vrijdag 10 november 2017

Oma zei altijd: 'wie niets verkeerds doet, heeft niets te vrezen'; de SKJ is erg bang voor nog meer bewijs van hun bedrog en weigert audio-opname!


De wet zegt dan, art. 139a Sr:

  • 'Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die met een technisch hulpmiddel een gesprek dat in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd opzettelijk:


1. anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek afluistert;

2. zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer opneemt.'


GRN is zelf '(1 van de) deelnemer (s)' en...


Noodzakelijk is het sowieso... de SKJ bewees zich als 'niet-te-vertrouwen'!


Conclusie van volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Groenendijk MSc.:


  • de SKJ 'drijft de zaak bewust op de spits' en poogt GRN zijn burger-recht om als deelnemer aan de zitting (naar het tucht'recht?') audio-opnamen te maken, te ontnemen!

Onze oma zei altijd:

'wie niets verkeerds doet, heeft niets te vrezen'...

  • de SKJ - en SVMN; die komen niet meer; hoe laf! - heeft kennelijk veel te verbergen = 1 grote schijnvertoning!
U zult (over-) morgen kunnen lezen - en horen?! -  hoe de confrontatie;


met criminele nep-'rechter' --->

  • mr. E.M. Jacquemijns en


nep-'juryleden' mw U. Hammer (-time?); dhr. A.R. van Empel (is hij mogelijk familie van?); dhr. mr. M.A. Stammes (veel liever; Wammes) en dhr. E.A.J. Ouwerkerk (ja... ook ik moest gelijk aan de PvdA-huisarts denken die betrapt werd maar... daar kan E.A.J. idd. niets aan doen) met als nep-secretaris ter zitting mw. mr. L.C. Groen (ik mis erg: 'endijk')


...verder gaat!

  • In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia... Groenendijk groet!

Raad voor de Kinder'bescherming'? Wat ze doen = tegengesteld aan wat ze zeggen!


d.d. 09-11-2017:

  • 'Onmogelijke combinatie =

Roeters/ Raad voor de Kinderbescherming en moeder-curator Hopmans

  • in panel over waarheidsvinding

en jeugdrecht!'

'Toezicht'houder SKJ blijkt nep en heult met beklaagde jeugd'zorg' = Roeters/ Jansen!


d.d. 08-11-2017


'Jeugdzorg SVMN verneukt onze kinderen en

SKJ-toezichthouder verzaakt bewust = crimineel!

  • Verbod audio-opname - in strijd met de wet! - door nep-'rechterJacuemijns van de SKJ!'


Ministerie Justitie? en Veiligheid/ Grapperhaus weigert in te grijpen = wat 'n verzaker!


d.d. 05-11-2017:


'He Grapperhaus-ie: jouw Raad voor de Kinder-bescherming is crimineel en het 100% audio-bewijs wordt - in het belang van de kinderen en van Vrouwe Justitia - gepubliceerd!

  • MinJenV = grote nep! Kinderen/ ouders + Vrouwe Justita in de steek gelaten!

Wordt vervolgd...


No justiceno peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia