vrijdag 28 april 2017

Liet politie te Zevenaar/ Gooise Meren zich naast criminele burgemeester De Lange ook door Jeugdzorg misbruiken bij ongefundeerde melding? Ja?


Video-2, aanvulling op 'zeer opmerkelijke' gang van zaken bij de politie:

- zie svp. eerst onderstaande, 1e video -
Hoe criminele (nog) burgemeester De Lange met hulp van de politie - in samenwerking met? burgemeester Staatsen - Zevenaar/ Gooise Meren pogen om hun falen c.q. mis-daden 'in de doofpot te houden' en volhardend vader/ rechtzoekend burger Groenen-dijk daarbij kapot maken'... over de ruggetjes van onze drie, nu 3x ontvoerde dochters.


Vorige onthullingen, video-1:Gemeente Duiven en Zevenaar: niet 2 maar 4criminele handen op 1 buik?


De gemeenten Duiven en Zevenaar in de Provincie Gelderland zijn 'slechts?' buren maar lijken nu al heel erg op elkaar; binnenkort...

...zal dat wel 1 gemeente gaan worden, wedden?
 Vergelijkt u bijvoorbeeld de websites Duiven en Zevenaar eens en u zult zien dat ze niet alleen geografisch vlakbij = naast elkaar liggen maar dat ook hun 'werk'wijze het-zelfde (b)lijkt en voorbereidingen van komende fusie/ schaalvergroting in volle gang zijn . En dat is niet positief bedoeld, integendeel...Mag ik u voorstellen aan de 
100% criminele PvdA (nog) burgemeester van Duiven:
drs. H.B.I. De Lange -->


en zijn 'evenknie' van de buur-
gemeente (nog waarnemend) 

burgemeester Zevenaar:
<-- drs. J.M. Staatsen - VVD


En 'oh, wat kijkt Staatsen vriendelijk en met die bril en kale kop lijkt hij geleerd/ betrouwbaar', maar schijn kan bedriegen!
Een gemeente die tenuitvoerlegging beschikking onmogelijk maakt, is crimineel!


Sommige, goedgelovige/ nog niet-wakkere, mede-burgers zijn onder de indruk van 'een ambtsketting of politiemacht' en - willen? - 'geloven' nog steeds dat 'de NL-overheid het goed met ons voor heeft en 'in principe' onze gezamenlijke belangen dient.

'Van en voor het volk'...? Was het maar waar!

Helaas (b)lijkt het tegendeel het geval te zijn, aldus deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc.

 • Het is eerder: 'Betaalt door maar gebruikt tegen het volk' en dat overal en al jaren-/ eeuwen?lang... wordsvp, nu wakker, beste mede-burgers!


Zo ook in ons diep-trieste PAS-familiedrama sinds 2008 waar d.d. 27-06-2016 mijn drie dochters met medewerking van de criminele gemeente Duiven aan de balie uit de BRP naar het RNI-deel werden overgeschreven waarmee - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder' Solvig S. 'vrij baan/ groen licht' werd gegeven voor 3e internationale kinder-ontvoering naar 'ergens in Duitsland?' terwijl...

de rechtbank Gelderland/ mr. Van Son:
 Rechter mr. Van Son 

 • de ondertoezichtstelling van 'niet-Samen niet Veilig       Midden Nederland' juist in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 in hun belang had geacht. Hoe kan dat nou? Bah.


Ergo:

De criminele gemeente Duiven = 'burgemeester' De Lange, secretaris Papjes, teamleider Hoogstraten handelden direct in strijd met de - toen - geldende ots-beschikking (hoewel zij sinds de transitie zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering van de jeugd'zorg'!), minachtten betreffende rechter en vertrapten schaamteloos, op corrupte wijze de belangen/ rechten van 3 kinderen en hun eigen, enige vader...

 • Onthoud die namen en gezichten, svp! De Lange, Papjes, Hoogstraten.


Dit is volstrekt onacceptabel:


Niet de 'moeder', niet jeugd'zorg', niet de 'zeer bijzondere moeder'-curator Hopmans en...

...ook niet gemeente Duiven besliss(/t-)en, maar de rechter... en die was duidelijk;

ondertoezichtstelling t/m d.d. 03-08! • Medewerking aan onttrekking door de 'moeder' aan het toezicht van SVMN waarvoor de gemeente zelf de betaler/ opdrachtgever is... kan natuurlijk niet, schokkend. De overheid die de rechter negeerde...!


Uiteraard werd dan ook aangifte gedaan jegens deze criminele gemeente Duiven, dit op het politiebureau van Hilversum maar de anonieme rechercheur van 'politie Zevenaar' weigerde deze in behandeling te nemen; onbestaanbaar.

 • Wat een 'smerige Gelderse streek'... de zoveelste; alles wordt - voor eenieder begrijpelijk - openbaar gemaakt! In het belang van ons allen.

Groenendijk aangifte vs. gemeente Duiven -> politie Hilversum -> politie Zevenaar??!Enne: niet alleen in Duiven/ Zevenaar 'klopt er veel niet', maar ook in Den Haag wordt het trieste 'slechte voorbeeld' gegeven... zie mijn eerdere publicaties over:


Oranje-goeroe; Willem-Alexander Claus George Ferdinand, nu (nog) Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg. Weg met het koningshuis; leve de Volksrepubliek Nederland!
Waarom gedroeg Duiven zich misdadig en wat is de rol van Zevenaar hierin?


Wat waren de werkelijke 'redenen' van de gemeente Duiven om zich - desondanks - 100% misdadig te gedragen?

(Dichtbij) de waarheid:

Moest deze 'vader alles worden afgepakt om hem de mond te snoeren...'? 'Als die 3 kinderen weer over de grens zijn dan moet hij gaan zoeken en zijn wij vast - eindelijk - van hem af'?

 • De Nederlandse overheid spande/ -t samen tegen deze sterke vader/ burger Groenendijk?

Dat '(b)lijkt er steeds meer op' en dat kan ik ook steeds meer bewijzen... dit is collusie van deze gemeenten, aldus volhardende/ rechtzoekende Groenendijk.
  


Want: er klopt een heleboel niet aan deze 'smerige gang van zaken', zoals...


1) Waarom duurde het > 5 maanden voordat de 'politie Zevenaar' middels anonieme flut-brief reageerde?

2) Waarom reageerde de politie Zevenaar > 2 weken niet op mijn expliciete navraag? Wat hebben zij te verbergen... veel, aldus Groenendijk.

3) Waarom reageerde ueberhaupt de politie 'Zevenaar'... en niet de politie 'Duiven' op mijn aangifte jegens o.a. Duivense (nog) burgemeester De Lange?Is dat omdat het 'een beetje raar is voor de politie Duiven om in het 3-hoeks overleg de eigen burge-meester op te pakken'...? Zoals idd. zou moeten!

En werd 'daarom'; om belangenverstrengeling 'te voorkomen'... de politie Zevenaar gevraagd? Ook onzin, want dan had de politie Hilversum - of ieder ander bureau - eenzelfde flut-brief kunnen zenden, nietwaar?!


Volgens Groenendijk is dat sowieso 'lood om oud ijzer', want ook politie 'Zevenaar' blijkt - weer niet-'toevallig'/ na maanden bedenktijd = temporisatie...

de aangifte niet in behandeling te willen nemen!

'Omdat' ze 'over te weinig aanwijzingen of informatie zouden beschikken'; dat is kul.Ter vergelijking:

Jegens 3x burgemeesters, te weten van Weert/ J. Heijmans Heerlen/ R. Krewinkel en Venray/ H. Gilessen... citaat:


   Heijmans stelde het noodbevel tussen 21 december
   en 2 januari in om een eind te maken aan de over-
   last door 26 Noord-Afrikaanse asielzoekers in zijn
   gemeente, zoals winkeldiefstallen, zakkenrollerij en
   intimidatie. De jongemannen mochten één uur per
   dag het terrein van het AZC verlaten en moesten
   zich driemaal per dag melden bij de beveiliging van
   het centrum.


...werd aangifte gedaan door 'de Bond van Wetsovertreders' en binnen 4 maanden! door de Rijksrecherche door het Openbaar Ministerie opgedragen om onderzoek te doen naar dit (m.i. begrijpelijk!) noodbevel van burgemeester Heijmans vanwege (ver-meende!) 'wederrechtelijke vrijheidsberoving'.
Waarom daar wel en in ons PAS-familiedrama niet? Dat is politiek gemotiveerd!


 Afwezige mr. Bolhaar  
Je zou toch mogen verwachten dat na aangifte van een - bewezen! - criminele burgemeester... de politie, na kort onderzoek en desgevraagd (extra) bewijs van aangever, dit terstond aan het Openbaar Ministerie zou voorleggen?

Die de aangifte dan weer aan de Rijksrecherche dient te zen-den omdat die 'stafdienst' van College Procureurs-generaal = voorzitter mr. Bolhaar daarvoor verantwoordelijk is.... 


...precies zoals dit wel gebeurde
met de aangifte jegens genoemde 3 burgemeesters.


Maar dit hier...

...in ons - mede daardoor opnieuw en ernstig ge-escaleerde - PAS-familiedrama... nu juist niet geschiedde

...zelfs een seponering (vooralsnog) geweigerd werd. • Hoezo? Waarom doet/ doen de politie/ het OM dat (niet)?


Simpele vraag met een simpel maar belangrijk antwoord:


'Omdat' deze criminele burgemeester 'op het pluche gehouden moe(s)t worden' en de jarenlang door 'hulp'verleners en 'politie/ Justitie' gevulde beerput...

...gepoogd gesloten te houden. Tevergeefs.

 • Dat zal niet lukken... het vat met smerigheid stroomt allang over!


Waarom weigerde de - anonieme - rechercheur deze aangifte in behandeling te nemen - alle informatie/ aanwijzingen voorhanden; sterker nog, het bewijs werd 'en public' reeds geleverd! - en 'zou Groenendijk maar bezwaar bij een, eveneens niet-met-naam-genoemde, Officier van Justitie Oost-Nederland' moeten gaan aantekenen?

 • 'Normaal'/ wettig zou zijn: 'oppakken en veroordelen' die De Lange!

Maar in plaats daarvan doet de politie juist alle moeite... hem op het gemeente-lijke pluche te laten zitten! Rarara, hoe kan dat in een 'recht'staat? Niet...!Waarom werd er niet tot seponering overgegaan


Omdat die Groenendijk dan weer een artikel-12 procedure zal gaan starten... bovenop de twee beklagen die door (nog) 'president' van het 'Paleis van Misdaad'/ mr. Van der Winkel geweigerd worden om te (laten) behandelenDan gaat 'de overheid'/ 'recht'staat namelijk 3x keihard nat...

 • Precies dat zal gaan gebeuren; uitstel is geen afstel! Binnenkort dus... naar de Hoge Raad.

Ook op mijn expliciete navraag - per mail en per post - werd door deze politie Zevenaar/ anonieme 'rechercheur' of teamleider niet gereageerd... betrapt?!

 • De feiten staan vast; bewijzen zijn verzameld; Nederland zal het weten!


Hoewel sommige Nederlanders 'het niet (willen) geloven'; bij veel - alle? - leidingge-vende, 'belangrijke/ top'-posities binnen de overheid - inclusief de 'recht'erlijke macht - staat niet de wet/ rechtstaat en het belang van het volk voorop - zoals het zou moeten zijn, door hen slechts gepretendeerd/ gehuicheld maar niet omgezet wordt -

...maar de 'belangen van het old-boys (en inmiddels ook een paar business-girls) network'.

 • Ons kent ons en ons dekt ons. Dat stinkt!

Van ons belastinggeld, onder onze neuzen... over de ruggetjes van drie minderjarige - kinderen en (op)rechte rug van hun zorgzame, prudente en veilige vader Groenendijk/ altijd en enige PapaErik.


Ieder jaar over de ruggetjes/ ruggen van 30.000 kinderen en vaders (soms ook moeders)... over de rug (en meer) van herhaald geschonden Vrouwe Justitia.

 • Dat is onwettig, onbestaanbaar en onacceptabel.
En het OM/ Rijksrecherche, Ministerie Veiligheid en Justitie; wat deden die dan?


Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar eerdere publicatie ter zake het 'Openbaar' Ministerie, College 'Procureurs'-generaal en Ministerie 'Veiligheid en Justitie'...


Let op: het is niet-'toevallig' maar gepland dat dit alles 'kort voor de zomervakantie' werd uitgevoerd.
Iedereen is weg/ op vakantie, kinderen 'kunnen dan wennen?' en vader(s) kan (/kunnen) maandenlang 'nietsdoen' = 'van 't kastje naar de muur gestuurd'...

wordt (/ worden) afgepoeierd, genegeerd en (mo-gelijk) zelfs gedagvaard... de omgekeerde wereld.


 • Zo gaat 'de overheid' in werkelijkheid om met de eerzame burger(s)...

...die 'gewoon papa willen blijven/ zijn' en niet-akkoord gaan met 'leugens en bedrog' van de 'moeder' alsook van 'de overheid' - inclusief > 50 criminele 'recht'ers en criminele 'burge-meester' De Lange.

 • Dat pikt Groenendijk niet... u evenmin; niemand zou dat pikken!


d.d. 16-08-2016: Ophangende Rijksrecherche schuift - onmogelijk! - af op OM Den Haag; corrigeert College Procureurs-generaal eigen stafdienst?

 • Rijksrecherche verbreekt telefoonverbinding ivm audio-opname?!


d.d. 06-09-2016: Schokkende aangiftes tegen criminele burgemeester De Lange/ Duiven en liegende 'curator' Hopmans; nu vervolging door OM/ Rijksrecherche!

d.d. 13-09-2016: De kinderen/ burger worden bestraft en criminele overheid gaat vrij-uit bij medewerking aan internationale kinderontvoering tijdens lopende ots?

d.d. 21-10-2016: Wat doet Mark Rutte tegen - crimineel? - wangedrag op Ministeries, net als bij het OM en 'recht'bank/ 'hof' Arnhem? Wat nou; 'recht'sstaat? Kul. 

 • 'Democratische rechtsstaat' van Rutte bestaat alleen in zijn - natte? - dromen! Nee, 'bedankt'... daar PAS ik voor.


d.d. 06-11-2016: Het OM (b)lijkt niet te vertrouwen; kul van Hovj Nieuwenhuizen en non-reacties Rutte, Plasterk, Van der Steur en Bolhaar bij criminele gemeente!

 • Luister zelf: bel de Rijksrecherche, krijg het OM; ophangen/ afpoeieren!


d.d. 27-11-2016: Wettelijke scheiding van Rijksrecherche en Openbaar Ministerie (b)lijkt niet gewaarborgd te zijn en de criminele gemeente Duiven niet vervolgd?

 • Melding van criminele gemeente bij Rijksrecherche 'onmogelijk' gemaakt!


d.d. 24-02-2017: Criminele 'recht'ers bij Paleis van Justitie te Arnhem - hel - worden niet aangepakt; presidenten Blaisse/ Van der Winkel verdienen hun ontslag!

Alles 'is toch goed geregeld in Nederland'? Leven we in een 'recht'sstaat'? 'De vraag stellen, is hem beantwoorden', hoorde ik ergens en werd onthouden! Neen, dus.'Hun redenen': als deze duidelijk-criminele burgemeester Duiven 'doet wat de elite? wil;

systeem tegen iedere prijs in stand houden'...

...dan wordt mijn gegronde aangifte vanwege 3x - onomstotelijk bewezen; 27-06 vs. 03-08 - omgekeer-de vrijheidsberoving/ kinderontvoering =

medewerking verlenen aan/ (laten) onttrekken aan het rechterlijk opgelegde toezicht 'simpelweg'= op arrogante wijze...

 • ...geweigerd in behandeling te nemen!


Hoe bedoel je; met 2 maten meten?! Dit stinkt gigantisch...!

Dat deze 'agenten, rechercheurs, burgemeesters en de overige meelopers 'zich... niet enorm schamen? Dat zouden zij wel moeten doen, aldus Groenendijk. Nu worden zijn allemaal ontmaskerd... in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia.
Ook onaangekondigde verzoek van Bussumse wijkagent na melding Zevenaar!


Tot (voorlopig) slot:

de Bussumse wijkagent 'GNV123' die d.d. 15-04-2016 - onaangekondigd; de 'overval-strategie, weet ik nu - bij Groenendijk op de stoep stond en 'even met mij wilde pratenhet gaat over uw ex en de kinderen'...

...kwam na een melding van 'de hulp'verlening

(hoe; wat; welke? SVMN, 'zeer bijzondere'-curator?)

...die bij dezelfde politie Zevenaar gedaan zou zijn, aldus 'uw collega GNV123 die wilde praten' - jaja! - uit Bussum/ nu gemeente Gooise Meren.


Zeer opmerkelijk omdat deze 'moeder' namelijk in Duiven woonde en daar, in een andere gemeente dus, ook een politie-bureau aanwezig is en ook zij over een FB-pagina beschikken. Waarom zou de 'hulp'-verlening desondanks in Zevenaar mel-ding hebben gedaan... en niet in Duiven?

 • U begrijpt het al... ook dit stinkt gigantisch en navraag bij zowel politie Zevenaar alsook bij SVMN en 'zeer bijzonder' mr. Hopmans gedaan worden.


Zoals in het laatste artikel over deze 'open en eerlijke' - ?! - wijkagent in Bussum vermeld werd... volgt zsm. de gemaakte audio-opname van dit 'zeer vervelende' ge-sprek zonder de 'bijdrage' van GNV123. De tekst en de video maken de zaak echter nu al meer dan duidelijk. De politie 'op de vlucht? voor de waarheid'... de rest volgt!Kortheidshalve verwijst
Groenendijk hier naar:


d.d. 17-04-2016:

   'Dubbele agenda Bussumse wijkagent = politie G&V uit mijn huis gezet: op de
   vlucht voor de waarheid/ feiten'!
 • Onaangekondigd bezoek: Bussumse wijkagent deed aangifte van 'belediging'!

d.d. 06-05-2016:

   'Politie vlucht weg voor waarheid/ boze burger: diep-triest/ lachwekkend
    hoor'spel' van bezoek en oorverdovende stilte!Conclusie/ samengevat:

Deze vader/ burger heeft helemaal gelijk! Al sinds 2008 en nu hij bezig is met 'vervelende publicaties' = de waarheid en niets dan de waarheid! openbaar te maken...

...die bewijzen dat de familie'recht'spraakjeugd'hulp'-verlening en vele andere overheids-'diensten' waaronder de nationale politie...

nep zijn; niet het volk dienenwet zelf niet naleven...

...wordt hij 'bestraften erger; 

...drie meiden/ ons leven (gepoogd) kapot te maken!Deze vader/ burger Groenendijk laat zijn drie dochters en zichzelf echter niet 'kapot maken' en weert zich met enige wapens die hij heeft;

 • de waarheid/ feiten en de echte liefde voor zijn drie dochtersLina, Jördis en Imke.


Het failliet van 'het systeem' werd onomstotelijk bewezen en zal tot een zeer grote schoonmaak = ontslag- en strafvervolging van vele 'hooggeplaatsen = diepgezonken not-abelen moeten leiden.

 • Word wakker Nederland; in uw eigen belang/ dat van uw (klein-) kinderen...


Groenendijk is nu bezig met het tikken van: de aangekondigde klacht jegens de politie Zevenaar - waarbij ook burgemeester Staatsen uiteraard op de hoogte gebracht wordt - en verder; bezwaar aantekenen bij de niet-met-naam-genoemde Officier van Justitie en wederom navraag bij genoemde partijen. Wordt vervolgd. 


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; bij voorbaat dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia