maandag 14 mei 2018

Medeplichtig aan 3e internationale kinderontvoering = nep-'presidenten' Van der Winkel en Blaisse horen niet op 't pluche maar in de gevangenis!Nep-'presidenten' Van der Winkel en Blaisse horen in zo'n plek: 'hun nieuwe thuis'!


Als 1e vervolg op:

d.d. 10-05-2018: 'PAPA-Erik is BOOS
                       
                           KEIHARDE BEWIJZEN - KROMSTAAT NEDERLAND

  • wie mijn 3 dochters LJI 3 keer laat ontvoeren, krijgt met GRN te maken!'


Mailverzending GRN-brief aan Paleis van Misdaad te Arn-hel - voor kantoorbegin:

  • Artikel 12 procedure: definitieve ontmaskering als Paleizen van Misdaad = einde 'rechtstaat/ Rutte-3

Verzonden: woensdag 9 mei 2018 4:35

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: Beklagkamer
(Hof Arnhem-Leeuwarden) beklag.hof.arnhem@rechtspraak.nl

Urgentie: Hoog
Onderwerp: artikel 12 procedure: definitieve ontmaskering als Paleizen van Misdaad = einde 'rechtstaat/ Rutte-3


Geachte medewerker van de afdeling Strafrecht, hof Arnhem,


1. vriendelijk doch met klem verzoekt volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. u om de brief d.d. 07-05-2018 per direct aan 'presidenten' Van der Winkel (hof) en Blaisse (rechtbank) alsmede aan voorzitter van het hof Den Bosch = Boogaard-Derix te doen (laten) toekomen per interne post/ mailverzending aan Den Bosch (bij u zeker wel bekend algemeen mail adres!). Mijn dank daarvoor bij voorbaat.


2. Tevens meldt GRN dat deze brief uiteraard eveneens - ondertekend met 'natte hand-tekening; geen stempel; niet-ingescand en ook geen onherleidbare 'krabbel' - per aan-getekende post aan beide Paleizen verzonden en gepubliceerd wordt op de waarheids-website: stoppasfamiliedrama.blogspot.nl


3. Ervan uitgaande Van der Winkel, Blaisse en Boogaard-Derix hiermee reeds gewaar-schuwd te hebben en expliciet verwijzend naar het in de brief gedane verzoek tot on-middellijke toezending van verzochte stukken verblijft,

met hen-in-de-nor-brengende 'groet',


drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Zie ook: d.d. 09-06-2016: 'Koning Salomo verraden in 'Paleis van Misdaad' 
                                        te Arnhem:

bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' tegen een onmogelijke 'beschikking in hoger beroep?' ingediend.

  • Het Paleis van Justitie te Arnhem = 'Paleis van Misdaad' te Arn-hel:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Reactie van het ge'recht'shof Arnhem = sof te Arn-hel:


  • RE: Voor kantoorbegin: artikel 12 procedure: definitieve ontmaskering als Paleizen van Misdaad = einde 'rechtstaat/ Rutte-3

Verzonden: woensdag 9 mei 2018 10:55                     'president' Van der Winkel

Van: Beklagkamer (Hof Arnhem-Leeuwarden) 
<beklag.hof.arnhem@rechtspraak.nl>
Aan: drs. E.M. Groenendijk MSc.Urgentie: -
Onderwerp: -


   Geachte heer/mevrouw,

   Wij hebben uw mail in goede orde ontvangen.
   Ik zal uw mail doorsturen naar de president
.

   Met vriendelijke groet,

   N. (Nadine) F.                                                Straf - Kamer C.2.32 - 088-3614412
   Senior administratief medewerker               Bereikbaar:   maandag  t/m  vrijdag -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Ontmaskering Paleis van Misdaad te Arn-hel deel-2:Verzondendonderdag 10-5-2018 23:23

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: Beklagkamer (Hof Arnhem-Leeuwarden) 
(beklag.hof.arnhem@rechtspraak.nl)

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.


Hof Arnhem = sof Arn-hel/ Van der Winkel
en recht- = krombank / Blaisse alsmede
secretariaatsmedewerker Nadine F.,

Geachte eerlijke, wel-denkende medeburgers van Nederland,


1. die naam komt volhardend vader, recht-zoekend burger en Van der Winkel plus Blaisse in de nor brengende drs. E.M. Groenendijk MSc. bekend voor;

tzt. zal worden nagekeken wie u precies bent en welke - eerlijke of collaborerende? - rol u persoonlijk in het diep-trieste PAS-familiedrama sinds 2008 speelde...


2. Vooralsnog mijn dank voor onderstaande melding van doorzending aan 'de president' = Van der Winkel van het hof;

gaarne eveneens doorzending aan mr. Blaisse,
de 'president' van de recht- = krombank Arn-hel...
dat mail-adres heeft u vast en zeker!

Bij voorbaat dank voor uw komende mail-bevestiging daarvan!


3. Kunt u hen beiden dan eveneens attenderen op de volgende, nieuwe publicatie:


  • PAPA-Erik is BOOS en KEIHARDE BEWIJZEN - KROMSTAAT NEDERLAND - wie mijn 3 dochters LJI 3 keer laat ontvoeren, krijgt met GRN te maken!

PapaErik houdt altijd, overal en wel echt van LJI ; houd vol, allerliefste meiden!


Met de waarheid = feiten openbaar makende 'groet',


drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------


Inmiddels is het 2018:


Sinds 2016 is er bij ...

het Paleis van 'Justitie' te 'Arnhem' - pardon:
het Paleis van Misdaad te Arn-hel...

...niets ten goede verandert, sterker nog: het is alleen maar erger geworden:

  • het is de familie-hel van Nederland!

En dat pikt deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - niet. Natuurlijk niet - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia.


En van dichterbij...

ook voor de kinder-onterende
<-- familie'rechter' Van Son!

Prive-celletje voor Van der Winkel en ook eentje voor Blaisse:


  • Uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia