dinsdag 12 juni 2018

Geen gif in GRN's tuin: 1e oogst = verse aardbeien, rode bessen - lekker - en slakken - bah! Belangrijker: STOP de Bayer-gifreus en chemtrails NU!Video-1: Ook (naakt-)slakken vinden aardbeien lekker... de egel lust weer slakken!GRN zit in tweestrijd: aan de ene kant wil hij die lekkere aardbeien niet delen met een stel - vele, niet slechts twee - naakt- (bruine en zwarte, grote en kleintjes) en gewone slakken  met diverse kleuren en met/ zonder strepen-behuizingen alsook bergen pissenbedden en zou ('als', dan alleen biologische) 'bestrijding nodig zijn' maar...

aan de andere kant... er is al niet meer zo veel van dat soort kruipend en kriebelend gedierte meer over en tja; moet GRN ze dan allemaal maar plat-trappen of doormidden knippen? Andere bestrijdingsmiddelen - gif - gebruiken?


Nou, neen. In 'mijn huis en tuin' komt geen gif. Njet.

Ooit verzamelde GRN die slakken 's avonds toen het donker werd - met een zaklamp en een emmertje - om ze later in het plantsoen ver weg 'om te kieperen' maar...

...dat leidde tot een politie-inval met groot machts-vertoon en twee wagens voor de deur. Dit 'omdat' de toen net-komen-wonen-buren aan de achterkant de politie hadden gebeld omdat ze 'verdachte activiteiten in de tuin zagen'. Hahaha, heel 'alert' maar helaas totaal 'verkeerd gedacht'... zo ziet u maar hoe zij werden en hoe je - ook u en ik - op het verkeerde been gezet kan worden.


Hoe dan ook: veel belangrijker is het afschuwelijke bericht dat het Duitse Bayer nu ook Monsanto heeft opgeslokt en dus...


   doorgaat met 'niets-goeds
   voor alles wat kriebelt'

   en het volk graag zou zien hongeren,
   al beweren ze zelf precies het tegendeel.

GRN verwijst o.a. naar publicaties op Niburu en... weigert om gif te spuiten. Helaas is hij ook 'te druk' om al die slakken te verzamelen, dus: 
d.d. 21-05-2012:

  • 'Bayer en de bijenholocaust; geen bijen geen voedsel'

Jarenlang al kampt de wereld met een ongewone bijensterfte in Europa en Noord-Amerika. Reeds 50 tot 90% van de bijenbevolking is al verdwenen.

Het bedrijf Bayer was al eerder indirect betrokken bij een holocaust. Nu weer, maar dit keer tegen de bijenbevolking.

Het volgende verhaal werd anoniem afgeleverd bij de website Red Ice Creations door iemand die beweert een insider te zijn in de landbouwindustrie. Bijen zijn absoluut een essentiëel onderdeel van onze voedselketen. Een internationale studie heeft uitgewezen dat van de 115 ver-schillende gewassen in 200 landen, de bestuiving in 75% van alle gevallen plaatsvindt door dieren, en dan in het bijzonder bijen. Men dacht eerst dat alleen de hongingbijen werden getroffen, maar al snel bleek dat ook dat het aantal hommels drastisch begon af te nemen. Deze crisis in bijenland kreeg ook een naam: Colony Collapse Disorder of CCD. In het begin hield men er verschillende theorieën op na als oorzaak voor CCD zoals varoamijten, straling van mobiele telefoons en een op AIDS lijkend virus.Nu is echter bewezen dat de dood van de bijen wordt veroorzaakt door twee pesticiden, te weten

Clothianidine (Clothianidine is een systemisch insecti-cide, ontwikkeld door het Japanse bedrijf Sumitomo Chemical Takeda Agro in samenwerking met Bayer CropScience.) en 

Imidacloprid (Imidacloprid (ISO-naam) is een veelge-bruikt insecticide. Het is een neonicotinoïde uit de nitro-guanidine-groep (andere leden van deze groep zijn clo-thianidine, thiacloprid, acetamiprid en thiamethoxam). Het werd in de jaren '80 van de 20e eeuw ontwikkeld aan het Yuki Research Center in Japan, dat deel uitmaakt van Bayer). 

Lees ookIG Farben 2.0 is er nog steeds en druk bezig de cannibismarkt over te nemen.En wat dacht u van die vliegtuigstrepen - chemtrails? 

d.d. 12-05-2018: Dagelijkse vergiftiging van lucht, bodem en water met;
d.d. 30-04-2018: ''Natuur?'-lijk! hebben chemtrails/ geo-engineering
                            + 75% insecten dood met elkaar te maken;

  • eerst de (kleine) dieren dan volgen mensen al snel!

Lieve buurman G. - graag gedaan!


Aanklikken om te vergroten:
En zo doen wij dat...
...in onze straat met buurman G. en de andere buurtjes:

er zitten nu zelfs zo veel bessen aan dat GRN zich (alleen) 'ziek zou eten' aan die vitamines en dus werd er met liefde een bakje rijpe rode bessen voor de deur gezet. Want: 

'Het ene moment zie je de buurman in de tuin rommelen en het andere moment is hij weer de hort op', goed zo! Later die dag stond het lege schaaltje met deze aardige memo op het muurtje achter en werd, toen we elkaar wel zagen, dat gezellige praatje gemaakt.


Kijk, daar houdt GRN nou van:

   'Een goede buur is beter dan een verre vriend'.

En uiteraard; 'graag gedaan' - 
de ene hand wast de andere en


Video-2: Liever 'slakken, pissenbedden en zand' dan 'bestrijdingsmiddelen/ gif':

Video-3: En afmaken met wat yoghurt, smullen maar!


En ja, beste leerlingen; yoghurt en 'schimmel'...

  • mmm, levende melkzuurbacteriën!

Wordt vervolgd...


Uw delen wordt gewaardeerd;        
daarvoor mijn oprechte dank!         


No justiceno peace - Luctor et emergo -
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!