woensdag 6 september 2017

Haak allemaal aan bij Patrick Damhuis: samen voor onze kinderen, samen tegen misdadige 'jeugdzorg', criminele 'rechters', hypocriete politici - nu!
Video-1: in afwachting van Patrick Damhuis 

- medestrijders herkenbaar aan de meegenomen sponzen in alle kleuren en maten.


Samen zijn we veel sterker dan zij...

     verenigt u - en wel nu!

In belang van onze kinderen
en van Vrouwe Justitia:


  • LEVE DE SPONZEN-REVOLUTIE VAN ECHTE OUDERS!


Het is net alsof we op Sinterklaas wachten! Onze held: Patrick In Den Haag, vlakbij 'het centrum van de macht', staat op de Turfmarkt het m.i. zeer lelijke kantoor-toren met groot hek eromheen van het Ministerie van 'Veiligheid en Justitie?' met als (nochtans)...

     demissionair minister:
     mr. Stef Blok VVD.


Laatstgenoemde 'meneer' werd ruim 2 maanden geleden d.d. 02-07-2017 en persoonlijk, per ondertekende, aangetekende post aangeschreven - net zoals demissionair minister-president drs. Mark Rutte (ook VVD) - omtrent een 100% bewezen; criminele (nog) 'burgemeester' drs. De Lange/ Duiven te Gelderland maar nog steeds geen enkele reactie mogen ontvangen...

dit ondanks de melding = belofte, van de Rijksvoorlichtings-dienst en namens 'Markie Mark' dat aldus met het ministerie VJ afgestemd was! Ook 'super-talent-voor-wat?' dr. Dijkhoff meld-de zich niet en heeft het kennelijk heel druk met zijn 'vriendin'...

...bahbahbah; alle drie niet te vertrouwen!


Maanden-, neen jarenlang niets doen; dat zijn werkelijke RutteBlok en Dijkhoff. Het zijn nepperds! Word alstublieft - snel - wakker; in ons aller belang... sta ook op!

Genoeg van:Onacceptabel;

de 'democratische rechtstaat' bestaat alleen in hun -natte? - dromen!

Daar zijn onze kinderen de dupe van...

en dat pikken wij niet!


Video-1: in afwachting van Patrick - medestrijders herkenbaar aan sponzen

Video-2applaus voor Patrick... volg in zijn voetstappen! Re-spons!

'Wat verschrikkelijk goed - toespraak; de lieve kinderen halen onze sponzen op - met uiteraard drie stuks van (emotionele) PapaErik voor zijn meiden - om daarmee een muur te bouwen, te overgieten met 'onze tranen' en....
Video-3: de gladiolen doorgegeven - nobel en typisch; lief!

eerst de welverdiende bloemen voor Patrick die hij... gelijk weer weggaf
aan de kinderen die meegeholpen hadden met het bouwen van de muur:
Video-4: wij pikken het niet - geef onze kinderen terug; meteen!

vervolgens werden de natte sponzen met aller instemming/ hulp in de brievenbus van het Ministerie van VJ op nr. 147 geponeerd...

zodat 'ze' maandag weten dat wij er waren en het niet pikken
Video-5Papa Patrick in gesprek met VVD-er Sven Koopman

- althans het begin...


...helaas was toen het geheugen van mijn mobieltje vol; maar verder kijken bij Nico van den Ham (zie onder):
Zie de berichtgeving van aanwezige medestrijders zoals:


d.d. 04-09-2017:


'Patrick DamhuisKinderleedOuderverstotingRechtspraakHart van Nederland-SBS6 en vooral meer!


Heel veel dank aan Hart van Nederland, SBS6!

Echter, wij hebben meer tijd en ruimte, dus hier ziet u vrijwel alles!

Integrale videoreportage van de aankomst van volks en kinderheld, Patrik Damhuis bij het ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag en daarna met zijn allen naar het Binnenhof.

Patrick deed te voet (!) een protesttocht tegen ouder-verstoting! Dat ging van Enschede naar Den Haag...'
d.d. 04-09-2017:


'Patrick wijst de weg -

Ik bied u geen 6 weken geen 12 weken maar drie maanden om met iets concreets te komen, maar anders staan we hier de volgende keer met meer mensen op de stoep


Opvallend was ook de creatieve actie met de sponsjes die eerst een verbinding symboliseerden en vervolgens als natte sponsjes in de grote brievenbus van het Ministerie van Justitie en Vuiligheid verdwenen.

Het was een fysieke prestatie om in 7 dagen 200 kilometer te lopen met een rugzak van 17 kilo en een kinderwagen vol spullen.

Het was nog wonderlijker hoe fris en monter op het eind-punt daar samen met ongeveer 70 mensen een uitroep-teken achter werd geplaatst!!!'
d.d. 04-09-2017:


'...Helaas was er niemand van de kinderbescherming aanwezig.

Jarenlang vechten vele ouders tegen de raad van kinder-bescherming om hun eigen kinderen te kunnen zien. Het enige wat de ouders willen is hun eigen kinderen zien en opgroeien en kunnen vasthouden en de liefde willen geven die ze nodig hebben.

De andere ouder vecht alles tegen na de vechtscheiding en gunt de verstoten ouder de kinderen niet. De ouder die dit veroorzaakt heeft altijd de jeugdinstanties mee. Jeugdinstanties nemen klakkeloos over wat de ouder verteld. De verstoten ouder word totaal niet naar geluisterd.

Instanties komen aan dat een vader vaak wel vervangbaar is voor de kinderen of andersom dat een moeder wel vervangbaar is na een vechtscheiding! Dat is het niet!  Biologische ouders zijn niet vervangbaar voor een kind! Na de vechtschei-ding van mijn ouders had ik een stiefvader. Ik kan niet veel herinneren daarin hoe dat was. Ik zag hem niet als mijn vader.


Ouders die verstoten worden willen ook ouder zijn en hun eigen biologische kinderen kunnen vasthouden!

Als je als jeugdverlener werkt dan weet je toch wat kinderen het beste nodig hebben.

Beide ouders nodig!

Aanhaakmars tegen ouderverstoting. Jeugdzorg en Raad van kinderbescherming en alle kinderrechters die zouden moeten weten wat het beste is voor het kind!

Hoe kan het systeem zo werken dat ze alles tegen werken wat het beste voor de kinderen isDenk eens na als je als jeugdverlener werkt! Zeker als de ouders in een vechtscheiding belanden...'Hart voor Nederland

en Patrick Damhuis vanaf 04:23 min. - 6:43 min.

d.d. 03-09-2017:

'Na scheiding komt 1 van de ouders er slechter vanaf als het gaat om contact met de kinderen.

En in 80% van de gevallen is dat de vader.

Een slechte zaak vinden veel van deze verstoten ouders...'


Wordt vervolgd...

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia