donderdag 30 augustus 2018

Hypocriete Vera Bergkamp (= D'666) schuift schuld af op politie maar liet zelf keihard mijn 3x ontvoerde dochters; Lina, Jördis en Imke in de steek!
Slechts een 'klein' krantenartikel maar zo gaat het overal...
ook 'in het groot'. Niet incidenteel maar structureel.

Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - blijft doorgaan met 'de massa wakker schudden'...   In de Telegraaf vandaag...

   een artikel over zeer enge D666-politica:

<--- Vera Bergkamp:

   d.d. 30-08-2018: 

   'De politie kan ouder wel aanpakken!'


   GRN: Nu 'opeens' wel?

   Maar in 2008 t/m... 'toen? niet!?

   De politie - en het OM - handel(d)en in ons diep-
   trieste en voortdurende PAS-familiedrama...

   dus:

...in strijd met de wet - zoals GRN toen reeds zei en aangiftes deed - want die werd tussendoor niet veranderd!!

Ergo:

GRN had en heeft op alle punten 100% gelijk:
Dit terwijl hij ieder weekend zelf aangifte op grond van art. 279 Sr. deed en niet-'Samen' niet-'Veilig' Midden Nederland - ondanks uitgesproken ondertoe-zichtstelling - weigerde om in te grijpen!

Weigerde om mw. S.S. een schriftelijke aanwijzing te geven tot onmiddellijk herstel van de geblokkeerde omgang, zoals rechtbank Arnhem had vastgesteld! 


SVMN vond maandenlange, illegale blokkering van de omgang prima en steun-de, net als de zeer bijzondere 'curator' Hopmans enkel en alleen mw. S.S. - niet de    kinderen en zeker niet deze vader!

   Hoe kan het dan het sof in Arn-hel na door GRN aange-
   vader?

   Hoe kan dat nou? (cynisch, welteverstaan)


GRN stond en staat in zijn/ het recht maar des-ondanks werden drie kinderen hun eigen, goede vader afgenomen!

  • Hoe kan dat nou?!!

Drie keer werden zij ontvoerd en de laatste keer zelfs met misdadige hulp van de 100% bewezen crimine-le 'burgemeester' (H.B.I.) Rik de Lange  Duiven/ Gelderland.

GRN hield en houdt zich aan de wet, ging de 'konink-lijke' weg maar tevergeefs. Sinds d.d. 27 juni 2016 weet deze PapaErik niet eens waar zijn eigen kinderen nu zijn, hoe het met hen gaat of hoe ze er nu uitzien!

  • Schokkend! Onacceptabel en onvergefelijk!

Tienduizenden euro's advocaat- en griffiekosten werden uitgegeven om... 'gewoon Papa' voor zijn eigen drie dochters te kunnen zijn, zoals hij dat altijd was, is en blijft! Zonde van die energie, de tijd en het geld want:

de 'recht'staat is in Nederland feitelijk - na > 35 zit-tingen heeft GRN meer dan genoeg, enkel negatieve ervaringen opgedaan (u ook?) - een kromstaat is!


Dat 'wij in NL in een democratische rechtstaat leven', is een keiharde leugen; een fabeltje... 

  • de facto niet waar!

En ja: dat bewijst GRN in al zijn publicaties  op deze site.GRN: Bergkamp reageert niet dus moet die vraag zelf beantwoord worden:

Omdat 'de overheid' zich - dat 100% bewezen! - misdadig gedroeg/ gedraagt en medewerking verleende/ -t aan 3e, internationale kinderontvoering in drie gevallen, het bewust negeren van geldende ots-beschikking van de rechtbank, herhaald machtsmis-bruik en schending van de afgelegde ambtseed om maar enkele, zeer ernstige, strafba-re feiten op te sommen!

  • 'Dat mag niemand weten; dat stoppen we in de doofpot',


..denken, zeggen, doen politici zoals die van D'666:

   Vera Bergkamp.

   Totale D666-hypocrisie!

   = 'Pragmatische' leugens en bedrog!

In de krant 'het ene zeggen/ mooie praatjes houden' maar
...in werkelijkheid 'het andere = niets doen en kinderen in de steek laten'!
Zorgzame. prudente en veilige vader, recht-zoekend burger GRN volhardt, vecht door!


Want: het allerbelangrijkste:

PapaErik stelde en stelt wel altijd de belangen van zijn kinderen bovenaan. Als enige.

GRN gelooft dat de waarheid en zijn echte liefde voor LJI - en andersom - het langste duren.

Want wij houden echt van elkaar
Eerdere publicaties over satanisten/ NL-politiekhun hypocrisie/ leugens en bedrog:


d.d. 16-12-2017: 'Kinderen kapotgemaakt door de NL-overheid:

Geen waarheidsvinding bij jeugdzorg/ Veilig Thuis en
d.d. 18-12-2017: 'Jeugdzorg is nep en de politiek is nep;
d.d. 19-03-2018: 'In deze tijd wordt D'66 ontmaskerd als enge D666-satanisten 
                          en VVD als VuVuDu = Vereniging Van Dieven!
d.d. 07-08-2018: 'OIA-25: in opstand!


     Verdrietige, boze en actie-voerende ouders gezocht!


GRN: Als er zich genoeg OIA-ers aanmelden, gaan we georganiseerd demonstreren... graag, welkom!

  • Echte Ouders zijn Ouders In Actie - OIA!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia