zondag 8 oktober 2017

Krijgt Raad voor de Recht = Kromspraak/ Bakker na 'vrijdag de 13e' een koekje van eigen deeg? Van Dijk ontslaan + ingrijpen Paleis van Misdaad!

d.d. 07-10-2017'Raad voor de Rechtspraak

= bestuur alle rechtbanken en hoven dekt misdadigers; directeur dr. Van Dijk doet verward en baas mr. Bakker zwijgt!'
Volhardend vader en recht-zoekend burger:

Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft:

1. Onmiddellijk ingrijpen door Raad voor de Rechtspraak bij ‘Paleis van Misdaad’ vereist.

2. Na 2x ‘afpoeier’-debacle van dr. Van Dijk is het presidum/ mr. Bakker aan de beurt!

3. Failliet van de Nederlandse ‘recht’?-staat in PAS-familiedrama onomstotelijk bewezen!Raad voor de rechtspraak:

Tav. dhr.mr. F.C. Bakker (voorzitter);

mr. C.H.W.M. Sterk (vice-voorzitter); dhr. drs. P. Arnoldus (niet-rechterlijk lid) en mw. mr. H. Rappa-Velt (niet-rechterlijk lid).

Bezoekadres                     Correspondentieadres
Kneuterdijk 1                  Postbus 90613
2514 EM Den Haag           2509 LP Den Haag
Raad voor de Rechtspraak/ voorzitter Bakker,
Geachte eerlijke en weldenkende Nederlanders,

In reactie op uw brief d.d. 29-09-2017/ dr. F. van Dijk meldt deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. het volgende:


1. hoe kan het dat als het presidium wordt aan-geschreven = F.C. Bakker (vz.); mr. C.H.W.M. Sterk (vice-vz.); dhr. drs. P. Arnoldus (niet-rechterlijk lid) en mw. mr. H. Rappa-Velt er wederom door...

dr. Van Dijk = hoofd bureau/
secretariaat wordt gereageerd?

Dit terwijl expliciet om onmiddellijk ingrijpen door het presidium/ ‘voorzitter Bakker werd gevraagd;


ook gelet op de ‘verwarde?’ Van Dijk, zoals gemotiveerd… 

  • dat kan natuurlijk niet!


2. hoe kan het dat als er om ingrijpen bij een - 100% bewezen! - misdadig Paleis van Justitie te Arnhem = Arn-hel (brief GRN d.d. 12-09-2017, punt 3 en verder!)...

andermaal verwezen wordt door Van Dijk naar een brief van Hiemcke aangaande enkel de SKJ en de NOvA (pnt. 1-2)?


  • Dit terwijl duidelijk werd aangegeven dat de inhoud van de brief/ Hiemcke akkoord gegaan en om ingrijpen omtrent derechtbanken het hof te Arnhem gevraagd werd!


3. hoe kan het dat vervolgens de niet-aangeschreven en niet-bevoegde - ook geen ‘namens het presidium of namens Bakker’ = op eigen houtje! - Van Dijk ver-volgens de deur in het gezicht van recht-zoekend burger Groenendijk dicht-smeet?

Dit terwijl iedereen duidelijk is dat niet alleen het presidium te antwoorden heeft, maar ook dat de Raad voor de Rechtspraak

  • bij het Paleis van Misdaad te Arn-hel MOET ingrijpen.


Waarom de Raad voor de Rechtspraak dat weigerde?

Waarom het presidium/ Bakker & Co niet reageerde en waarom laffe praktijken van Van Dijk de deur dicht smeet? Simpel:

  • omdat Groenendijk helemaal gelijk heeft!


4. De Raad voor de Recht? = Kromspraak werd keihard ontmaskerd en wil niet dat heel NL ziet en niet meer kan ontkennen dat ook de Raad voor de ‘Recht’spraak de facto een bende bedriegers is...!

Mooie? marmeren gebouwen, dure pakken en praatjes die in theorie/ op papier of op hun sites o-zo-fantastisch mooi klinken maar in de praktijk feitelijk, helaas = onac-ceptabel, voor nog geen 1% gerealiseerd wordt! Bahbahbah.


De Raad voor de Kromspraak; het overkoepelende bestuur vanrechtbanken en gerechtshoven’ in NL bewijst

  • niet in te willen grijpen na herhaalde meding van criminele (non-) gedra-gingen in het Paleis van Justitie te Arnhem.

Dat zijn de feiten en...

                             daarom zwijgt Bakker.

De Raad voor de Rechtspraak is nepper-dan-nep en ons belastinggeld niet waard!

Want:

5. De boel besodemieteren en toen de Raad/ Van Dijk betrapt werd en weerwoord kreeg… rende ‘ie snel weg en verstopte zich nu op de Kneuterdijk te Den Haag en knalde snel de deur voor burger dicht!

Hoe 'dapper'… hoe ontluisterend,

  • hoe onacceptabel!

De zeer arrogante en niet- ‘namens presidium of voorzitter Bakker‘-brief van baas bureau Van Dijk en afsluitende melding ‘verder nergens meer op te reageren’, laat het werkelijke gezicht van de baas van alle secretaressen zien, aldus GRN.


6. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat ook het presidium/ dhr. Bakker, Sterk, Arnoldus en mw. Rappa-Velt achter de onacceptabele melding van Van Dijk ‘misdadig (non-) gedragingen in het Paleis van Justitie te Arnhem toe te willen dekken’, staat en worden

  • aldus 1 allerallerlaatste kans gegeven:

Met uiterlijke ontvangst d.d. 13-10-2017 verwacht Groenendijk de schriftelijke reactie van het presidium en uw - directe! - ingrijpen bij het Paleis van Misdaad te Arn-hel, Bakker & Co!  


Zowel minister van Veiligheid en Justitie/ Blok alsook minister-president Rutte en de 2e Kamer en nog veel belangrijker;


7. alle eerlijke en weldenkende medeburgers worden over dit bewuste verzaken van aldus:

niet-integere Van Dijk en dito? bestuur van de Raad van de Rechtspraak

bericht worden en om direct ontslag van Van Dijk en mogelijk

- na d.d. 13-10-2017 en non-reactie/ non-ingrijpen door de Raad - ook van gehele bestuur = mrs. Bakker, Sterk, Arnoldus en Rappa-Velt gevraagd worden!8. Indien nodig zal het volk Vrouwe Justitia zelf in ere moeten herstellen

  • of grijpen Blok/ Rutte

dan wel Bakker, Sterk, Arnoldus en Rappa-Velt alsnog zelf in?9. Op vrijdag de 13e weet het volk welke keuze het bestuur maakt. ‘Zwijgen’ zoals dr. Van Dijk dit meldde, is een duidelijke boodschap en bewijst dat niet alleen dr. Van Dijk maar in dat geval; ook het presidium zelf…

de voltallige Raad voor de Recht?spraak -bestuur
...niet deugt en te verwijderen is! 
10. Tot slot verwijst volhardend vader en recht-zoekend burger naar (voorlopig) meest recente publicatie d.d. 07-10-2017:

Raad voor de Rechtspraak = bestuur alle rechtbanken en hoven dekt mis-dadigers; directeur dr. Van Dijk doet verward en baas mr. Bakker zwijgt


Ervan uitgaande het presidium van de Raad voor de Rechtspraak/ voorzitter Bakker en de overige leden, naar behoren te hebben bericht, verblijft in afwachting van - onmiddellijke -  reactie en ingrijpen uwerzijds

met strijdbare groet, drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo: in belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Bijlage: A = brief GRN d.d. 12-09-2017 (=15-09-2017 bij Raad)


Wordt vervolgd. Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd alsook het volgen van deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia