woensdag 26 april 2017

Dekt politie Zevenaar criminele burgemeester op Willem-Alexanderplein die 3 meiden liet ontvoeren en ots-beschikking negeerde? Dat (b)lijkt zo!Drie kinderen die door de rechtbank onder toezicht van jeugd'zorg', geplaatst werden... uitschrijven en naar het buitenland laten vertrekken? Negeren van de ots-beschikking, minachting van de rechtbank en medewerking aan 3e internationale kinderontvoering... Het gebeurde allemaal in de criminele gemeente Duiven; schokkend en onacceptabel.

Maar waarom weigert de politie Zevenaar aangifte in behandeling te nemen? Dit stinkt enorm; open die beerput. De bewijzen zijn verzameld en worden openbaar gemaakt...Dient politie Zevenaar niet de wet, maar criminele burgemeester De Lange?

Ja, dat lijkt er nu wel heel erg op... aldus deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Erik Groenendijk MSc. Dit gebaseerd op de feiten:


2016-06-27Onze drie meiden werden voor de 3e keer ontvoerd naar Duitsland (?)


Dit door hun - helaas - ziekelijk egoistische 'moeder' Solvig S. met medewerking van 100% criminele gemeente Duiven/ Gelderland middels overschrijving van de 'Basis-registratie Personen' (BRP) naar het RNI-deel daarvan (Register Niet-ingezetenen).

  • Betrokken: criminele 'burgemeester' De Lange, brrr... -> secretaris Papjes en teamleider Burgerzaken Hoogstraten.


Zie o.a. publicaties:

d.d. 03-07-2016: 'Onze 3 kinderen weer ontvoerd naar Duitsland?: mw. S.S. verdient eretitel 'moeder' niet (meer)...

Stop PAS-familie-drama'! In mijn hart en op mijn huid: ...onze Lina (14), Jördis (12) en Imke (10 jaar) en

d.d. 09-07-2016: 'Drie Nederlandse kinderen ontvoerd; Jeugd'zorg' en curator 'staan erbij en kijken ernaar'? Dat is misdaad tegen de meiden'! Opsporing Verzocht; waar zijn 'mijn' 3 dochters naartoe ontvoerd? - VIDEO.


2016-08-03:

Kinderen door de rechtbank Arnhem in ieder geval t/m deze datum = nog > 5 weken, onder toezicht geplaatst van 'niet-Samen niet-Veilig Midden Nederland' en de 'zeer bijzondere kinder = moeder'-curator Hopmans.


Zie o.a. publicaties:


 drs. Roeters - brrr... 
d.d. 31-07-2016: 'Criminele overheid 100% bewezen: SVMN, gemeente Duiven en provincie Gelderland keuren kinderontvoering naar Duitsland 'goed'! Schokkend.'

d.d. 08-08-2016: 'Raad voor de Kinder'bescher-ming' doet niets bij internationale ontvoering 3 Nederlandse meiden tijdens ondertoezichtstelling'!


Simpel toch?

Als de rechter onze 3 kinderen t/m 03-08 onder toezicht geplaatst heeft...


dan kun je niet als - daarmee criminele! - gemeente Duiven akkoord gaan...

met het verzoek d.d. 27-06 van deze 'moeder' S.S. aan de balie van burgerzaken om...

onze - op dat moment onder toezicht-staande - drie meiden uit te schrijven als inwoners van Neder-land/ gemeente Duiven te Gelderland, nietwaar?!


Dan maak je als gemeente Duiven het toezicht van SVMN op de kinderen, zoals de rechter in hun belang achtte, onmogelijk en...

...ga je direct in tegen de geldende ots-beschikking!

Daarnaast maak je als gemeente zijnde en sinds de transitie ook zelf 'verantwoordelijk voor uitvoering van de wet op de Jeugdzorg'... nu juist het werken van die 'profes-sionals' onmogelijk.


Heh?!

  • Precies tegengesteld aan dat wat je van 'n behoorlijke gemeente mag, neen moet kun-nen verwachten. Schokkend... onacceptabel.


Ergo

De gemeente minachtte de rechtbank, negeerde geldend recht/ belang van de kinderen zoals door de rechters bepaald en maakte de uitvoering van de ondertoezichtstelling onmogelijk...!

  • Dat kan natuurlijk niet. De rechtbank bepaalt, niet de 'moeder' en ook niet deze nep-burgemeester en/ of zijn gemeentelijke medewerkers!


2016-08-29Aangifte jegens criminele gemeente Duiven te Gelderland


Derhalve werd bij de politie Hilversum aangifte ge-daan tegen deze - 100% bewezen criminele gemeente/ dhr. De Lange, Papjes en Hoogstraten.

Leest u zelf de volledige tekst van dit verzoek tot vervolging naar het wetboek van Strafrecht van deze bestuurlijke misdadigers.Weer vijf maanden later... ontving vader/ burger Groenendijk deze anonieme flut-brief van de politie Zevenaar, afdeling 'Recherche' echter vanuit Apeldoorn bezorgd (= landelijk)...


2017-02-14'Uw zaak; we hebben op dit moment te weinig aanwijzingen of informatie om een onderzoek te starten


We bewaren uw zaak wel in onze administratie.

Krijgen wij nieuwe informatie? Dan kunnen wij beslui-ten uw zaak toch te gaan onderzoeken. Dit zullen wij u dan laten weten. Heeft u zelf intussen nieuwe infor-matie die ons kan helpen? Neemt u dan contact met ons op.'


Reactie:

Gatverdamme... hoe hypocriet en ongeloofwaardig kan een anonieme agent c.q. rechercheur wel niet zijn? Bahbahbah!

Alle onomstotelijke, wettig overtuigende bewijzen zijn verzameld en werden 'met een strik erom/ kant en klaar' aangeleverd. Dan beweren 'te weinig aanwijzingen of infor-matie te hebben om een onderzoek te starten'... betekent:

  • 'mijnheer Groenendijk, dikke vinger naar u; wij doen niets... lekker puh!'. Pardon? Wat een smerige 'streek'; dat is crimineel verzaken!2017-03-18: Uiteraard pikt Groenendijk dit niet en moet dus publiceren!


Recherche Zevenaar weigert misdadige gemeente Duiven te vervolgen...

ondanks bewezen medewerking aan 3e internationale kinderontvoering!

1x VIDEO en 5x AUDIO

Dit tijdens lopende ondertoezichtstelling!2017-04-08:

Is justitieel apparaat - politie, OM, MinVJ - van 'laag tot hoog' zo corrupt als wat?


Ja; 100% bewijs in PAS-familiedrama
en 3x (inter-)nationale kidnapping!
VIDEO-interview met

journalist Nico van den Ham
- melder van misstanden.


2017-04-11:

Burgemeester 'crimineel' noemen'Geen probleem' = dus waar!

'Je mag demonstreren... maar met je rug tegen de muur en alleen als je geld hebt - of als je (nu nog) de burgemeester van Duiven bent - dan is de vrijheid niet duur' - dan wordt de wet nochtans straffeloos genegeerd?

  • No way; De Lange & trawanten! Van uitstel komt geen afstel...!


Uw medewerking aan de 3e internationale kinderont-voering is bewezen en gaat uw ambtelijke loopbanen doen beëindigen!

Van het pluche naar de cel;
dat is pas recht(vaardigheid)! 
2017-04-26: Deze update met aankondiging van:


1) indienen klaagschrift bij politie Zevenaar jegens 'rechercheur/ teamleider'

2) indienen bezwaarschrift bij Officier van Justitie van het OM Oost-Nederland

3) meer onthullingen in voorbereiding en actie/ demonstratie...


wordt vervolgd.           Delen van dit artikel wordt gewaardeerd; bij voorbaat dank!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia