zondag 9 oktober 2016

dr. Plasterk: wat een 'lol'... 'niets onrechtmatigs of strafbaars gebleken' ondanks 100% criminele gemeente Duiven?! Wat vindt RTL4 en Wester?


2e Kamer is op de hoogte van de - schandelijkst! - verzakende minister Plasterk

Bestuurlijke integriteit, nakoming van de wetten en vertrouwen in politici/ de overheid? Daar moet u niet voor in Nederland zijn... geen 'democratische recht-staat', maar een 'nep-parlement en rechterlijke schijnvertoning'. Dat komt helaas dichter in de buurt van de waarheid dan de staatspropaganda van de NOStumperds of GeenVandaag dat zelf 1 groot complot lijkt of die hypocriete en alles weglachende praatjes van minister-president Rutte. 'Doe eens normaal, man?'! Pleur op met uw VVD-kul die niemand meer gelooft; u valt door de mand/ uit de kast en verdient geen langer verblijf in 'het Torentje' anders dan in spelonken/ cachot daaronder?!

Te beginnen met de verzakende (nog) minister dr. Plasterk, zie mijn artikel gisteren, die weigerde om tegen de bewezen criminele gemeente Duiven op te treden en - ten onrechte - 'niets onrechtmatigs of strafbaars' kon ontdekken...? Wat 'n 'lol'!Want: zo 'mak, dom of verward' - Minister Schippers zelf? die laat 'risico van rubbergranulaat' eerst onderzoeken in plaats van direct te verbieden! hoezo werd dit überhaupt op de markt/ het veld toegestaan zonder dat eerst te (laten) doen?! - zijn al die eerlijke, hardwerkende en weldenkende Nederlanders zeker niet; daar trapt - de zwijgende, positieve? meerderheid van - het volk, echt niet (meer) in.

U en de uwen worden nu snel en voor iedereen te begrijpen, geheel ontmaskerd.

Of er echte volksvertegenwoordigers? in de 2e Kamer zitten, zal blijken. Alle politieke partijen werden per mailbericht geinformeerd en me dunkt dat onmidde-llijk 'optreden of aftreden' vereist is. Een minister die een criminele gemeente de hand boven het hoofd poogt te houden en 'niets onrechtmatigs of strafbaars' ziet in de feitelijke 3e, internationale ontvoering van 3 Nederlandse kinderen die op dat moment onder toezicht stonden, is niet te handhaven.
Met nochtans volgende 'antwoorden': Pechtold/ D66 'Hartelijk dank', maar wat gaat u doen?! Wilders/ PVV 'Ontvangstbevestiging', maar een nep-parlement. Samson zijn publieksvoorlichting/ PvdA, de SP/ Roemers en, zelfs op zondag; het CDA/ Buma en het secretariaat van de Staten Generaal. Maar het is nog weekend - zondag; verder houd ik een 'rust'dag - en of maandag 'hell breaks loose?', zullen we zien en aldus over 'onze?' vertegenwoordigers en 'hoeders - of loeders? - van de recht- of juist kromstaat' publiceren...

Niet alleen de burger(s), maar juist ook de gemeente Duiven/ burgemeester De Lange, secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten en hetzelfde geldt voor (toen) RvIG-directeur Keizer-Balde en minister Plasterk, nietwaar? Uiteraard...!
GeenVandaag (b)lijkt zelf een complot; geen reactie op klacht-her-indiening!

Op mijn bij de hoofdredactie van EenVandaag ingediende klacht, zie rappel d.d. 03-10-2016 werd tot op heden geen (inhoudelijke) reactie of ontvangstbevestiging ontvangen. Dit ondanks ondertekende en per aangetekende post verzonden klacht en mijn bij hen bekende mailadres... wenst Een = GeenVandaag niet te antwoor-den? Dat zegt mijn inziens voldoende over deze 'actualiteiten-publiek' op 1 in de zeik nemers, vindt u ook niet? Dat is tamelijk onfatsoenlijk, aldus Groenendijk, en wederom zal de Raad voor de Journalistiek - RvdJ - bericht moeten worden... of wordt de klacht alsnog onverwijld behandeld en 'moet u wel wat geduld hebben'?

Mijn klacht-her-indiening d.d. 03-09-2016 per mailbericht verzonden - en onder-tekend per aangetekende post nagezonden - aan de hoofdredactie/ dhr. Kriek d.d. 02-09-2016 gedateerd, dit op uitdrukkelijke RvdJ-verwijzing/ secretaris mr. Koene d.d. 29-09-2016.

  • Inmiddels >1 maand later werd noch van EenVandaag, noch van de RvdJ enige verdere reactie ontvangen... van een behoorlijke klacht-behandeling zoals wettelijk vereist (b)lijkt geen sprake te zijn. Logisch dat 'het volk' de reguliere media niet (meer) vertrouwen, nietwaar?!


Of gelooft u desondanks nog steeds in 'eerlijke en volledige nieuwsvoorziening door de reguliere media'? Vindt u het dan niet 'gek of verwar(ren)d' dat de 1Vandaag- hoofdredactie niet reageerde, hoewel dit 'de juiste weg' was, aldus de RvdJ...?

Van het kastje naar de muur gestuurd en vooral:
niet serieus genomen = 'afgepoeierd' worden...!

Zo gaat het niet alleen bij de 'main stream media', maar juist ook 'in het openbaar bestuur' en nog veel erger: bij de 'recht'- = kromstaat Nederland is - nog corrupter dan - een bananenrepubliek geworden, met een 'liegende en bedriegende' elite... althans dat vinden 'zij' van zichzelf. Het zijn: 'asociale verzakers ende oplichters', dat vindt het Nederlandse volk. En terecht.
Zijn de 'commerciëlen' dan beter of meer te vertrouwen dan 'de publieke'?

Als RTL4dhr. Wester/ parlementair journalist? 'geen zin heeft' in 'vervelende' vragen van melder van misstanden/ de geachte heer Nico van den Ham... dan weet u en ik al (bijna) genoeg!

Criminele 'recht'ers dienen groot 'nieuws' te zijn, maar juist daarover wordt (bijna) nooit gepubliceerd... hoe kan dat nou? Wij hebben een 'vrachtwagen vol met bewijzen' van bijvoorbeeld >50 criminele 'recht'ers en dito presidenten van het 'Paleis van Misdaad' te Arn-hel. Dat zou RTL4 en dhr. Wester toch juist zeer moeten interesseren? Althans bij 'echte journalistiek'...!
Uiteraard wordt ook dhr. F. Wester/ journalist met perskaart en het - commerciële - RTL4-nieuws de kans gegeven om 'het tegendeel te bewijzen'. Dit door contact op te nemen met deze volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk en tezamen te strijden voor de rechtstaat en in ere herstellen van Vrouwe Justitia.

Zie mijn brief/  oproep, punt 5: d.d. 09-10-2016, zoals per mail verzonden werd. No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia