zondag 17 maart 2019

NOS-JEUGDJOURNAAL: 'De jeugd heeft de toekomst' alleen... WAT VOOR TOEKOMST? zegt GELE HESSER GRN. Word wakker, denk na en verzet u!WAT VERTELT 'HET JOURNAAL' ONZE JEUGD en HOE WORDT HUN TOEKOMST?!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - wilde naar BNN/ VARA en VPRO-complex op het FAKE MEDIA PARK maar...

...kwam onderweg enkele medewerkers van het NOS-Jeugdjournaal tegen.


Even kijken en filmen dus, maar waar het voor was?

Vanavond het Jeugdjournaal kijken om te weten 'hoe of wat'. De Jeugdjournalers keken echter niet al te blij toen GRN hen filmde en van 'het aanspreken om navraag te doen', werd dan maar afgezien.

Op naar het werkelijke doel...

   over MH17 - BREAK FREE!Wikipedia:

Het NOS Jeugdjournaal is een nieuwsprogramma van de NOS dat zich richt op kinderen van 9 t/m 12 jaar. Het Jeugdjournaal begon op 5 januari 1981 op de 25ste verjaardag van het NOS Journaal en werd gepresenteerd door Leontien Ceulemans. Het pro-
gramma was in eerste instantie drie keer per week
te zien, later op alle dagen.

Op 5 september 2005 ging de NOS van start met jeugdjournaal.nl, een korte uitzending van 5 minu-
ten in de middag op Z@pp. Op 6 september 2010
werd dit middagbulletin vervangen door een och-tenduitzending om 8:45 uur op Zapp. De ochtend-
versie van het NOS Jeugdjournaal wordt uitgezon-
den vanuit Studio 10, waar ook de dagbulletins
van het NOS Journaal vandaan komen.

De avonduitzending komt vanuit Studio 8, waar
ook het NOS Journaal van 18.00 en 20.00 uur
vandaan komen. Tijdens het Gouden Televizier-
Ring Gala op 23 oktober 2009 won het NOS Jeugd-
journaal na zes nominaties de Gouden Stuiver, de publieksprijs voor het beste jeugdprogramma. Het NOS Jeugdjournaal versloeg hiermee Het Klokhuis
en Sesamstraat.


GRN: 'De jeugd heeft de toekomst', maar...
         wat voor toekomst?!

Word wakker, sta ook op:

  • in het belang van de kinderen!


d.d. 30-08-2013: Kinderen voor Kinderen 
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia