donderdag 26 september 2019

TWEE KANTEN VAN DE MEDAILLE: ÓNS NEDERLAND is van ÉCHTE NEDER-LANDERS: SCHAF DUBBELE NATIONALITEIT én ALLE DISCRIMINATIE AF!ÉCHTE NEDERLANDERS KIEZEN HELEMAAL én DEFINITIEF VOOR NEDERLAND!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel'; drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt het een STRAK PLAN om:

DE 'DUBBELE NATIONALITEIT'
DEFINITIEF AF TE SCHAFFEN!


 LEVE
 DE ÉCHTE NEDERLANDERS:
 ALLEMAAL SAMEN
 VOOR ÓNS NEDERLAND!


Van óns:

HOLLANDSE NEDERLANDERS, FRIESE NEDERLANDERS, BRABANTSE NEDERLAN-DERS, MAROKKAANSE NEDERLANDERS, ZEEUWSE NEDERLANDERS, TURKSE NE-DERLANDERS, GELDERSE NEDERLANDERS, AFGHAANSE NEDERLANDERS, FRANSE NEDERLANDERS, GRONININGSE NEDERLANDERS, DUITSE NEDERLANDERS enz...

  • VAN BINNEN HEBBEN WE ALLEMAAL ROOD BLOED!

GRN wenst nóg één verandering: NEDERLAND ONDER GÉLE WIMPEL!


d.d. 24-09-2019: RTL Nieuws

    'Marokkaanse Nederlanders:


Een groep Marokkaanse Nederlanders heeft de Tweede Kamer opgeroepen hen te ondersteunen
in hun strijd tegen de verplichte Marokkaanse nationaliteit. "Na 50 jaar verlangen wij een volwaardig Nederlands burgerschap."
WAT VOORAF GING:

d.d. 01-05-2019:

   'GELE HESSER GRN GELOOFT heilig
   IN ÉCHTE NEDERLANDERS:

   SCHUD het JUK van NEP-ELITE VAN U AF,
   BEVRIJD NEDERLAND:

  • TREK ÓÓK EEN GEEL HESJE AAN!'
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia