zaterdag 27 juli 2019

STOP: 'NL-PEDOLAND'! GÉÉN PEDOBOOT op PRIDE: WIE VIEZE DINGEN met KINDEREN doet... KRIJGT (tenminste) LEVENSLANGE OPSLUITING!


VOLWASSENEN SEXEN MAAR WAT/ HOE ZE WILLEN: VAN KINDEREN BLIJF JE AF!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - herhaalt:

GEEN PROBLEMEN met LHB(T)I te hebben
maar...

  • PEDO'S HOREN DAAR NIET BIJ!


  WIE VIEZE DINGEN
  MET KINDEREN DOET,

  DIENT LEVENSLANG TE

  WORDEN OPGESLOTEN!

    En daarmee is GRN nog mild...

    GATVERDAMME, HOE ZIEK ZIJN:

  • DAT SOORT 'MENSEN' = PEDO-BEESTEN!

NEDERLAND: BESCHERM DE KINDEREN TEGEN VIEZE PEDO'S!


d.d. 27-07-2019: Stop de bankiers

#PedoPride Belachelijk:

Pedoclub ‘Kinderbevrijdingsfront’ wil meedoen aan Pride' - Kinderbevrijdingsfront, zoals de pedoclub zich schijnbaar noemt, heeft gevraagd mee te mogen doen aan de Pride Walk en Canal Parade in Amster-dam. Men is not amused.WAT VOORAF GING:


d.d. 24-07-2019:

'LEUKE ROZE MAANDAG op de TILBURGSE KERMIS


d.d. 24-07-2019: 'GELE HESSER GRN op ROZE MAANDAG bij Tilburgse Kermis:GEZONDE MENSEN eisen van LHBTI-GEMEENSCHAP PEDO'S TE DUMPEN: METEEN!


GRN: Met klem wordt de LHBTI-GEMEENSCHAP
         GEVRAAGD om:

     EXPLICIET AFSTAND TE NEMEN VAN

  • PEDO-BOOT = PRIDE-SCHIPBREUK!


Bóven de 18 en met wederzijdse instemming:

  • HELEMAAL NIETS MET KINDEREN - NOOIT!GRN: LANG LEVE de VRIENDSCHAP!
GRN: Maar... voor PEDO'S is GEEN PLAATS in NEDERLAND:
Wordt vervolgd...


     U
w delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia