zaterdag 20 oktober 2018

350.283 WEZBen - wanneer krijgt ook u door dat reguliere media incl. FB ons pogen te besodemieteren? GRN meldt niets dan de gehele waarheid...GRN: De reguliere media en face- = fakebook 'liegen en bedriegen' - dat is waar!

GRN: weer 50.000 bezoekers erbij - inmiddels bij > 350.000 WEZBen - veel dank!


De waarheid is niet tegen te houden en ook niet weg te censureren...

              ...de waarheid duurt altijd het langste

Ondanks constante blokkeringen en tegenwerking van facebook- = fakebook werd vandaag de volgende 50.000 bezoekers erbij-grens doorbroken:

   inmiddels:

   pageviews 350.283 WEZBen!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - dankt alle geachte bezoekers en volgers, lezers en kijkers, man of vrouw daarvoor... zeer! Want:

  • dat geeft de burger GRN extra moed!

Samen zijn wij namelijk veel sterker dan zij en de waarheid mag; neen, moet altijd gezegd worden. Juist wanneer - ook in NL - 'de censuur' overal toeslaat dan dient u op te staan... dan wordt het echt gevaarlijk! In het belang van iedereen:

Pas op voor en stop die 'club tegen het volk' en stop de FB-censurering van de waarheid en...Concrete voorbeelden van afgelopen 2 maanden - 100% bewijs FB = fakebook:


d.d. 20-08-2018:


   'Bussum, 20 augustus 2018, 13:43

   Hallo censureerders van Fakebook,

   Wat is dit weer voor een onzin? Mag de waarheid
   niet gezegd worden? GRN leerde dat die altijd ge-
   zegd mag, neen gezegd moet worden!

   Op deze wijze toont FB enkel aan dat zij in dienst
   staan van die nep-'elite'! De club tegen het volk om
   het maar zo te betitelen...

   Of heft FB de blokkering onmiddellijk op? Wordt gepu-
   bliceerd...

   In het belang van de kinderen
   en Vrouwe Justitia verblijft,

   drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
   Wordt vervolgd, GRN 'groet'!
d.d. 29-08-2018:


   'Bussum. 29 augustus 2018, 17:18

   Hallo FB,

   Geen richtlijnen overtreden, toch weer blokke-
   ring... hoezo? Binnen een paar uur...

   gaarne opheffen, dank!

   Met publicerende groet,

   drs.E.M. Groenendijk MSc.

   Wo ist Euer Anstand BRD-Botschafter D. Brengelmann (selber Vater) und   
   Konsulin P. Speyrer? Wo sind meine in die BRD verschleppte Kinder LJI?!
d.d. 09-09-2018:


   'Bussum, 09 september 2018, 00:23

   Hallo FB,

   Vandaag duurde het maar 3 minuten en bam, 
   weer blokkering 1 week.

   En waarom? Omdat GRN de waarheid publi-
   ceert en de Fake Media ontmaskerd...

   hoe zielig dat jullie denken dat 'het volk' jullie niet
   allang door heeft! En ja, we worden met steeds,
   steeds meer... binnenkort wordt FB gesloten!

   Met publicerende 'groet',

   drs. E.M. Groenendijk MSc. - Luctor et emergo
   In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

   'Wij willen echt nieuws: het hele nieuws en niets dan het hele nieuws!' - weg met
   manipulerende Fake Media Park Hilversum = staatspropaganda
d.d. 21-09-2018:


   'Bussum, 21 september 2018, 23:09

   Mag GRN zelf bepalen met wie hij vriend
   wordt? Dank u zeer...

   Ban opheffen dus.

   Wordt gepubliceerd.

   drs. E.M. Groenendijk MSc.
   In het belang van de kinderen en Vrouwe Jusititad.d. 05-10-2018:


   'Bussum, 5 oktober 2018, 17:35 uur

   Hallo FB,

   Waarom blokkering? Omdat GRN over chemtrails publiceert? Mag het volk de
   giftige waarheid niet lezen en zien? FB = NWO, dat is iedereen duidelijk.

   FB ontmaskert zichzelf en GRN publiceert verder!

   Blokkering onmiddellijk opheffen - geen richtlijn werd overschreden,
   dit is pure censuur!

   Met publicerende 'groet',

   drs. E.M. Groenendijk MSc.
   In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

   Chemtrails: hoe weet u zeker dat geruststel-
   lende overheidsuitleg klopt?

   GRN gelooft 'ze' zeker niet = 'ze' hebben het slechtste met ons/ u voor!Eerdere publicaties met live-bewijsvideo's van 100% onterechte FB-censuur:


d.d. 11-03-2018: 'FB blokkeert waarheidsstrijder GRN meteen
                           en zonder enige reden:d.d. 03-06-2018: 'Blokkeringen/ tegenwerking door FB (b)lijkt
                           in strijd met recht op vrije meningsuiting!d.d. 05-08-2018: 'Is volksgezondheid geschaad door Baudet's naar egotripperij-stinkende foto?d.d. 11-08-2018: 'FB poogt 'waarheid over MH17' tegen te houden - GRN weer geblokkeerd;Kijk ook 'melder van misstanden' - Nico van den Ham:


d.d. 20-10-2018: 'Censuur op social media neemt in zeer snel tempo toe!'

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia