donderdag 28 december 2017

Vandaag zonnige, blauwe lucht met echte, witte wolken en geen chem-trails boven Bussum; dat willen wij iedere dag - frisse lucht zonder gif!

Op een mooie, zonnige decemberdag was Groenendijk uit Bussum onderweg...


Het was vandaag een mooie, zonnige dag...

weliswaar wat windig, dus 'wel goed aankleden' was noodzakelijk maar... dan heb je ook wat!

Want: het was heerlijk om een frisse neus te halen, de benen te strekken en inderdaad wat vitamine-D te tanken dankzij de zon en ons inventieve lichaam!Vitamine D speelt een belangrijke rol in diverse orgaansystemen.[1]

Vitamine D reguleert de niveaus van calcium en fosfaat in het bloed door de absorptie ervan uit het voedsel in de darmen te bevorderen, evenals de heropname ervan in nieren. Het vermindert de mobilisatie van calcium uit het bot (door verlaging parathormoon). Het remt de vrijgifte van parathormoon uit de bijschildklier. Vitamine D beïnvloedt het immuunsysteem door immunosup-pressie, fagocytose, en antitumoractiviteit.

Vitamine D-deficiëntie kan het gevolg zijn van onvoldoende inname gepaard gaande met inadequate blootstelling aan zonlicht, aandoeningen die de absorptie ervan remmen, aandoeningen die de omzetting van vitamine D in actieve metabolieten remmen, zoals aandoeningen van lever of nieren, of (zelden) door een aantal erfelijke aandoeningen.[1] Deficiëntie leidt tot verminderde botmineralisatie, en uiteindelijk tot aandoeningen die het bot verweken, rachi-tis bij kinderen en osteomalacie bij volwassenen, en draagt mogelijk bij aan osteoporose.

Momenteel komt er ook meer en meer aandacht voor andere functies van vitamine D en de rol ervan bij (preventie van) hart- en vaatziekten, auto-immuunziekten en kanker.[2] Onderzoek heeft uitgewezen dat vitamine D-deficiëntie een verband heeft met darmkanker;[3] ander on-derzoek brengt vitamine D-tekort ook in verband met andere vormen van kanker, maar daar-over bestaat nog geen consensus in de wetenschap. -

Het kan dus wel: die beroemde Nederlandse wolkenluchten - prachtig blauw/ echt wit!


Onderweg naar Hilversum als reisdoel en gelijk 'twee vliegen in een klap': om alle andere Bussumser en... alle andere Nederlands - elders is het namelijk niet veel beter - te laten zien dat het ook anders kan!


Of dit met de sterke wind te maken heeft...

die vandaag het uitwasemen van de chemtrails zou voorkomen en er daarom door 'de elite' even niet gesproeid werd?

Volhardend vader, recht-zoekend burger en wel vaker omhoog-kijkende Bussumer, drs. E.M. Groenendijk MSc. - = gewoon PapaErik - weet het niet maar genoot vandaag van de zonne-stralen en het winterse - wanneer komt er opnieuw sneeuw en ook 'schaatsen' zou niet verkeerd zijn, toch? - weer;

  • deed u dat ook? of moest er (al)weer gewerkt worden?!


De Zon als energiebron[bewerken]

De Zon is een bron van elektromagnetische straling in het Zonnestelsel. Ook ontsnapt een stroom aan geladen energierijke deeltjes, de zonnewind, met name tijdens zonnemaxima en bij grote zonnevlammen. De straling van de Zon heeft bij het bereiken van de aardatmosfeer een intensi-teit van 1368 W/m²,[11] dit wordt de zonneconstante genoemd. Van deze straling wordt circa 69% geabsorbeerd (19% door waterdamp en door ozon in de ozonlaag, 4% door wolken en 46% door het aardoppervlak). De overige 31% wordt weerkaatst (8% door rayleighverstrooiing, 17% door wolken en 6% door het aardoppervlak).[12] Dit weerkaatsingsvermogen wordt albedo genoemd. Op het aardoppervlak bestaat de zonnestraling hoofdzakelijk nog uit zichtbaar licht en een ge-deelte nabij infrarood en nabij ultraviolet. De rest van de energie, de kortgolvige ultraviolette straling en de langgolvige infraroodstraling, worden door de atmosfeer geabsorbeerd. Eenzelfde hoeveelheid energie als geabsorbeerd, wordt door de Aarde en de atmosfeer weer uitgestraald naar de ruimte als infrarode aardse straling.

  • De 11-jarige zonnecyclus heeft een grote invloed op het zonneweer en heeft mogelijk een belangrijke invloed op het aardse klimaat.

Minimale zonneactiviteit (met weinig of geen zonnevlekken) lijkt verband te houden met lage temperaturen, terwijl langer dan gemiddelde zonnecyclussen (met veel zonnevlekken) lijken ver-band te houden met hogere temperaturen. In de 17e eeuw leken de zonnecyclussen gestopt te zijn gedurende een aantal decennia. Er zijn zeer weinig zonnevlekken geobserveerd gedurende deze periode. Gedurende deze tijd, die bekend is als het Maunderminimum of Kleine ijstijd, waren er in Europa zeer lage temperaturen. -


Vergelijk blauwe lucht vandaag eens met de lucht boven Bussum 9 dagen eerder:


d.d. 19-12-2017Code rood: bewuste luchtverontreiniging - giftige strepen boven Bussum!

  • Geen con- maar chemtrails = geen ijskristallen maar giftige chemicalien!Met de bus naar H'sums Media Park = NOS-bastion via Bussumse watertoren:


En u zag het op het filmpje; 'mijn trein' naar Hilversum reed net weg toen deze GRN bovenop 'de berg' bij Bussum-Zuid stond, maar in plaats van op de volgende Sprinter te moeten wachten, was het geluk met 'de domme' en kwam de bus/ lijn 107 er net aan. Prima! Dan nemen we toch de bus? Gelijk een beetje sight-seeing op video:Op naar Hilversum,

op naar het Media Park en op naar...

onder andere het Top2000 cafe!Wordt vervolgd...


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia