dinsdag 11 april 2017

De burgemeester 'crimineel' noemen? 'Geen probleem' = dus waar! En: 'u mag demonstreren' maar die misdadiger wordt niet? vervolgd = schande!


'Je mag demonstreren... met je rug tegen de muur en alleen als je geld hebt - of als je (nu nog wel) de burgemeester van Duiven bent - dan is de vrijheid niet duur' - dan wordt de wet nochtans straffeloos genegeerd?

No way; De Lange & trawanten!
Van uitstel komt geen afstel...!

Uw medewerking aan 3e internationale kinderontvoering is bewezen en gaat uw ambtelijke loopbanen doen beëindigen!


Van het pluche naar de cel, dat is pas recht(vaardigheid),

aldus deze volhardende vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. In reactie op mijn melding d.d. 08-04-2017 van publicatie en demonstratie te Duiven:


1. met open vizier doe ik melding van de volgende publicatie o.a. ter zake uw criminele 'bestuurders'; (nog) burgemeester De Lange, secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten, d.d. 08-04-2017:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/04/is-het-justitieel-apparaat-politie-om.html

Is het justitieel apparaat - politie, OM, MinVJ/ BZ - van 'laag tot hoog' zo corrupt als wat? Ja; 100% bewijs in PAS-familiedrama en 3x kidnapping!2. Mogelijk dat ik binnenkort maar weer eens naar Duiven afreis om de burgemeester De Lange (nogmaals) persoonlijk naar zijn standpunt te vragen...

hierbij dien ik formeel verzoek in tot demonstratie voor het gemeentehuis op het Willem-Alexanderplein 1 te Duiven.

Gaarne uw ommegaande melding van goedkeuring dan wel melding van noodzakelijke vereisten tot het verkrijgen van toestemming daarvoor; mijn dank daarvoor bij voorbaat.


3. Tot slot: wie denkt u alle drie - en uw 'vriendjes bij de politie te Zevenaar en elders' - wel niet dat 'u' bent? 


Crimineel... aldus volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc.
werd d.d. 10-04-2017 als volgt namens de criminele burgemeester gereageerd:


   RE: Publicatie criminele gemeente Duiven/ Gelderland... de waarheid
   en mijn echte liefde duren het langst!

Van: drs. R.W. <R.W.@duiven.nl>

ma 10-4-2017
14:00
Aan: drs. Groenendijk MSc.Beste 
- naschrift: ??? - heer Groenendijk,

In uw e-mail van 8 april j.l. heeft u aangegeven een demonstratie te willen houden voor het gemeentehuis in Duiven.

Voor het houden van een betoging/demonstratie moet u een kennisgeving doen. De kennisgeving moet u schriftelijk indienen minimaal 48 uur voordat de betoging wordt gehouden. Dat mag ook via e-mail. Die kunt u richten aan gemeente@duiven.nl.


Als u een kennisgeving stuurt, dient daar de volgende informatie in te staan:

a. naam en adres van degene die de betoging houdt;


b. het doel van de betoging;


c. de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van be­ëindiging;

d. de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;e. voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling;

f. maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.Nadat u een kennisgeving heeft gedaan, ontvangt u daarvan een bewijs (over-eenkomstig artikel 2:3 lid 3 van de APV gemeente Duiven) waarin het tijdstip van de kennisgeving is vermeld en waarin eventueel nadere voorschriften en beperkingen kunnen worden gesteld.

Voor de volledigheid merk ik op dat als het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, de kennisgeving moet worden ge­daan uiterlijk 12.00 uur op de aan de dag van dat tijdstip voorafgaande werkdag.

Met vriendelijke - naschrift: ??? - groet,


Namens de burgemeester van Duiven,

drs. R.W. Adviseur Openbare orde & veiligheid Gemeente Duiven
Wist u dat 'demonstreren zoveel toestemming vereist'...?

  • Kennisgeving van tevoren? Naam en adres betogers?
  • Big brother & crimi-gemeente Duiven is watching u!
  • Voelt u zich ook 'zo erg veilig' in deze 'recht'staat?
  • Je mag demonstreren, maar... eerst deze lijst invullen?

Mijn inhoudelijke reactie hierop volgt zo spoedig mogelijk; hopelijk dit weekend... ik doe mijn uiterste best!
De Gelderse gemeente Duiven, SVMN en politie leveren zeer gemene 'streken'!


Drie NL-kinderen die d.d. 27-06-2016 door de - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder' Solvig S. aan de balie van burgerzaken van de Gelderse gemeente Duiven van het BRP (Basisregistratie Personen = bevolkingsregister) naar het RNI-deel (Register Niet-Ingezeten) daarvan overge-schreven... 

...terwijl de rechter het juist in hun belang achtte dat de kinderen, in ieder geval, t/m d.d. 03-08-2016 onder toe-zicht van 'niet-Samen niet-Veilig Midden Nederland' zouden staan.


  • Dat kan natuurlijk niet... zou ieder weldenkend mens concluderen, toch?!


Schokkend. Meer dan schokkend; dat is crimineel.

De gemeente Duiven - vertegenwoordigt in casus door (nog) burgemeester De Lange, secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten - handelde aldus direct in strijd met de beschikking van de rechtbank Gelderland en maakten zich m.i. onder meer schuldig aan medeplichtigheid aan de 3e internationale kinder-ontvoering (= onttrekking aan het gezag/ toezicht van de gecertificeerde jeugd'zorg'-instelling).


  • De 'gezins'voogd mw. M.K. en team'leider' dhr. S.S. van SVMN meldden zelfs schaamteloos; 'niet te weten waar de kinderen naartoe gebracht = ontvoerd werden' maar... deden verder helemaal niets! Nada, noppes.Geen alarm slaan, geen kinderen laten zoeken... helemaal niets; neen, zij trokken... 'simpel weg' - naar Duitsland is weg? - hun schouders op en zeiden 'met de moeder in telefonisch contact te staan en op afstand toezicht te kunnen houden'. Heh?

Niet weten waar de kinderen zijn, maar wel zeggen toezicht te kunnen houden... wat een onzin; wat een smerige leugen!

Dat kan natuurlijk niet! Toezicht op afstand houden zonder te weten waar de kinderen zijn? Dat is onmogelijk.

  • Mijn inziens is hun bewuste verzaken... niet alleen klacht-waardig maar zelfs keihard crimineel! Al die not-'abelen' verdienen m.i. de cel.

Complete minachting van de rechters en vooral; van onze drie kinderen... 


  • Schokkend, diep-triest en onacceptabel.Zie ook de klacht-publicatie d.d. 13-03-2017:

Nu verliezen jeugd'zorg' - SVMN - en tucht'recht'-er - SKJ - 'alles'; hun - bewuste?! - verzaken en partijdigheid in de schijnwerpers; dit is collusie!

SKJ en SVMN worden exposed en zullen 'alles' ver-liezen... zaaknr. 16.075T
Wie denken deze - zogenaamde = slechts gepretendeerde maar in werkelijkheid juist geen! - 'professionals' wel niet dat ze zijn?

Kinderonterende en rechter-
negerende bedriegers...!

Dit naar mijn stelligste overtuiging en met > 100 ordners bewijzen die allemaal gepubliceerd worden!Eerdere publicaties ter (achtergrond-) informatie:


d.d. 03-07-2016Onze drie kinderen weer 'ontvoerd' naar Duitsland?: mw. S.S. verdient eretitel 'moeder' niet (meer)... stop PAS-familiedrama!

In mijn hart en op mijn huid: ...onze Lina (14), Jördis (12) en Imke (10 jaar)


d.d. 09-07-2016Drie Nederlandse kinderen ontvoerd; jeugd'zorg' en de curator 'staan erbij en kijken ernaar'? Dat is misdaad tegen de meiden'!

Opsporing Verzocht;


Waar zijn 'mijn' 3 dochters voor de 3e keer naartoe ontvoerd?
d.d. 21-07-2016Liegende burgemeester De Lange van Duiven doet mee aan 3e in-ternationale kinderontvoering: 100% bewijs... ook provincie Gelderland - commissaris van de Koning/ Cornielje en commissievoorzitter Prins 'stinken'!

Waarschuwing en oproep aan de bewoners van Duiven/ Gelderland:

d.d. 31-07-2016:

Criminele overheid 100% bewezen: SVMN, gemeente Duiven en provincie Gelderland keuren kinderontvoering naar Duitsland 'goed'! Schokkend.

Steeds 'gekker Gelderland'!

<-- Commissaris Cornielje is zelf
'schrijnende kwestie'!


d.d. 13-08-2016: Gecensureerde?' audio-opname met criminele gemeente Duiven alsnog (anders) gepubliceerd: hun 'hoogmoed komt voor de val'!

Het 'glazen huis' van de gemeente Duiven blijkt...

...erger dan 'een stinkende beerput'!


Terwijl op de website van de gemeente prachtige volzinnen staan over 'bestuurlijke integriteit' en als 'in een glazen huis' verantwoording willen afleg-gen, daarop controle behoort te worden uitgeoefend door de gemeenteraad, blijkt de feitelijke praktijk... precies het tegenovergestelde te zijn!

Rarara, hoe kan dat? Wat heeft de gemeente Duiven te verbergen? Veel...


d.d. 08-04-2017Is het justitieel apparaat - politie, OM, MinVJ/ BZ - van 'laag tot hoog' zo corrupt als wat? Ja; 100% bewijs in PAS-familiedrama en 3x kidnapping!


(Nog) burgemeester De Lange werd reeds ontmaskerd; als 100% crimineel!


En uiteraard werd de criminele gemeente Duiven d.d. 08-04-2017 - 'met open vizier' - over deze nieuwe publicatie geïnformeerd en demonstratie voor het gemeentehuis op Willem-Alexanderplein aangekondigd. De waarheid moet - luid - verkondigd worden... daar heeft deze (nog) 'burgemeester' De Lange toch geen probleem mee, naar ik aanneem?

Tot op heden weigert hij zich - inhoudelijk - te verdedigenWie zwijgt, stemt toe... nietwaar?!

De automatische ontvangstbevestiging van deze criminele gemeente Duiven vindt u hier en het stinkt gigantisch in dit gebouw!


Binnenkort zal er naar Duiven afgereisd worden; komt u dan ook?
Wordt vervolgd...
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia