-loket te Amsterdam/ Amstelstraat 1. En... bingo (gedeel-telijk dan)!

Na langdurig te hebben moeten wachten, en na betaling van 36,60 euro, ontving Groenendijk op dinsdag de verzochte (3x, de andere zijn 'hetzelfde') afschriften uit de Basisregistratie Personen/ het RNI-deel daarvan.
 
Hier vindt u, 1 van de 3; geanonimiseerd, het...

           ...afschrift van huidige registratie in de BRP/ het RNI-deel daarvan,

zoals deze per d.d. 26-07-2016 bij het Ministerie van BZK zeker 'in de computer' stond.


Daarmee ook voor Commissaris Cornielje te (laten) raadplegen...

...wat je toch zou mogen verwachten na een serieuze melding van kinderontvoe-ring en criminele gemeente te hebben ontvangen. Dan check je als eerste de feitelijke stand van zaken; wat is er - wanneer! - bekend en waar staan de kinderen ingeschreven? In de BRP, in het RNI? In Nederland of elders... Duitsland? Uiteraard.


'Schokkend', maar zoals door Groenendijk reeds voorspeld werd, staat als 'huidig' = kinder-ontvoeradres op dit RNI-afschrift het volgende te lezen:

'Bondsrepubliek Duitsland'!

Feit: in het RNI staat vermeld dat huidige = ontvoer-adres van de kinderen inderdaad in Duitsland is. Waar-schijnlijk in de omgeving van Leipzig (voormalige DDR).

Feitook bekend is bij het Ministerie van BZK en ook voor Commissaris Cornielje bekend/ achter te komen is met 'een druk op de knop/ telefoontje'... maar niet aan de 'zoekende vader' mee delen! Waarom niet?

De 'moeder' meldde: 'naar een onbekende bestemming vertrokken' te zijn en SVMN & zeer bijzondere curator Hopmans 'weten het ook niet (zeggen ze)' en de gemeente Duiven zegt 'het niet te weten c.q. aan de RvIG door te schuiven' en het Ministerie van BZK aldus uiteindelijk alleen weet te vermelden dat 'de kinderen ergens in de Bondsrepubliek Duitsland' zijn. Maar geen concreet adres.Hoe weet het MinBZK/ RvIG dat?

Alle andere instanties beweren namelijk dat niet te weten of willen het niet zeggen... dat komt op hetzelfde neer.

Naar 'een onbekende bestemming' kan overal heen zijn; ook binnen Duiven verhuisd, zoals de 'moeder' al eerder deed, of ergens heel anders naar-toe. Daar is - officieel - geen zekerheid over en toch staat dat in het RNI... rara, hoe kan dat?

Alleen met 'bedrog en oplichting'. Als medewerking aan huidige, onacceptabele, 3e en weer internationale kinderontvoering! En 'als dan die vervelende vader Groenendijk boos komt klagen doen we net alsof we het allemaal ook niet weten, afgesproken?'...

Dat is zo ongeveer wat 'de tegenpartij' met elkaar - inclusief de 'moeder' als strategie uitgestippeld hadden!

Dat is puur misdadig en een bewuste, ernstige schending van onze mensen-rechten. En er staat nog wel zo'n mooi? 'internationaal Strafhof in Den Haag... geopend door niet-mijn 'Koning'. Onbestaanbaar!

Enkel en alleen maar 'om zo (te pogen) van die Groenendijk af te komen die keer op keer ons bedrog en corruptie onomstotelijk aantoonde en dan maar het PAS-familiedrama over de grens te gooien/ laten gaan!'

Vertrouwen in deze Nederlandse overheid?
Dat wordt onmogelijk gemaakt...!


Dat is de enige juiste en schokkende 'bewering' = de waarheid... althans heel erg dicht in de buurt. Dat is nou goed gebruik door Groenendijk - toch? - van het 'gezond verstand/ logica' en de 'waarheid/ feiten' tegen de 'zieke geesten' en 'leugens & bedrog' van SVMN & Co, gemeente Duiven en zelfs de provincie Gelderland/ Commissaris Cornielje!

Dat gaat 'als een boemerang op hen zelf terug-komen'... en tot meer dan een pijnlijk hoofd moeten gaan leiden. Een enorm bestuurs- en 'recht'staatschandaal.

Allemaal 'omdat' er sinds 2008 ten onrechte naar de ziekelijke-egoistische 'moeder' geluisterd en in haar 'belang' gehandeld werd... helaas niet naar de kinderbelangen die toch bovenaan dienen te staan?!

Terugbrengen van de kinderen voor begin van het nieuwe, Nederlandse, school-jaar 2016-2017 is vereist, met de wel-bekende ontvoeradresgegevens ook 'gewoon' mogelijk (zie eerdere zaak waar BJZ Groningen daartoe wel liet overgaan, terwijl de ots daar nog niet eens was uitgesproken!) en sancties naar het Strafrecht voor de feitelijk 3x kinder-ontvoerende en aan het door de rechter opgelegde toezicht van SVMN ont-trekkende 'moeder' eveneens.

Wederom roept volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk 'de over-heid' op om drie ontvoerde, Nederlandse kinderen terug te laten komen/ brengen en aan de zeer redelijke voorwaarden/ 'ijsen' te voldoen, zoals die bij alle betrokken partijen bekend zijn. Terug naar Bussum/ de Meent, wijziging hoofdverblijfplaats en -gezagsverhoudingen... om te beginnen. Wel in het belang van de meiden!


Officieel/ vaststaand:

De rechtbank Arnhem acht(te) het in het belang van de drie Nederlandse kinderen onder toezicht van de, voor de periode van 1 jaar - (her)benoemde GI 'Samen Veilig' Midden Nederland staan, maar de facto - althans dat beweren zij - 'beschikken wij, net als u, niet over de adresgegevens van uw kinderen'.

Ook de - aangetoond criminele! - gemeente Duiven beweerde dat niet te weten c.q. weigerde verzochte informatie te verstrekken en verwees naar het Ministerie BZK/ afdeling RvIG als volgende? in de 'keten van bestuurlijke bedriegers'... (zie vervolg hieronder)

Afbeeldingsresultaat voor duitse vlagDe Commissaris van de Koning/ Cornielje meldde; 'de zoektocht naar de verblijfplaats van uw kinderen die, volgens u, niet meer in Duiven zouden wonen' een 'schrijnende zaak' te vinden, terwijl hij op dat moment al op de hoogte was/ had kunnen en moeten zijn (d.d. 26-07 afschrift RNI en d.d. 28-07, dus 2 dagen later, zijn aldus, tenminste, 'hypocriete' brief) dat als de adres- = ontvoergege-vens van de kinderen in ieder geval 'Bondsrepubliek Duitsland' in het RNI-deel van de BRP vermeld staat.


Dat meldde hij echter niet aan de zeer bezorgde vader - niet gecontroleerd? zeer onwaarschijnlijk/ onbehoorlijk - en in plaats daarvan werd er 'ruimte voor twijfel of de kinderen ueberhaupt niet meer in Duiven zouden wonen' gelaten en twijfel over de juistheid van de melding van Groenendijk gezaaid. Terwijl 'hun vertrek/ verhuizing' de facto een gedwongen, 3e, internationale kinderontvoering, tijdens de onder toezicht-stelling! allang bij hem bekend was/ had moeten zijn; zie het RNI-afschrift...!

Klaarblijkelijk 'ook met goedkeuring aan en medewerking van de provincie Gelderland/ dhr. Cornielje en mw. Prins', dat is de enige plausibele en zeer aan-nemelijke 'verklaring' voor de bewezen en misdadige (non-) gedragingen in deze 'schrijnende kwestie' = PAS-familiedrama!

Want ook VVD-Prins/ commissievoorzitter van de Provinciale Staten Gelderland had kennelijk 'geen zin' om haar zomervakantie te gaan onderbreken? c.q. zich met 'een moeilijke? geval' = 3 ontvoerde kinderen, bezig te houden en deed niets... anders dan automatische ontvangstbevestigingen zenden. Dit net als bij Commis-saris Cornielje 1x valselijk opgemaakt en 1x wel-automatisch. 'Effe wachten... 8 weken lang... afwijzing!'; dat kan Groenendijk nu al voorspellen.

Daar gaat niet om gewacht worden! Want bij serieuze aandacht voor gemelde in-ternationale kinderontvoering en criminele gemeente Duiven (SVMN & Co even daar-gelaten) zou directe actie en contactopname met vader Groenendijk geschieden. In deze 'zaak' volgde slechts 'oorverdovende stilte'/ non-acties of met 'zeer curieuze redenen' afwijzen en temporiseren. Dan weet de niet-naieve medemens meer dan genoeg...

Hoe diep-triest en misdadig; hoe onmenselijk, aldus Groenendijk. SVMN, gemeente Duiven, provincie Gelderland bewijzen zich 'corrupt'

Bijna ongelofelijk maar - aangetoond, keihard - waar! De GI, de gemeente en de provincie werken niet alleen (in-)direct mee aan de huidige kinderontvoering = mis-dadig 'an sich'/ op zichzelf staand, maar begaan daarbij ook diverse andere strafbare feiten zoals 'valsheid in geschrifte, bedrog en oplichting' om als voorbeelden te noemen (welke jurist meldt de juiste termen/ wetsartikelen? dank!).

Waarmee de ten uitvoerlegging van de opgelegde ots-opdracht van de rechtbank Arnhem feitelijk onmogelijk  gemaakt werd.

Belemmering van de rechtsgang is strafbaar...

vandaar ook dat 'ze zo bang zijn en fouten maken'; einde van hun loopbanen/ maatschappelijk aanzien, macht en geld. En terecht.

Want: GI, gemeente en provincie werken tegen het oordeel van de rechtbank in... feit. OnbestaanbaarDe overheid dient zich, net als de 'gewone' burgers altijd aan de wet(ten) te houden in een 'recht'staat der Nederlanden en Overzeese gebieden, nietwaar?!

Dan volgen er - uiteraard?! - sancties... toch?
Wij, het volk, zijn uiteraard benieuwd en u wordt op de hoogte gehouden!


Als u - nog steeds? - zou denken dat 'het allemaal foutjes zijn' en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konin-krijkrelaties dan 'alles op zal lossen' en wel wat aan de onttrekking aan het door de rechter in hun belang geachte toezicht van SVMN en de internationale kinderontvoering naar Duitsland zou willen doen... dit door direct verzochte, logische en vereiste stappen te nemen, wordt nu verwezen naar haar temporisatiebrief, d.d. 27-07-2016 gedateerd en d.d. 29-07-2016 ontvangen van directrice Concern?ondersteuning mw. W. Sutherland.

Ook zij schuift 'internationale kinderontvoering en criminele gemeente Duiven en dito! provincie Gelderland' gewoon op de '3 weken later'-lange baan (hun voetnoot: categorie burgercorrespondentie) Of zij dit bedoelt met haar: 'een verdere stap te zetten in integrale advisering en ondersteuning.'? Als je serieus 'hart voor kinderen, de burgers en de wet' zou hebben, dan doe je dat niet. Nu dient dit: 'einde haar baan', te betekenen... aldus Groenendijk.En de volks'vertegenwoordigers' in de Tweede Kamer; doen die dan wat?

Ook de 2e Kamer werd d.d. 28-07-2016 op directe weg (per mail) aan alle fractie-voorzitters & meer op de hoogte gebracht van:

1) het wederom escalerende PAS-familiedrama, 2) de wederom internationale kinderontvoering 3) het bewezen 'einde van 'recht'staat te Arn-hel'

en om hun actieve ingrijpen verzocht.

Behalve 'dank voor uw melding, maar wij krijgen zo veel mails dat het wel even kan duren, maar alle post wordt gelezen en meegenomen in ons beleid', valt daar niets te verwachten... zoals reeds eerder bleek.

Nogmaals: het enige verstandige dat Wilders tot nu toe zei, was: 'we hebben een nep-parlement' dat voor bijna 10.000 euro per persoon per maand (+ extra's) 'ons niet vertegenwoordigd' en voor wat doekoe weigert om controle op de andere machten, waaronder de huidige 'recht'- = kromspraak, (meer) uit te oefenen!

Sommige mensen noemen dat: 'hun ziel verkopen voor geld of macht of wat dan ook'...Misdadig zelfs, vindt u ook niet?! Inmiddels vecht deze vader echter 'niet alleen' voor onze drie dochters, maar ook als rechtzoekend burger voor de vele - ieder is er 1 te veel - kinderen en vaders (soms moeders) die in 'dezelfde'/ vergelijkbare en onmo-gelijke 'familiedrama's' klem zitten. Vele (tien-) duizenden zijn er dat... vooral, aldus Groenendijk, niet 'door de ouder(s) zelf', zoals 'de hulpverleningspropaganda' Nederland wil doen laten geloven - absoluut niet waar! - maar juist door de vele niet-professionele (om het maar 'netjes' te houden) 'hulp'verlening en de vele onbegrijpelijke, onjuiste en veelal - bewust; zonder enige scrupules - criminele 'beschikkingen' van de 'recht' = kromspraak bij diverse 'Paleizen van Misdaad'.
 

Niet alleen in het familie'recht' is sprake van 'een opeenstapeling van individuele zaken' waar geen recht, maar scheef wordt gesproken.

Waar het leven van het kind/ de kinderen 'kapot ge-maakt wordt' en zij (bijna) zonder hun ene ouder (of beiden; bij uithuisplaatsing) moeten opgroeien. Een op de 5 kinderen in Nederland ziet na scheiding binnen 2 jaar de andere ouder (meestal de eigen vader) niet meer. Dat is schokkend!

En nog dagelijks aan de gang. Alle in de reguliere media (NOS & Co) verschijnende 'verbeterplannen' na dodelijke familiedrama's hebben tot niets geleid omdat die slecht optisch waren (zie naamsverandering van Bureau Jeugdzorg ABC naar nu 'Veilig Thuis'-XYZ, maar structureel bleef het 'niet de kinderen en ouders maar zichzelf (macht en geld!) bovenaan plaatsen' de werkelijke, tot drama's leidende praktijk van de niet-'professionele' jeugd'hulp'verleningsindustrie!

Red alle kinderen uit de 'klauwen' van deze personen en herstel de rechtstaat. Red Vrouwe Justitia. Bescherm ook uw eigen, en andere kinderen.Geloof de leugens niet en 'ijs' van onze 2e Kamer dat hier NU een einde aan komt...!

'Recht'staat Nederland waar 'klein' het (bijna) altijd verliest van 'groot', zoals ook de Consumentenbond na langdurig onderzoek als 'opvallende conclusie' openbaar maakte met betrekking tot geldruzies van een burger met een bedrijf... word wakker! Voordat het u persoonlijk zou treffen; dat gunt Groenendijk niemand. Vooral de (eventuele) kinderen niet.


Wees gewaarschuwd en help. Pik niet dat Vrouwe Justitia wordt verkracht... geloof niet in de 'mooie praatjes'/ propaganda van 'de overheid' of minister-president mr. Rutte: het is in de praktijk, feitelijk, 'een grote leugen'. Een Griekse tragedie van de laagste plank... hard, maar helaas de waarheid.

Doorbreek die 'matrix' en zet uw 'beslagen bril' af; kijk zelf, onderzoek zelf en sluit u aan bij vele medeburgers - buurman/ -vrouw, vrienden en families - die al wel wak-ker zijn. Die geen 'chaos en anarchie' wensen, maar 'enkel in geluk en vrede' maar ook volgens onze, samen opgestelde, wetboeken te leven. Waar 'one (wo)man, one vote' geldt en de democratie hersteld/ voor het eerst (?) in de (menselijke) geschie-denis bereikt kan worden. Dan moeten wij, het Nederlandse volk, dit niet pikken... 

    

Stelt u zich eens (heel kort) voor...
dat het uw kind(eren) zou betreffen.

Dan begrijpt u dat dit onacceptabel is;
Groenendijk heeft gelijk!

Dit is onmenselijk en pure emotionele kinder- (en vader) mishandeling van overheidswege!


Of de 2e Kamer, de Provincie/ Cornielje en Prins, de gemeente Duiven, SVMN & Co en alle andere partijen alsnog 'voor de kinderen en Vrouwe Justitia' gaan kiezen, zal blijken. Ieder apart wordt op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandige keuze(s) - in het verleden! en komende? - afgerekend en ter verantwoording geroepen worden. In ieder geval 'in de publieke schandpaal gezet worden'.

Want: de waarheid mag, neen, moet gezegd worden in een 'recht'staat waar zeer ernstige misdaden tegen drie Nederlandse kinderen (en hun eigen vader)!

Of krijgt deze volhardend vader en rechtzoekend burger nu weer 'een uitnodiging' van de politie Huizen in de bus... voor een zinloos verhoor (met liegende recher-cheurs: 100% bewijs!) en donderdag d.d. 21-07-2016 verschijnen tot 'doorlezen en eventueel tekenen van 'uw' verklaring' na aangifte van de 'vriendelijke, zeer open en eerlijke' Bussumse wijkagent. Na het in 20 minuten hardop doorlezen van de opge-stelde 'verklaring' moest besloten worden om deze niet te ondertekenen.


Niet alleen omdat ook daarin - op schrift; een kopie werd geweigerd (alleen via een advocaat? is er een dappere bereid dat voor mij aan te vragen? dank!) - gelogen werd, maar ook omdat - ook na 3x voor-lezen en oprechte pogingen - helaas onbegrijpelijk was wat deze dienders van andere afkomst (geen probleem; zie mijn 15 jaar lesgeven in Amsterdam, maar 'jij moet wel leren Nederlands goed praten en schrijven', als u begrijpt wat ik bedoel) opge-schreven hadden. Dat verhindert eenieder om te ondertekenen. Zonde van alle tijd, energie en ons belastinggeld, nietwaar?!


'Geen touw aan vast te knopen of pijl op te trekken' en dan heeft deze docent het nog niet eens over de vele vele spel- en taalfouten. Iedereen maakt fouten, Groenendijk ook, maar 'de raam mag niet open in mijn leslokaal', als daarom gevraagd wordt (minimaal 2 bovenraampjes voor de frisse lucht altijd). Het raam mag wel open... graag zelfs, ga je gang! Ook reken ik 'fajiet' - failliet - niet 'vout', maar verbeter het wel en raad de leerling dan aan om 'het bedrijf gaat dicht' te schrijven; betekent het-zelfde en dan goed geschreven. Keep it simple stupid; kiss... 'waarom moeilijk doen als het makkelijk kan'?

Als echter 2 (niet net begonnen) rechercheurs van de politie Huizen (= Midden Nederland) dan bijvoor-beeld: 'de en niet het proces verbaal' schrijven en 'de burger beweerd dat in plaats van tegenwoordi-ge tijd: beweert... en ga zo maar door, dan moeten daar grote vraagtekens bij geplaatst worden.

Ook letterlijk; zelfs aanwezige, vriendelijke diender (de 2 rechercheurs waren ondanks de al weken be-kende afspraak beiden helaas niet aanwezig; bang voor gegronde kritiek op hun 'on-voldoende' werk?) moest bijna lachen om de voorgelezen zinnen... dat zegt alles, nietwaar?!


Groenendijk vroeg de politie Huizen dan ook 'wanneer mag ik het sepot verwachten?'

maar daar gaat - uiteraard, dat was bekend; het was als 'ad-vies' bedoeld - het Openbaar Ministerie over. Overheids Misdadigers, aldus Groenendijk.


Dit zeker gelet op hun non-ingrijpen in het sinds 2008 voortdurende PAS-familie-drama en zelfs - bewezen! - eigen strafbare gedragingen want misleiding/ kul, verwijzing naar een 'artikel 12 procedure terwijl daar een proces verbaal van aangifte voor nodig is (anders altijd afgewezen!) en dat nu juist 3x geweigerd werd door de politie na bewezen o.a. 'valsheid in geschrifte' gepleegd door de BOA-directeur mr. De Lange (familie/ broer van criminele burgemeester De Lange van Duiven of toeval?) en mr. ing. Peijenburg van de...

...onrechtmatig door minister dr. Bussemaker/ PvdA van het Ministerie van Onderwijs (MinOCW) ingestelde 'klachtenadviescommissie (KAC) Westerhof'. Publicatie van de schokkende, integrale audio-opname wordt kennelijk gewenst...?

Ook de brief van het Ministerie van 'Veiligheid en Justitie' (MinVJ), namens '5x sorry wordt ook voor hem te veel tegengewicht'-minister mr. Van der Steur/ VVD waarin gemeld werd dat 'u het (vermeende) strafbare feit niet/ onvoldoende zou kunnen bewijzen'... pardon? 


Gelukkig dat u binnenkort alle tijd heeft om uw recente huwelijk (verder) te consu-meren; beiden 'gefeliciteerd'! Wanthet opgestelde transcript van het onprettige 'overleg'gesprek dat met BOA-De Lange op het MinOCW gevoerd werd aan het MinVJ meegezonden was. Er volgde geen verzoek tot zending van de integrale audio-opname door Van der Steur... hoe kun je dan besluiten dat er 'onvoldoende bewijs' is? Kul.

Dat bewijs is er; 100% sluitend (audio-opname);

heel Nederland kan 'meegenieten'/ gaan luisteren hoe BOA-De Lange als - aldus bewezen crimineel - 'als in shock en meelevend speelt in persoonlijk gesprek', maar er kort daarna op papier gelogen werd; 'in ons gesprek heeft u ingestemd met de instelling van een KACommissie' terwijl - aantoonbaar! - wel 5x duidelijk en eenduidig:


'neen, daar stem ik niet mee in';

de wettelijke termijn daartoe is verlopen en dient staatssecretaris Dekker te besluiten over de inge-diende klacht over de Inspectie van het Onderwijs aangaande het door de scholen op smerige wijze afpakken/ onmogelijk maken de eindmusicals van de oudste dochters bij te wonen' (toen BS de Timp en inmiddels opgeheven en PBS Remigius te Duiven).


Nadere onthullende publicaties over het MinOCW, het MinVJ en de politie/ het OM en ook deze scholen(-groep) zijn in voorbereiding, zoals hen allen werd beloofd... en belofte maakt schuld; eveneens schokkend! Voor nu 'genoeg'; morgen/ z.s.m. volgt weer een persoonlijk videobericht met (echt) korte toelichting...

Leve de pacifistische revolutie; leve de Volksrepubliek der eerlijke Nederlanders!

Herstel de rechtstaat en breng liefde en vrede voor alle kinderen. Niet door te gaan zweven, maar door te delen, delen en te delen. Door samen in opstand te komen. In ons aller belang... veel dank! Mede namens de meiden.


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia