maandag 2 april 2018

Ik ken 'm wel schieten', zei dappere man over Ruttte. GRN; ontmaskeren en afvoeren van VuVuDu is al 'n goed begin! Laat u niet besodemieteren!GRN is ook 'n fervent tegenstander van VVD-ers omdat ze het volk besodemieteren!
Verkiezingsuitslag/ coaltiebesprekingen, publicatie en


 • 'Bent u lid van de club tegen het volk?'

ma 2-4-2018 15:08

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: info@vvdgooisemeren.nl


Geachte VVD-Gooise Meren, geachte heer Luijten,
Geachte eerlijke, zelf-nadenkende mede-burgers,


1. Allereerst 'feliciteert' deze volhardend vader, recht-zoekend burger, tevens Bussummer drs. E.M. Groenendijk MSc. de...

 • VVD-Gooise Meren met 'de grootste blijven maar met 1 zetel verlies'.

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/03/geef-rutte-3-n-veeg-uit-de-pan-en-stem.html

 • Geef Rutte-3 'n veeg uit de pan en stem bij gemeenteraadsverkiezingen zeker NIET op VVD, D'66, CDA, CU en ook niet PvdA, SGP of GroenLinks!


en

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/03/grn-en-nl-is-die-schijndemocratie-meer.html GRN en NL is die schijndemocratie meer dan zat;

 • minder minder minder spionage door huidige, bange 'macht'hebbers' en meer ECHTE VRIJHEID!en

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/03/stemwijzers-zijn-grote-onzin-durf-zelf.html Stemwijzers zijn grote onzin: 'durf zelf te denken'... of bent u een bange poeperd/ liever een struisvogel? Is het hele stemmen ook '1 grote nep'?!

 • In de Nederlandse -' democratie' wordt 'voor spek en bonen' gestemd... het is echt helemaal nep ! Burgers pik dit niet! ...


en

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/03/vuvudu-is-als-slaaf-van-oranje-en-lacht.html

 • VuVuDu is als 'slaaf van oranje' en lacht het domme volk en ook het GDP stiekem uit. Blijf niet achter in het mijnenveld met enkel... een lege laars!

GRN : precies zo doet de VuVuDu met 'het volk'... blijf niet achter met een lege laars! GRN adviseerde 'protest' = BSOV te stemmen!

alsmede


 • Vrolijke paasboodschap van Mark Rutte: 'peni non vagini - in het belang van NL heb ik besloten om af te treden en de kikker in mijn bil te zoeken!
Of dat door uw prestaties in het College komt, door mijn publicaties of door de lande-lijke trend... dat gaat u vast intern evalueren, nietwaar?


2. Feit blijft dat deze Groenendijk geen enkel vertrouwen heeft in de VVD, of dat nu landelijk of regionaal is want... zowel Rutte en zijn kliek, alsook de regionale afgeleide: dhr. Luijten

werd geen (valide) reactie ontvangen op mijn concrete mailberichten, o.a. betreffende chem-trails; de bewuste vergiftiging van de burgers!

 • Wanneer gaat u 'de beantwoording DOEN'?

Klaarblijkelijk NOOIT. GRN vindt het niet gek dat 'echte burgers' de VVD als minst-integere partij inmiddels doorzien en massaal de VVD de rug toe keren... dat is nog het 'minst erge' voor de VVD/ huidige bestuurders = slaafjes van 'de elite'. Allemaal lid van 'de club tegen het volk', aldus deze zelf-nadenkende en gefundeerd-conclusies-trekkende GRN en vele andere 'pacifistische revolutionairen'.


 • De tijd voor verandering is NU... zonder de VVD, wat GRN betreft.


3. GRN is benieuwd of u 'in het belang van bestuurlijke vernieuwing' = gehoor geven aan de duidelijke boodschap van de kiezers om 'de lokalen' meer macht te ge-ven of dat zij wederom de vertrouwde bestuurlijke arrogantie laat zien en doorgaat met de huidige - verliezende - coalitie? GRN tipt het laatste, want de VVD, CDA, D66 en PvdA zijn niet van plan om 'de macht' 
weg te geven/ te delen met 'het volk'.

Neen, daar is 'de politiek' niet voor bedoeld, aldus de VVD-visie, op ons 'democratisch (rechts?)-bestel', nietwaar mijnheer Luijten?!

GRN denkt dat 'de elite' en hun politieke hulpjes in werkelijkheid ongeveer zo denken over 'de politiek en democratie':


'Dat werkt alleen als het domme volk op ons... de club tegen het volk stemt'!

- of dat nu 'rechts'/ VVD of 'links'/ PvdA of 'in het midden'/ D66 of christelijk/ CDA is', dat maakt verder niet uit want...

'Wij zijn toch allemaal lid van dezelfde club tegen het volk, hahaha!'

Dat die sukkels dat niet doorhebben!'Jawel hoor, VVD-ers overal: het volk wordt wakker, staat op en dan... worden de rollen omgedraaid. Het volk komt ECHT aan de macht en alle leden van de CLUB THV' zijn heel bang daarvoor; nietwaar heren en dames van de VVD/ waaronder dhr. Luijten?

Gaarne verneemt GRN uw reactie op deze maat-schappelijke visie en de rol van de (regionale) VVD daarin:

 • een open discussie op grond van inhou-delijke argumenten en in alle openbaarheid wordt door 'liberalen' toch nooit geschuwd?

Wordt vervolgd en gepubliceerd. In afwachting van uw (mogelijke? doen!) respons, verblijft

met tot-het-tegendeel-bewezen-wordt-de-VVD-niet-vertrouwende

drs. Erik. M. Groenendijk MSc. - Bussummer
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

En wie is dhr. Luijten/ VVD dan eigenlijk? Alexander: geen woorden geen daden!


Ik ben Bussumer sinds 2003. Getrouwd met Charlotte en vader van Fanny. Als lobbyist werkzaam bij de brancheorganisatie voor woningcorporaties in Den Haag.

Wonen in Gooise Meren is geweldig. Aan alle kanten natuur om ons heen. Uitstekende scholen. Prachtige sportvoorzieningen. Een actief verenigingsleven op allerlei gebied. Amsterdam en Utrecht met een on-overtroffen cultureel aanbod op een steenworp af-stand. Wij zijn wat dat betreft bevoorrecht.

Dat fantastisch wonen is meteen mijn drijfveer om lokaal politiek actief te worden. Vei-lige wijken krijg je niet vanzelf. Het groen onderhoudt zichzelf niet. Bussum, Naar-den, Muiden en Muiderberg blijven niet vanzelf levendig en leefbaar.

 • Daar moet je wat voor doen.

GRN: het enige dat VVD-er Luijten tot op heden doet... is zwijgen! En zo (her-)kennen we de VuVuDu weer!

Bovenal vind ik dat de gemeente er is voor de inwoners niet andersom.


VVD-verkiezingsfolder:

De gemeente is er voor de inwoners. En niet andersom. Dit betekent dat de dienst-verlening van de gemeente goed op orde is, de gemeente goed bereikbaar is én betaalbaar blijft. Ik wil mij er sterk voor maken dat de gemeente


 • inwoners ook daadwerkelijk betrekt bij plannen en beleid.


GRN meent dat er veel redenen tot klagen zijn;
ook over de VuVuDu...

negeren van Bussumer bewijst...Een gemeente doet het in zekere zin goed wanneer de in-woners er weinig van merken – als er geen reden is tot klagen over onveilige situaties, over de groenvoorziening of over het onderhoud van wegen. Maar een enkele keer heb je de gemeente gewoon nodig. Voor een paspoort, een rijbewijs of een vergunning bijvoorbeeld. De afgelo-pen tijd is een begin gemaakt met het thuisbezorgen van paspoorten en rijbewijzen bij de mensen thuis te bezor-gen. Een prima initiatief!

 • De komende periode wil ik bereiken dat de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers verder verbetert.


GRN: jajaja, praatjes vullen geen gaatjes, VuVuDu!
Wanneer begint u daar eens mee?


Verkiezingsuitslag/ coaltiebesprekingen, publicatie + 'Bent u lid van club tegen 't volk?'


Verzonden: maandag 2 april 2018, 17:14
Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: alex.luijten@xs4aLL.NL


Geachte heer Luijten,

kortheidshalve verwijst Bussummer Groenendijk naar onderstaand mailbericht en verneemt gaarne van u(w VVD); GRN nodigt u uit... vooral doen!

En uiteraard nog  een vrolijke 2e paasdag gewenst;

de zon schijnt tussen de chemtrails door...

 • dus snel even naar buiten voor ze weer gaan spuiten!

drs. E.M. Groenendijk MSc.
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

   Verzonden: maandag 2 april 2018, 15:08
   Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
   Aan: info@vvdgooisemeren.nl
   Onderwerp: Verkiezingsuitslag/ coaltiebesprekingen,
   publicatie en

 • 'Bent u lid van de club tegen het volk?'


Wordt vervolgd...


 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia