vrijdag 19 oktober 2018

Waarom slikt arrogant = nietsdoend Mokum dat zij iedere dag als kakker-lak vergiftigd wordt? Ook stadskinderen verdienen gezonde lucht ipv. gif!
GRN: Giftige chemtrails boven Amsterdam-Noord 's middags d.d. 16-10-2018
Waarom slikt 'arrogant?' Mokum dat zij iedere dag als kakkerlak vergiftigd wordt??


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - is werkzaam als docent in Amsterdam en maakte op dinsdag d.d. 16-10-2018 in de middag en vandaag, d.d. 19-10-2018 om 08:15 uur de boven- respectievelijk onder-staande opnames van de vieze, vuile, smerige = zeer giftige chemtrail-luchten boven Mokum...

De dagelijkse vergifitiging - boven onze hoofdstad, boven Bussum, boven heel Nederland! - van 'mens, dier en natuur' moet onmiddellijk stoppen!!


Chemtrails =

   o.a. aluminium, lithium, strontium, barium
   oftewel troepium!


Absoluut geen 'normale vliegtuigstrepen'/ contrails door meer vliegverkeer' maar extra = bewust besproeien van alles en iedereen met gif gif gif!

Waarom? Zoveel mogelijk mensen ziek laten worden = eerder laten sterven terwijl zij zelf 'pilletjes daartegen slikken' enzovoorts! Te ver gezocht? Echt niet: kijk omhoog en denk zelf na:------------------------------------------------------------------------------------------------


GRN: Muziekaal intermezzo...   He, Amsterdam...

   Groenendijk zegt dat jullie worden vergiftigd;

   He, Amsterdam...

   dat is toch niet te doen?!
   


 Maar...
 toch is het waar;

 ook alle Amsterdammers,
 slikken ied're dag weer gif!

    besproeid als kakkerlak...
    ook Amsterdam, besproeid als kakkerlak!


------------------------------------------------------------------------------------------------En 's ochtends d.d. 19-10-2018, 'lekker fris opstaan' in Amsterdam-Noord:

GRN:   Stop giftige chemtrails onmiddellijk - overal en meteen!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia