donderdag 4 april 2019

Baas GERRIT van der BERG-AF GAAT het OM = OVERHEIDsMISDADIGERS. GRN VALSELIJK GEARRESTEERD en ZIJN ÉCHTE AANGIFTES GENEGEERD?!GRN: GERRIT van der BERG-AF GAAT het met 'NIET! UW OM' - ONACCEPTABEL!
WE WORDEN BEDREIGD DOOR DIEGENE DIE ONS ZOUDEN MOETEN BESCHERMEN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft een meningsverschil met de Raad voor de Journalis-tiek - klacht jegens G&E - maar ligt ook al jaren-lang overhoop met 'het OM'.


die GRN WÉL - dit ten onrechte! - d.d. 01-02-2019 om 06:00 uur LIET ARRESTEREN zodat hij niet kon protesteren tegen 'de koning' ondanks toestemming van de NEP-burgemeester van Hilversum:

  PIETER BROERTJES - afschuivend op
  NEP-officier van justitie F. VAN LENTHE


én... tegelijkertijd NIETS VAN ZICH LAAT HOREN op gestelde vragen dienaangaande alsook ivm de door GRN gedane, reeds 100% bewezen;


HOE KAN DAT NOU, (NOG) OM-BAAS...

  'GERRIT VAN DER BURG'?!

   - ONTRECHTMATIGE ARRESTATIE;
   - AANGIFTES NIET BEHANDELEN;
   - AANGIFTES NIET VERVOLGEN etc.

   METEN JOUW OVERHEIDS-
  MISDADIGERS MET 2 MATEN:


DAT BLIJKT ZO TE ZIJN...

SCHOKKEND en ONACCEPTABEL.WAT VOORAF GING:d.d. 28-03-2019: 'BEN JE NIET VÓÓR DE KONING, WORD JE GEARRESTEERD...

- ÓÓK ALS JE NIETS DOET én TOESTEMMING BROERTJES HAD:


d.d. 28-03-2019: 'GELE HESSER GRN TEN ONRECHTE VAN Z'N BED GELICHT ONRECHTMATIGE ARRESTATIE!VAN GEMEEN-TE POLITIE via MOBIELE EENHEID naar TOP van OM - RARA-RAAR?!GRN: Dan weet u met wie GRN te maken heeft...

  • Mr. G.W. (Gerrit) van der Burg

Opleidingen:

1977-1982: studie Nederlands Recht RU Leiden
1982-1984: Nederlandse Politieacademie
1989-1991: postacademische leergang bestuur en
                  beleid, TU Twente, EU Rotterdam, RU Leiden
1997-1999: MPA opleiding bij de Nederlandse Stichting
                  Openbaar Bestuur, ‘s-Gravenhage
2003:         senior manager in government, Harvard,
                  Cambridge, USA


Gegevens loopbaan:

1982-1987: inspecteur van politie Gemeentepolitie
                  Rotterdam
1987-1990: hoofdinspecteur van politie Gemeente-
                  politie Rotterdam
1990-1995: officier van justitie te Breda
1995-1999: officier van justitie bij het Landelijk
                  Parket i.o.

1999-2004: officier van justitie 1e klasse en plaatsvervangend hoofdofficier te
                  Breda
maart 2004 - april 2010: hoofdofficier van justitie te Middelburg (tot 1 oktober 
                  2005) en ‘s-Hertogenbosch (vanaf 1 oktober 2005 tot 1 april 2010)
april 2010 - mei 2014: hoofdofficier Landelijk Parket

Vanaf 1 mei 2014 lid van het College van procureurs-generaal
Vanaf 1 juni 2017 voorzitter van het College van procureurs-generaal

DE FEITELIJKE PRAKTIJK ONDER ZIJN 'LEIDING':


OM BLIJKT ONBEREIKBAAR - 30 MINUTEN: 'U BENT DE EERSTVOLGENDE'...

  • JAJA = ONZIN, OVERHEIDsMISDADIGERS!
GRN: PAS OP DAT U INDERDAAD NIET 'DE VOLGENDE' BENT...


  • STOP die OVERHEIDsMISDADIGERS!!


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia