zondag 26 februari 2017

'Papa vindt jullie ook heel lief en houdt ontzettend veel van jullie'! Altijd en eerlijk. En daar komt nooit iemand tussen; pas op jezelf en houd vol!Klein erratum:

Op 3:30 minuten werd gezegd: criminele 'recht'ers mrs. mw. Van Son, mw. Keijzers en dhr. Kroon... correct is:


Van SonKuypers en Kroon (en hopelijk heb ik dhr./ mw. goed; dat wordt nog gecheckt).

<--- misdadige 'recht'er mr. Van Son voorzitter.


Papa vindt jullie ook heel lief en houdt ontzettend veel van jullie!


Kind(eren) hun vader (of soms ook moeder) - dit ten onrechte - afpakken is de allergemeenste misdaad die er bestaat

Dat kan nooit 'in hun belang' zijn (geweest)! Onacceptabel.

Wij leerden onze meiden: 'samen spelen, samen delen' - en hoewel dat inderdaad soms moeilijk was/ is, begrepen en - deden zij dat wel. Papa is enorm trots op alle drie!

Onze drie dochtersLina Osasu, Jördis Imani en Imke Abeni...

Papa vindt jullie ook heel lief en houdt ontzettend veel van jullie!Verplaatst u zich svp...

...eens in de - klemzittende - positie van onze drie kinderen - en gelijk hoop ik dat dit verdriet u bespaard blijft - die voor de 3e keer werden ontvoerd 'in die Heimat der Mutter'... en hun zich hiertegen - inderdaad met alle (wettelijke) middelen - al sinds 2008 verzettende - altijd - zorgzame, prudente en veilige vader.

  • U zou toch ook 'alles' voor uw kind(erendoen? Natuurlijk, uiteraard.


Elkaar nu al bijna 3 jaar elkaar niet (meer) kunnen zien, knuffelen en sinds juni vorig jaar ook 'zelfs geen stemmen meer te horen met vrolijke belevenissen' - ondanks de geldende bel-regeling; 'moeder' Solvig S. zendt ook geen ouderinformatie (meer) - en dus... niet eens weten waar je eigen kinderen zijn?

Dat wenst deze vader niemand toe.

Niet te weten 'hoe het met ze gaat'? Niet te zien 'hoe ze elke dag groter worden en opgroeien tot nu puber-meiden'? Kunt u zich voorstellen hoe dat voelt...? 

  • Voor u als 'de ontstolen ouder', maar vooral; voor onze drie meiden?Dan begrijpt u vast ook dat deze vader - ook - 'zijn' drie dochters Lina, Jördis en Imke nooit in de steek zal laten, hen ook in Duitsland zoekt en de verantwoor-delijken van mede 'dankzij hen' voortdurende, diep-trieste PAS-familiedrama aldus publiekelijk ter verantwoording roept? Mijn dank voor uw steun; samen zijn we... veel sterk(er) dan zij!


Daarbij is de inhoud m.i. belangrijker dan door mij gekozen vorm... na jarenlang 'de koninklijke weg' te zijn gegaan en 'keer op keer te zijn bedonderd', is het nu tijd voor 'de andere weg'. 'Lief en aardig zijn en maar hopen op', helpt helemaal niets - dat werd eerst gedaan - dan word je - helaas - namelijk bedonderd!


Duidelijk en direct, uiteraard 100% waar; dus 0%-fake/ nep... dat is namelijk de snelste manier om de anderen te waarschuwen en onze drie kinderen - desgewenst - te informeren over de werkelijke gang van zaken in het 'ouderlijk conflict' en de keuzes die 'mama' en 'papa' maakten... wie stelde/ -t nu werkelijk hun belang altijd bovenaan en... wie 'pretendeerde/ -t dat slechts...?'! Meer bewijs volgt.

Mijn meiden en de rest van de wereld hebben/ heeft recht op de waarheid en niets dan de gehele waarheid. In verweer op de leugens die zij (vast en zeker, al beseffen de kinderen dat - mogelijk - niet) steeds hoorden. Zoals van 'curatormr. Hopmans?


  • Omdat de waarheid = vader en echte liefde! het langste duurt...In het belang van onze en ook alle andere klem-zittende kinderen en... dit zodat Vrouwe Justitia, na jarenlang te zijn verkracht, weer in ere wordt hersteld! Stop PAS NU!

Zie ook:  Lizzy = Lina, Juultje
Jördis en Babetje = Imke

1e papaweekendverslag:   d.d. 26 t/m 28-08-2011;

57e papaweekendverslag: d.d. 28-02 t/m 09-03-2014;

Laatste weekendverslag:   d.d. 21 t/m 23-03-2014...
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia