zaterdag 30 december 2017

Tarik Z. had gelijk: 'kom toch eens kijken' op 't Media Park te Hilversum, van waaruit de NOS en reguliere media het volk dagelijks bedonderen...!
'Politie pakt alleen boeven'? GRN denkt inmiddels dat daar d' grootste boeven zitten!


d.d. 23-08-2017:

Pure intimidatiepoging politie Gooise Meren:

drs. Groenendijk MSc... niet gearresteerd, maar zinloos staande gehouden door 'verwarde'? agenten!

Ook de reguliere media/ NOS etc. is niet te vertrouwen, wilde Tarik Z. ons melden en

  • misleidt het Nederlandse volk per definitie!

d.d. 30-01-2015: Het Parool - Profiel: wie is Tarik Z.?

Vrienden en oud-klasgenoten van NOS-indringer Tarik Z. (19) kennen hem als 'een gewone jongen'; slim, aardig, intelligent, een beetje een 'loner'. Het meest opvallende nog: hij kon goed Michael Jackson nadoen. 'Die dansjes en zo, die deed hij altijd voor.' 

  • 'Hij droeg op tv hetzelfde pak als bij de diploma-uitreiking, twee jaar terug. Bizar.' Journaal-kaper Tarik Z. wilde NL waarschuwen voor - nog steeds! - massa-manipulatie:Een nobel doel, maar foute manier wat hij met 3 jaar en 4 maanden moest bekopen...

Herinnert u zich nog 'hoe dat precies ging' totdat de politie binnenstormde:

yanno, 29 januari 2015

NOOD UITZENDING DIRECT NA DE GIJZELING IN NOS STUDIO - Het gesprek van de dag, de gijzeling in het NOS gebouw. Dit zijn de beelden van wat er gebeurde in de NOS studio. De dader is zo ge-naamde Tarik Zahzah van Egyptische komaf. Hij draagt een wapen en blijf heel koel onder deze omstandigheden. Hij heeft een bewaker gegijzeld en deze met hem meegenomen. Aanhouding volgt al gauw door acht gewapende agenten.


NOS - 19 juni 2015: In de woorden van Tarik Z.: 'Ik heb nog even staan twijfelen'

Over zijn boodschap

"Het eerste deel gaat erover dat ik het Nederlandse volk wilde waarschuwen voor de gevolgen van de fundamenten van het huidige monetaire systeem. En met betrekking tot die fundamen-ten en de inhumane gevolgen ervan, die worden verzwegen en in de doofpot worden gestopt, wilde ik vertellen over de uitstrekkende macht en grootschalige manipulatie van de NOS/ Nederlandse Omroep Stichting. (...) In mijn boodschap ga ik daar op een volledige wijze op in. Ik zou ook met harde feiten komen over de manipulatie door de NOS."De stille waarheid - 13 augustus 2015:


Wat wilde Tarik Z. ons nou vertellen? Wat heeft hem tot deze daad gebracht, en wat was eigenlijk zijn doel?

Tarik heeft het Nederlandse volk willen waar-schuwen voor de onvolledige, onbetrouwbare en eenzijdige informatie – of beter desinfor-matie – van de media met betrekking tot de fundamenten van het huidige monetaire systeem en de inhumane gevolgen ervan.

Volgens Tarik is dit gegeven te verklaren door de uitstrekkende macht van en grootschalige manipulatie door de Nederlandse Omroep Stichting/ NOS.


Eigenaar zijnde van de mediaring, verhuurt NOS/Ericsson ook internetverbindingen op het me-diapark. Dit gegeven, in combinatie met het controleren van de sterpunten, maakt het voor de NOS technisch mogelijk alle verbindingen op het mediapark af te luisteren. Dit omvat onder meer standaard IP-verkeer, e-mail- en telefoonverkeer en digitale audio/video streams. Dit zo-genaamde ”monitoren” gebeurt dan ook en daarom weet de NOS welk verkeer en – nog belang-rijker – met welke inhoud dat verkeer over de verbindingen gaat. Volledige controle over de connecties geeft de NOS ook de macht al het dataverkeer te manipuleren.

Lees verder... de wakkere feiten tellen, niet slaapverwekkend NOS-muziekje!


Tarik trekt de volgende conclusie:

  • De NOS fungeert in feite als een inlichtingendienst, en in combinatie met de informatie verstrekkende rol is zij een dodelijk wapen dat kan bepalen hoe de massa denkt en deze kan controleren en sturen.

Het is aan uzelf of u verder wilt leven in deze leugen...


  • of dat u in opstand komt.
NEP The Netherlands (tot 1 januari 2016 DutchView) is een Nederlands bedrijf dat zich voornamelijk richt op het (live) registreren van internet-, televisie-, radio- en mu-ziekproducties. NEP werkt zowel voor de Nederlandse Publieke Omroep, commerciële en buitenlandse omroepen als voor het bedrijfsleven.


Hollands Glorie - 3 januari 2016 Kort onderzoek naar de werkelijke inhoud van de brief welke Tarik Z. door het NOS-journaal voorgelezen wilde hebben.


d.d. 22-12-2015: Hof geeft 'journaalkaper' Tarik Z. wat hogere straf

  • Z. erkende voor de rechter dat het "niet zo'n slimme actie" was. Ook zei hij dat hij graag verder wil met zijn studie. 

Een van de redenen die hij had gegeven voor zijn actie was dat de NOS de pu-blieke opinie zou manipuleren en dat de nieuwsorganisatie hiertoe in staat is omdat de NOS het glasvezelnetwerk zou beheren. Z. hield tijdens het proces vast aan die beweringen.

Dan komt Tarik Z. 'relatief binnenkort' vrij...
En burgers die Media Park bezoeken? Worden met knullige kerstmannen 'vermaakt':
Hohoho - laat u toch niet misleiden door de NOS en andere nep-media!Niet naar binnen, maar lekker buiten.. genieten van het mooie weer!Big brother is watching youze weten precies wat u doet!


en dat is - aldus GRN - inderdaad; heel eng!

Want: quis custodiet ipsos custodes?
(spreekwoorden, zegswijzen)


wie houdt er toezicht op degenen die de beslis-singen nemen?; wie controleert degenen die het voor het zeggen hebben?; wie houdt er toezicht op de toezichthouders?; wie controleert de controleurs?

Ontleend aan de Satiren van Juvenalis (Satura VI, 347), in zijn oorspronkelijk vorm voorafgegaan door sed 'maar'.                                                                                    Wordt vervolgd...IVM CONSTANTE BLOKKERING DOOR FB WORDT UW DELEN EXTRA GEWAARDEERD!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia