woensdag 31 juli 2019

ALLES WORDT OMGEDRAAID op FAKEBOOK oordeelt nu dat WAARHEID... 'AANSTOOTGEVEND' zou zijn? HOE ZÍEK BLIJKT DE WERELD? HÉÉL ZIEK!
STAAT ZEGT: ZIJN CHEMTRAILS eh CONTRAILS: GEEN VUILTJE AAN DE LUCHT?!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt het...

ZÉÉR OPVALLEND dat IEDERE PUBLICA-
TIE over GIFTIGE CHEMTRAILS...


ONMIDDE-
LLIJK GEBLOKKEERD WORDT door FAKEBOOK al dan niet NA 'MELDING' door een STAATSTROL!

Dat betekent alleen maar dat GRN méér over...

  • DE WAARHEID zal PUBLICEREN want: die mag, neen - MÓET GEZEGD WORDEN!


STOP VIEZE, VUILE, SMERIGE = ZWAAR GIFTIGE CHEMTRAILS - ONMIDDELLIJK!WAT VOORAF GING:


d.d. 29-07-2019:

   'GENIETEN van ZON = VERBODEN in NL

     'Sluierbewolking/ smog' zijn
     GIFTIGE CHEMTRAILS en...

  • NEP-GroenLinks 'bestrijdt' die met wilde bloemen?!'
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia