vrijdag 14 juni 2019

2x EIKENPROCESSIE: PAS OP voor VERVELENDE? BRANDHAREN-RUPSEN = PRACHTIGE, BRUINE NACHTVLINDERS (in wording) = GÉÉN PROBLEEM!VERVELENDE? BRANDHAREN-RUPSEN = PRACHTIGE, BRUINE NACHTVLINDERS!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - houdt van GROEN en dus ook van:

  • EIKENPROCESSIERUPSEN met brandharen: dat worden straks MOOIE NACHTVLINDERS!

Inderdaad wél even 'n beetje oppassen...


...maar als je niet té dicht in de buurt komt en ze met rust laat, gebeurt er niets. Voor diegenen die tóch echt niet durven... bij deze wat opnames van dichtbij om 100% veilig van te genieten:

gegarandeerd ZÓNDER BRANDHAAR-GEVAAR!
Maar: krijgt u desondanks 'de kriebels'? Nee, toch?!
GROEN MOETEN WE DOEN:

Wikipedia:

De eikenprocessierups is de rups van de eikenpro-cessievlinder of eikenprocessierupsvlinder (Thaume-topoea processionea), een nachtvlinder uit de fa-
milie tandvlinders (Notodontidae), onderfamilie pro-
cessievlinders (Thaumetopoeinae). De soort komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa, is algemeen in België en sinds 1990 wordt hij ook in Nederland steeds algemener.

  • De brandharen van de rups vormen voor de mens een gevaar voor de gezondheid.

Het lichaam van de rups is bedekt met lange, witte haren die op roodachtige wratten staan ingeplant (dit zijn niet de brandharen). De brandharen (setae) zijn ongeveer 0,2 tot 0,3 millimeter lang, zijn pijlvormig en hebben weerhaakjes. De haren, die bij een be-dreiging worden afgeschoten, kunnen dan mak-kelijk de huid, de ogen en de luchtwegen bin-
nendringen. De stoffen die van de haren afkomen veroorzaken een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. Niet alle personen zijn even gevoelig voor de brandharen. In zeldzame gevallen kunnen andere verschijnselen ontstaan, namelijk braken, duizeligheid en koorts.MEER RUPSEN-GEKRIEBEL OP DE BOOM:

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia