maandag 5 augustus 2019

CAMPING-KATER ALBERT heeft géén KEUZE-STRESS: gezellige DRUKTE in DE STAD óf heerlijke RUST op HET PLATTELAND - en VREET VELDMUIZEN!
WAAR AL DIE MENSEN ZICH DRUK OM MAKEN? GEEF MIJ MAAR LEKKERE MUIZEN!Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - houdt van allebei:

  • DE DRUKTE en VEEL 'TE DOEN' in DE STAD

maar ook van:


Die 'KEUZE-STRESS' HEEFT boerderij/ CAMPING-KATER ALBERT gelukkig NIET...

...het enige dat hem (en zijn jongere maatje) écht interesseert, is:

WAAR VANG IK DE LEKKERSTE VELDMUIZEN

  • MJAM, MJAM... LEKKER!

En tja, hoewel GRN éérst geprobeerd had - als stom stadsmens die het toch 'zielig' vond - om dat veldmuisje te redden toen 'ie nog niet aangeknauwd was door Albert snel op te pakken en met voor- én vooral; achterpoten vasthoudende om de hoek te gaan zodat het muisje de tijd had om weg te lopen...


...maar toen GRN even later Albert weer losliet en die natuurlijk weer snel terug naar het veldje schoot en die muis te stom = zó in doodsangst was dat 'ie ge-woon? was blijven zitten!

Dán kan ook GRN er niets meer aan doen en Albert had honger - scharrelt het eigen kostje bij elkaar, dus... 'de een zijn dood is de ander z'n vreten'!

  • Zo gaat dat 'in de natuur'/ op het platteland!


Wikipedia:

De veldmuis (Microtus arvalis) is in Europa een vrij algemeen voorkomende knaagdiersoort. De we-tenschappelijke naam van het geslacht Microtus be-tekent letterlijk: klein-oor (gelatiniseerd Grieks: mikrōtos = mikr(o)- klein + ōtos, van ous, oor) en
de soortnaam arvalis betekent uit het bouwland (Latijn: arvālis). Ze leven graag in gebieden waar grassen en granen te vinden zijn. Hij kan vaak staande op zijn achterpoten worden gezien. De veldmuis is géén "ware muis", zoals de huismuis en de bosmuis, maar behoort tot de woelmuizen, een andere grote onderfamilie uit de orde der knaagdieren.
WAT VOORAF GING:d.d. 05-08-2019: 'DE FAMILIE' HOUDT GRN GRAAG = MET ALLE LIEFDE
                            IN ERE en VERRASTE 'MOEDERS' met ZONEN-BEZOEK en...ALBERT LUSTTE ER NOG WEL EENTJE; EENS KIJKEN OP 'T VELD - WAT TE BIKKEN?


GRN: En wat geaaid worden, vond Albert ook oke...
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia