zondag 14 juli 2019

STOP de LAFFE CENSUUR door 'FAKEBOOK': STRIJD MEE VÓÓR DE WAAR-HEID en DEEL - in het belang van DE KINDEREN, VROUWE JUSTITIA en NL
STOP LAFFE CENSUUR van FAKEBOOK: STRIJD MEE VÓÓR DE GEHELE WAARHEID:


Kennelijk begrijpen 'ze' het nog steeds niet... dat volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. GROENENDIJK MSc. - gewoon PapaErik -

NÓÓIT OPGEEFT en ALTÍJD... 


DE WAARHEID EN
NIETS DAN DE GEHELE WAARHEID SPREEKT:

da's wel zo makkelijk te onthouden én...

IN HET BELANG VAN DE KINDE-REN, VROUWE JUSTITIA en IN HET BELANG VAN ÓNS NL!WAT VOORAF GING:


d.d. 14-07-2019: 'Pas op:

    de Nationale Politie/ Akerboom dient het volk
    helemaal niet maar alléén 'de elite':

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia