zaterdag 8 oktober 2016

Ingrijpen of aftreden, dr. Plasterk! Niet-optreden bij criminele gemeente Duiven en internationale kinderontvoering = einde van uw ministerschap!

Helaas: minister dr. Plasterk van Ministerie BZK blijkt 'verkeerd bezig te zijn'!


Een andere conclusie kan over dr. R. Plasterk helaas niet getrokken worden - (nog) minister of geen minister; de waarheid mag, neen, moet gezegd (kunnen) worden (en zonder strafvervolging - althans van de boodschapper!), aldus deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc.
Het is eigenlijk heel erg simpel...

  • op d.d. 27-06-2016 werden - ook 'mijn' - drie dochters van bijna 15, bijna 13 en al 11 jaar door hun, helaas, ziekelijk-egoïstische 'moeder' S.S. aan de centrale balie van 'Burgerzaken' van de gemeente Duiven/ Gelderland - na invulling van een 'emigratieformulier' - op illegale wijze van de BRP naar het RNI-deel overgeschreven en daarmee 'groen licht gegeven/ de kans gaf tot' de huidige 3e, internationale kinderontvoering. Want:
  
  • de rechtbank Gelderland oordeelde namelijk dat onze 3 kinderen in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 onder toezicht van de gecertificeerde instelling 'Samen Veilig?' Midden Nederland waren gesteld; nu SVMN zelf beweerde 'net als u, niet over adresgegevens van de kinderen te beschikken'... betekent dat een tenuitvoerbrenging van de ots-beschikking onmogelijk werd gemaaktDat is schokkend want feitelijk crimineel...!


drs. De Lange (nog)
burgemeeter Duiven
De gemeente Duiven belemmerde - bewust en met voorbe-dachte rade - de recht?s-gang en maakte zich aldus keihard zelf strafbaar... een groot, diep-triest gemeente-schandaal. Onbestaanbaar en onacceptabel, drs. De Lange, drs. Keizer-Balde en dr. Plasterk...! Dat pikt deze burger/ vader niet.

Leest u alle bewijzen zelf maar na; publicatie zaak-in-alle-details d.d. 31-07-2016, alle voor te nemen aangiftes ivm kinderontvoering d.d 28-08-2016 en reeds gerealiseerde aangifte jegens - 100% criminele -burgemeester De Lange, secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten d.d. 06-09-2016.

Gelet op de zeer ingrijpende, negatieve gevolgen voor sinds 14, 12 en 10 jaar Nederlandse kinderen alsook in het belang van een integer openbaar bestuur, dient dit aldus tot daadwerkelijke vervolging te komen, nietwaar?!Niet de 'moeder', niet SVMN/ team'leider' S.S. of 'gezins'-voogd M.K. en niet de 'zeer bijzondere' curator mr. Hopmans, niet de RvdK/ regionaal of landelijk - dr. Jansen en drs. Roeters en zeker ook niet de criminele gemeente Duiven/ Gelderland beslissen...

...dat werd reeds door de rechtbank Gelderland gedaan; ondertoezichtstelling in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016Daar moet iedereen; juist 'de overheid' - net als burgers - zich aan houden... zo niet dan is dat een 100% strafbare (non-) gedraging!
Zijn 'oordeel': 2 maanden later een 'kul-brief' van de weer 'betere'? minister:
   
'Mij blijkt niet wat ik niet wil zien'...
aldus dr. Plasterk? Dat is schokkend!
Dat (nog) minister Plasterk 'daar 2 maanden later simpeltjes overheen schreef' en meldde dat 'niets verkeerds gebeurde en er geen zeer gemene streken werden uitgehaald in Duiven/ Gld.', is de facto niet alleen onjuist maar ook onbestaanbaar.

'Mij niet is gebleken van enig onrechtmatig
dan wel strafbaar handelen'

Wie denkt dr. Plasterk wel dat hij is...?! In ieder geval minder slim dan zijn doctor-titel voorspelt... of was dit bewust?Dan is dat nog erger. Geachte medeburgers...

Wie spreekt er de waarheid denkt u? En kan dat ook 100% bewijzen? Niet dr. Plasterk, denkt u...? Wie doet hier nu 'gek' - dr(s). 'geleerd en knap'?

Deze altijd volhardend vader/ rechtzoekend burger Groenendijk dankt u zeer, mede namens de drie sinds 3 maanden ontvoerde meiden/ dochters.
  

Leest uoordeel zelf maar, beste mede-Nederlanders:
  
1) 'Schokkend' onjuiste/ onvolledige brief d.d. 21-09-2016 en ontvangen d.d. 23-09-2016 van (nog) minister 'weledel?zeergeleerde heer' Plasterk.

Groenendijk bewees onrechtmatig en strafbaar handelen van de criminele gemeente Duiven; (nog) burgemeester De Lange, secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten. Aangifte werd gerealiseerd omdat de feiten 100% vaststaan... met wettig en over-tuigend bewijs vergaard.

Dat 'de minister' dit desondanks niet ziet = niet wenst te zien, is niet alleen schok-kend onjuist maar - uiteraard - ook onacceptabel.2) Mijn brief d.d. 03-10-2016 met duidelijke keuze:

...(alsnog) ingrijpen of (gedwongen) aftreden!

Niets'gezellig van het leven genieten met uw vrouw en zonen'... deze minister Plasterk dient:

     a) verantwoording af te leggen voor het 'mee-kapot-laten-maken' van onze burgerlevens - drie minderjarigen en hun vader;

     b) voor het niet-willen-optreden tegen de 100% bewezen criminele gemeen-te Duiven en tegen de eigen Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)/ toenmalig directeur drs. Keizer-Balde.

3) Mailverzending d.d. 04-10-2016 en d.d. 04-10-2016 ondertekend en weer per aangetekende post


De dagelijkse - wan! - praktijk is tegengesteld aan 'het mooie verhaaltje' dat u voorgespiegeld wordt op de reguliere televisie... ook bij de - gemaakt! - 'kritische' programma's! Allemaal 1 pot nat; staatspropaganda is het en dus absoluut geen 'eerlijk en volledige nieuws'. Word wakker; voordat het te laat is... voor mij, maar ook voor u en uw (mogelijke) kinderenPlasterk & Co zijn niet te vertrouwen... aldus Groenendijk, gebaseerd op feitelijke ervaringen met het MinBZK en andere overheidsinstanties en hun 'bazen/ bazinnen'.

SVMN en de Raad voor de Kinder'bescherming' komen nog aan de beurt...

Het 'op onbekende locatie, op afstand toch toezicht houden', zoals SVMN en ook de Raad voor de Kinder'bescherming' (RvdK) als 'door de moeder uitgelegde optie' werd geaccepteerd is 'van den zotte' en praktisch, uiteraard, onmogelijk. Onze drie kinderen werden wel degelijk aan het opgelegde toezicht van SVMN onttrokken en hun 'moeder' maakt(e) zich aldus - andermaal - schuldig aan 'onttrekking aan gezag', ditmaal dat van SVMN - zie artikel 279 wetboek van Strafrecht.Aangifte jegens de 'moeder' werd in Nederland reeds gerealiseerd en binnenkort zal dit - meerdere gronden - ook in Duitsland moeten worden gedaan nu zij klaarblijkelijk niet van plan is om 'vrijwillig terug te keren' naar Nederland...

En lieve meiden: 'mama hoeft van mij niet naar de gevangenis, maar wel naar Nederland terugkomen'.

Samen spelen, samen delen. Zo leerden wij...

Ook de gemeente Leeuwarden dacht 'PAS-familiedrama' te kunnen sluiten?
  
Maar neen, dat zal ook u niet lukken (nog) burgemeester Crone... u liet zich de facto misbruiken in door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens/ de toenmalig directeur drs. Keizer-Balde - = onderdeel van het Ministerie BZK - non-'oplossing', zoals blijkt uit de eerdere publicaties zoals bijv. d.d. 16-08-2016 en deze corres-pondentie:
  
1) Brief gemeentesecretaris mr. drs. Hoek d.d. 22-09-2016, verzonden d.d. 26-09-2016 en ontvangen d.d. 27-09-2016.

2) Brief/ reactie drs. Groenendijk MSc. d.d. 04-10-2016; ondertekend en per aan-getekende post verzonden d.d. 05-10-2016


drs. Crone (nog)
burgemeester Leeuwarden
en daarvoor zult u verantwoording gaan afleggen. Publiekelijk. Ook u werd 1 week reactie-termijn aangeboden... daarna weet ik en weten de overige burgers van Nederland meer.

Uiterlijk d.d. 13-10-2016. wordt vervolgd...MinBZK wil 'zaak gesloten houden' omdat ze keihard 'nat-gaan'... te laat!

Opvallend genoeg is het Ministerie van Binnenlandse Zaken/ Rijksdienst voor Identiteitsgegevens er 'als de kippen bij'/ in staat om volgende melding te sturen op mijn mailverzending met de brief d.d. 03-10-2016 aan (nog) minister Plasterk - zoals naar secretariaat@rvig.nl gezonden werd en voor-heen gewoon werkte; maar waaraan nu 'opeens' niet meer bezorgd kon worden - zie hun mailbericht d.d. 04-10-2016, 22:19 uur.

Ergo: mijn mailadres werd door het RvIG-secretariaat geblokkeerd, nietwaar? Althans een andere logische 'verklaring' kan ik niet verzinnen... 'bezorging aan beperkingen onderhevig'? Dat was voorheen niet; wie 'legt mij dat eens uit'? U?

Terwijl op het algemene mailadres - info@rvig.nl - deze, onacceptabele kul-melding van 'een medewerker van het contactcentrum'... wederom bijna 'lach-wekkend triest' werd ontvangen, d.d. 05-10-2016, 14:46 uur. De RvIG kan af-wijzen wat ze willen, maar zijn daartoe niet bevoegd en werden niet gevraagd. Het Ministerie van BZK, minister dr. Plasterk zelf werd in de plicht geroepen en aan zijn ambtseed herinnerd.


Andermaal herhaalt Groenendijk dat minister Plasterk aangeschreven en bij voorbaat niet-akkoord werd gegaan met 'doorzetting naar uw Constitutionele Zaken en Wetgeving' en 'het incident? c16100138' = oneervol ontslag en daadwerkelijke strafvervolging van de criminele gemeente Duiven! is en kan geenszins gesloten worden...

binnen 1 week weet Nederland meer van dr. Plasterk, uiterlijk d.d. 12-10-2016.

Plasterk doet niets bij ontvoerde kinderen? en wil 'eigen leven weer oppakken'?!

Na een - geslaagde? - openhartoperatie vanwege een niet-goed sluitende klep ver-scheen in de regionale krant 'De Gooi en Eemlander' (vroeger een goede krant; nu van de Telegraaf-groep) een 'hartverwarmend? artikel' over dr. Plasterk/ (nog) minister van BZK d.d. 16-09-2016. Enkele citaten:

  • Heeft u gevreesd voor uw leven? 'Nee. Maar er was wel een moment van angst. De dag voor de operatie kwam er iemand mijn kamer in met een watervaste stift, om aan te geven waar ze moesten snijden. Die zette een hele grote pijl op mijn borst. Toen kwam het aan.' en
  • 'Die hele periode gaat als een droom voorbij. Ook als je bijkomt zitten er nog van die lekkere spulletjes in je bloed. Mijn vrouw Els was daarbij en m'n twee zonen. Ik schijn toen te hebben gezegd; laten we een foto maken, high five! Ik had een slang in mijn mond, een infuus in mijn keel en bij allebei de polsen een infuus.' en tot slot:
  • Speelde de operatie mee bij uw keuze niet herkiesbaar te zijn? 'Nee.' Het is mooi geweest? 'Ik ben nu 59. Tien jaar landspolitiek is mooi. En nu wil ik weer eens het leven oppakken.'


Wat een 'meeslepend, empathie-opwekkend' artikel? of juist 'zum Kotzen'? Oppakken, maar dan in een andere betekenis, is inderdaad wat noodzakelijk is, aldus de volhardend vader/ rechtzoekend burger.

Want: terwijl minister dr. Plasterk 'weer hersteld is en van het leven wil gaan genieten met vrouw en zoons'... interesseren hem mijn drie dochters - die sinds d.d. 27-06-2016 naar een '(on-)bekende bestemming in Duitsland' ontvoerd werden terwijl de ondertoezichtstelling in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 liep - en de strafbare (non-) gedragingen van de ge-meente Duiven helemaal niets...!

Dat is niet alleen 'zeer hypocriet', maar zeker ook in strijd met de wet en onbe-staanbaar. Binnen 1 week weet Nederland- en dus ook uw zoons - wat wij voor een minister en zij voor een vader hebben... Mijn dochters hebben hun eigen papa vandaag al 931 dagen niet kunnen zien en al maanden niet eens meer kunnen spreken ondanks geldende belregeling die door de - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder' mw. S.S. 'gewoon' genegeerd wordt. 

Iedere maandag om 19:00 uur bel ik haar mobiele nummer om met onze meiden te kunnen spreken, zoals de rechtbank Gelderland in hun belang achtte, maar nooit vind ik gehoor. Dat is ziek, mw. S.S.; zeker niet in het belang van onze kinderen!

Mede 'dankzij' het MinBZK/ minister dr. Plasterk; hoe 'harteloos' kan iemand zijn?No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia