donderdag 11 februari 2016

Misdadige 'krom'bank/wrakingskamer dramt door met PAS-familiedrama en is te laf om vader nogmaals in de ogen te zien!

Genoemde wrakingsgrond niet in proces-verbaal vermeld = bedrog!

De meervoudige familiekamer te Arnhem/ mrs. Van Son - voorzitter en collegeleden Kuypers, Kroon met Sluijters als de griffier besloot mijn 2e wrakingsgrond, zijnde het genoemde bedrog/ de misdadige gang van zaken omtrent de benoeming/ betaling van PAS-expert Zander zoals op de te'recht'zitting d.d. 03-12-2015 door deze vol-hardend vader uitvoerig werd toegelicht, bleken niet in het daarmee valselijk opge-maakt 'proces-verbaal' te zijn vermeld...! Wie leugens schrijft die blijft? Nee; deze misdadiger(s) gaat/ gaan naar de gevangenis; met dan verticale witte strepen op de zwarte-toga's en hun beffen afgerukt!


 
De wrakingskamer/ voorzitter mr. Jue weigerde de juiste/ volledige, mijn daadwerke-lijk genoemde wrakingsgronden als uitgangspunt van behandeling van verzoek te nemen. De krommers reageerden met verweer dan ook op niet-mijn gronden; de be-handeling na weigering van het college/ mrs. Van Groeningen, Van der Mei en Van Leeuwen met mr. Van Gameren als griffier dit te corrigeren, is daarmee bij voorbaat niet-rechtsgeldig. Deze wrakingskamer moest aldus eveneens gewraakt worden middels 6 gronden, maar de kamer meende hun eigen wraking zelf te kunnen afwij-zen... wat wettelijk echter onmogelijk is! De misdadige wrakingskamer wees het wrakingsverzoek jegens deze meervoudige familiekamer mrs. Van Son, Kuypers en Kroon - zoals reeds bij voorbaat vaststond/ gepland was - af en werd 'misbruik door rechtzoekend burger' van het wrakingsinstrument 'vastgesteld'.


Wat een doorgestoken kaart/ kul. Jegens deze misdadige 'krommers' werd vanwege deze - 100% aangetoonde! - manipulatie van de 'recht's- = 'krom'-gang dan ook terstond aangiftes gedaan.

Het OM doet/ deed (nog) niets... geen trias politica; de be-wezen, misdadige 'recht'ers worden niet aangepakt/ vervolgd maar de facto juist beschermd. Dat is de omgekeerde wereld. Nederland is (in familierecht/ casu) veel erger dan een zoge-naamde 'bananen-republiek'...!Misdadigers kunnen geen recht spreken; onbestaanbaar.

Als 'gieren op de - zeer levendige! - vader' lieten deze misdadigers onder de leiding/ eindverantwoordelijkheid van de eveneens misdadige president mr. Blaisse de krom-bank als hun volgende stap reeds aankondigen: 'de kinderen tot volwassenheid hun altijd liefhebbende, zorgzame en veilige vader af te (laten) pakken'. Wat een smerige 'strategie'! 

Lees zelf de brief/ aankondiging d.d. 04-02-2016 van de 'krom'bank Arnhem dat 'uit-spraak zonder voortzetting van d.d. 03-12-2015 geschorste familiezitting uiterlijk d.d. 11-03-2016 gegeven wordt en mijn directe reactie d.d. 07-02-2016 daarop. Dit in aanvulling op mijn per fax en aangetekende post verzonden bezwaarschrift d.d. 04-02-2016 waarop tot heden geen enkele reactie van de misdadige 'krom'bank Arnhem werd ontvangen. Typisch/ alleszeggend, nietwaar?

Professional crimes exposed! 
Maar van wie zich geen leugens/ bedrog laat welgevallen en daarvoor keiharde bewijzen - vele stinkende emmers/ dossiers vol! - verzamelde, wordt gepoogd 'alles = ook 'zijn' 3 meiden voor altijd' af te nemen. Dit als sadistische 'straf' voor verweer tegen emotionele kindermishandeling en onrecht?!

Deze volhardend vader blijft zich 'met open vizier' verzetten en zal Nederland over de feitelijke, misdadige gang van zaken op diverse wijzen informeren. Wordt vervolgd...
 

Politie/ Openbaar Ministerie doen niets ondanks aangiftes!

Noch het Openbaar Ministerie/ mr. Esbir Wildeman, noch het hof Arnhem in aangekondigde, 2e 'artikel 12 procedure' zal de kinderen hun vader kunnen afpakken; dat zal nooit gebeuren! Alle wel-rechtschapen burgers/ ouders van Nederland zullen begrijpen dat de kinderen hun vader nodig hebben en niet zonder enige valide grond uit hun levens 'middels misdadige beschikking/ 'hulp'-verlening' geband kan worden... Onbestaanbaar. De waarheid duurt het langst en onze echte liefde over-wint alles!


Dit is een diep-triest PAS-familiedrama veroorzaakt door ziekelijk-egoistische moeder, een bewust falende - onredelijke en partijdige jeugd'hulp'-verlening en misdadige krommers die dat alles goedkeur(d)en. Met klem wordt verwezen naar het 'vernietigende' rapport 2012/ 129 van de Nationale Ombudsman waar het bedrog van eerst het AMK/BJZ Noord-Holland als 'onredelijk' en toen BJZ Gelderland als '(schijn van) partijdigheid' werd betiteld.Zeer bijzondere curator
mr. 'trol' Hopmans
Helaas ging/ gaat BJZ Utrecht, nu 'Samen Veilig' Midden Nederland, met teamleider dhr. S.S. en gezinsvoogd mw. M.K. in crimineel samenspan met de inderdaad zeer bijzondere curator mr. Hopmans en mis-dadige 'krommer' mrs. Van Son & Co 'gewoon' door met PAS-familiedrama van eerdere collega-misdadigers. Met inmiddels bijna 2 jaar geen enkele omgang tussen de drie kinderen en hun oprechte vader als resultante! Een zeer ernstige schending van onze mensenrechten in de zogenaamde 'recht'staat Nederland; dat kan niemand mij, de kinderen of wie dan ook 'uitleggen'. Schande!

Het is pure misdaad; wederom een gezins-/ familiedrama dat juist veroorzaakt door 'het systeem' en dus niet 'voor-komen' werd. In casu zijn het professionele misdadigers zonder enig gevoel voor of verstand van (mijn) kinderen! Stop deze 'hulp'verlenings- en 'recht's-waanzin te Arnhem, nu!
Openbaarmaking = online-schandblok voor misdadige 'rechters'

Gelukkig houdt deze vader
'van hier tot de maan en weer terug' van zijn drie meiden. Hij gooit dus geen ramen in van een politiebureau of bij 'kinder-stelende' SVMN, valt de moeder en zeker de meiden niet lastig in hun persoonlijke leven(s), pleegt ook zeker geen zelfmoord, maar blijft zich juist met hernieuwde kracht verzetten tegen dit PAS-familiedrama.

Alle verantwoordelijke misdadigers online - het liefst met foto/ c.v. - wie helpt? - in digitaal schandblok; hoed u reeds nu voor deze personen/ instanties! Neem - als deelnemer daaraan - ook altijd en iedere 'recht'szitting, overleg/ gesprek op (audio) ter verificatie achteraf! Dit is wettelijk wel degelijk toegestaan, dit ondanks misleidende 'verbods'-regel van o.a. de 'krom'bank te Arnhem (wet > regel) en blijkt anno 20NU helaas absoluut noodzakelijk te zijn...!Dit niet alleen voor de meiden en zichzelf als papa, maar ook voor de vele andere kinderen/ ouders in vergelijkbare situaties. Deze complete waanzin in Nederland moet nu stoppen. Ditmaal met alle bewij-zen van het op kinder- en ouder(s) verdriet parasite-rende 'hulp'verlening en juridisch kromsysteem...! Vrouwe Justitia huilt.

Het houdt niet op, niet vanzelf. Toch zal dit 'familie-dossier' in hun gezicht - figuurlijk, ik ben namelijk geen terrorist en 'houd alles prima op een rijtje' maar gerespecteerd VO-docent en 'normaal' burger - gaan ontploffen. Via de (alternatieve) media en uw morele/ andersoortige steun aan de kinderen/ vader zal een gelukkig(er) einde en nieuw begin bij PapaErik mogelijk zijn; in hun belang!

Eind goed, al goed. Ja... alles komt goed, lieve meiden!
 
Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia