donderdag 17 mei 2018

OIA-16: Schokkend en onacceptabel - bijna iedere dag NL-kind ontvoerd: niet ondanks maar door criminele jeugdzorg + misdadige familierechters!AVRO/ TROS - 1V: EenVandaagGRN: Opvallend ook: niet alleen werd Rusland maar nu ook het land Iran in een slecht daglicht gesteld. Meestal worden kinderen echter naar Duitsland/ Polen ontvoerd!


De waarheid: juist NEDERLAND is het allerergste - 100% MISDADIGE OVERHEID:


Wat deze volhardend vader, recht- en zijn drie allerliefste dochters LJI-zoekende burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - zeer stoort aan dit item in de uitzending van 'EenVandaag' d.d. 16-05-2018 is dat:

   ...weer 'de ouder(s)' en nu ook 'de globalisering' als 
   oorzaken/ 'de schuldigen' voor het stijgende aantal van 
   internationale kinderontvoeringen genoemd wordt.

Echter:

   de zeer SCHADELIJKE ROL VAN 'de OVERHEID' ZELF =


 • criminele jeugd'zorg' en misdadige familie'rechters' wordt geheel niet genoemd 

...terwijl zij, aldus GRN en velen helaas ervaringsdeskundigen, in heel veel gevallen juist de werkelijke boosdoeners is.


 • Die helemaal niet het kind/ de kinderen bovenaan stelt maar primair = enkel en alleen, hun eigen 'belangen' (= geld, macht en vies) behartigt! Dat zijn de waarheid!

Het (recht op) familieleven tussen kinderen en ouder(s) vertrapt en (familie-) wetten negeert...

dus: niet 'het kind/ de kinderen moesten beschermd worden en we moesten wel ingrijpen' = de overheid

maar juist:


...veel onnodig verdriet, pijn en ellende veroor-zaakt door die - smerige - overheid

   = misdaden in crimineel samenspan!

Dat zijn de - onacceptabele - feiten.

En als u 'eerst bewijzen zien'... leest en kijkt u svp. diep-trieste PAS-familiedrama en:

 •  KEIHARDE BEWIJZEN van KROMSTAAT-NEDERLAND:


De feitelijke praktijk: vaak zijn niet de ouder(s) maar is juist 'de overheid' schuldig!


d.d. 12-05-2018: 'OIA-15: Rouvoet's duivelse 'scheiden zonder schade' = 
                                        belediging 'verstoten' ouder(s)/ PAS-kinderen;


 Maar wat zegt Rouvoet CS nu:


   Ik maak hierbij nog wel een opmerking. 

   Hoezeer ook te begrijpen vanuit het ervaren onrecht en de
   vaak jarenlang opgebouwde gevoelens van frustratie en on-
   macht,

   is het niet behulpzaam dat van de kant van de ‘verstoten 
   ouders’ en hun belangenorganisaties vaak alle hulpverle-
   nende, jeugdhulp- en justitiële instanties worden gewan-
   trouwd en beschuldigd van medeplichtigheid aan het con-
   tactverlies.GRN maakt deze opmerking:

 • Rouvoet CS = vuile huichelaar(s)! Want:

Niet:

 • 'ervaren' onrecht en opgebouwde gevoelens van frustratie en onmacht;
 • 'niet behulpzaam dat de ‘verstoten ouders' alle hulpverlenende, jeugdhulp- en justitiële instanties wantrouwen en beschuldigen van medeplichtigheid aan het contactverlies.


Maar wel:

 • Zeer gegronde gevoelens van verdriet, boosheid en door GRN omgezet in strijd;
 • Keiharde bewijzen van niet alleen 'mede-plichtigheid' maar juist door de overheid georganiseerde (en mogelijke) vader-ver-vreemding = de smerigste misdaad ooit
 • Criminele jeugd'zorg', misdadige familie'recht'ers/ 'griffiers en presi-denten' en wetsminachtende Politie, Openbaar Ministerie plus dito Ministerie van Justitie en Veiligheid/ mr. Grapperhaus en drs. Dekker!d.d. 14-05-2018: 'Medeplichtig aan 3e internationale kinderontvoering

                          Mailverzending GRN-brief aan Paleis van Misdaad te Arn-hel - voor kantoorbegin:

 • Artikel 12 procedure: definitieve ontmaskering als Paleizen van Misdaad = einde 'rechtstaat/ Rutte-3

       Verzonden: woensdag 9 mei 2018 4:35
       Van: drs. E.M. Groenendijk MSc. 
       Aan: Beklagkamer (Hof Arnhem-Leeuwarden) 
       beklag.hof.arnhem@rechtspraak.nl - Urgentie: Hoog


PAPA-Erik is BOOS en KEIHARDE BEWIJZEN - KROMSTAAT NEDERLAND - wie mijn 3 dochters LJI 3 keer laat ontvoeren, krijgt met GRN te maken!


PapaErik houdt altijd, overal en wel echt van LJI;

 • houd vol, allerliefste meiden!


d.d. 15-05-2018: '#BringLinaJördisImkeBack!


 • Ook PapaErik houdt net zo veel van zijn drie en nu zelfs 3x ontvoerde dochters als Nadia van Insiya #BringInsiyaBack!'

Hare Majesteit, Koningin Maxima,

Ik schrijf u deze brief, van moeder tot moeder, van vrouw tot vrouw, van mens tot mens. Ik richt mij tot u, vanwege de schrijnende situatie rondom mijn ontvoerde dochter Insiya.

In de ochtend van 29 september 27 juni 2016, voordat ik het huis verliet, heb ik mijn dochtertje -LinaJördis en Imke - geknuffeld en beloofd snel terug te komen. Ik had op dat moment nooit kunnen weten dat ik mijn kleine meid een laatste knuffel gaf.

Ik vind het nog steeds moeilijk om te geloven wat er is gebeurd. Tien minuten na het vertrek uit het huis van mijn moeder, is mijn dochter met geweld voor de derde keer! - ontvoerd. Met een haast militaire operatie is mijn kind van twee jaar oud uit mijn leven gerukt.

Mijn dochter is van Nederland vervoerd naar Duitsland waar ze dagen later met een prive-vliegtuig uit de Europese Unie is gesmokkeld om vervolgens illegaal de grens over te steken naar India. Dit allemaal, terwijl mijn kind, gedrogeerd door haar kidnappers en te jong om te begrijpen wat er met haar gebeurd, niet weet waar haar moeder is.

Twee weken lang wist ik niet of zij nog in leven was, ze was van de aardbodem verdwenenEen nachtmerrie waaruit ik maar niet ontwaak en waar maar geen einde aan komt. In deze nachtmerrie leef ik sinds de ontvoeringHet voelt alsof de tijd stilstaat, terwijl de dagen voorbijgaan.

Ik weet niet wanneer ik mijn dochter weer kan omarmen en vertellen hoeveel ik van haar houdWat ik wel weet is dat mijn kleine meid aan de andere kant van de wereld met de dag groter wordt. Dag en nacht probeer ik op allerlei manieren contact te zoeken met Insiya, die nu inmiddels 4 jaar oud is.

Ik ben verstrikt in een web van stille diplomatie, oneindig lange rechtszaken en onderhandelingen die tot nu toe niet hebben geleid tot enige vorm van contact.

Het overzicht is soms ver te zoeken. Er is op hoog niveau gesproken over de ontvoering van mijn dochter, door minister-president Mark Rutte en voormalig
minister van Buitenlandse Zaken Bert KoendersAllebei hebben zij krachtig aangedrongen op een oplossing voor deze ingewikkelde zaak. Deze inspanningen hebben helaas tot niets geleid.

Het is moeilijk te bevatten dat een Nederlands meisje, met de Nederlandse nationaliteit en paspoort, hier geboren en getogen, op geen enkele manier kan worden teruggehaald.

Op dit moment staat mijn situatie er niet goed voor. De hoogste vorm van diplomatie heeft nu het plafond bereikten ik zit hier nog steeds zonder mijn dochter.

Als moeder - vader doe je alles voor het welzijn van je kinderen en ik weet zeker dat u dit begrijptIk kan en zal niet opgeven om mijn dochter terug te krijgen, maar ik kan het echt niet alleen

Ik kan u niet vragen om mijn dochter voor mij terug te halen, maar ik vraag u om uw steun. Ik vraag u om de zaak van LinaJördis en Imke Insiya niet te vergeten en daar, waar u in de gelegenheid bent, deze onder de aandacht te brengen.

Aanstaande vaderdag - moederdag, leef ik in de hoop nooit meer
een - vader - moederdag zonder haar, mijn dochters, zal spenderen 


Aanmelden als Echte Ouders - bij OIA - zijn... 

Ouders In Actie:

 • OudersInActie @ outlook.com


GRN reageert spoedig op uitstaande (aan-)meldingen - veel dank daarvoor: super! en aldus - oprecht excuus...

de dag heeft maar 24 uur, schoolwerk gaat voor en ja; 'alle echte hulp is welkom'!

 • Samen zijn wij veel sterker dan zij!Wordt vervolgd...

 • Uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia