donderdag 4 april 2019

RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK = RAAR & ONLOGISCH die leidraad: géén minnelijke oplossing mogelijk, tóch dat 'eisen'? ONZIN, secretaris KOENE!
DENKT RVDJ NU ÉCHT DAT GRN HÚN WERK GAAT DOEN? NEEN = NU BEHANDELEN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - geeft iedereen een faire 1e en desnoods ook 'n 2e kans...

  • Eens kijken of SECRETARIS KOENE alsnog BE-GRIJPT dat de RVDJ zó NIET BETROUWBAAR is!


  ONMIDDELLIJKE BEHANDELING
   WANT:
  GEEN MINNELIJKE OPLOSSING 
   MOGELIJK!


Dit zegt de RvdJ over zichzelfRaad voor de Journalistiek:
  • voor klachten over journalistieke activiteiten

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke - ??? - instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf.

  • De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft ge-daan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.


WAT VOORAF GING:


d.d. 03-04-2019: 'Nepkrant G&E: 'deur in je gezicht, voor l#l 30 min. laten wachten, niet op brief reageren'.

AUDIO VANDAAG:

  • RAAD vd JOURNALISTIEK BLIJKT om 14:28 uur ONBEREIKBAAR!


'POST VIDEUM':

GRN: En voor de oplettende kijker, lezer en/ of luisteraar - het (geheime) telefoonnum-mer waarop de RvdJ kan bellen, werd in een aansluitende boodschap ingesproken - dit omdat GRN geen behoefte heeft aan 'ongenode bellers'!


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia