zondag 22 april 2018

I Amsterdam: beware of pickpockets, wrong drugs and toxic chemtrails: video report on global march against geo-engiNEEring - the Netherlands!We, the people, all want clean air and blue sky with natural white clouds:

 • stop geo-engineering - stop slow death by chemtrails!

Video report on Global March Against Geo-Engineering - the Netherlands - Amsterdam:

Volhardend vader, recht-zoekend burger en chemtrail-hater drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - groet alle mede-demonstranten en...

alle -lezers/ delers van deze laatste in serie van 'wij-eisen-schone-lucht'-publicaties:

 • in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!GEZONDE LUCHT VOOR ONZE KINDEREN


Vindt u ook dat gezonde lucht een recht is?
Ook voor toekomstige generaties?

    Word dan nu lid!

De vereniging “ Gezonde Lucht Voor Onze Kinderen “ is opgericht met als doel:

   het bevorderen van een gezond leefklimaat 
   voor de volgende generaties, speciaal wat be-

treft de luchtkwaliteit!


Dit ook om gezamelijk laagdrempelig onderzoek te doen, naar stoffen die in de atmosfeer worden gebracht en het documenteren van de atmosferische omstandigheden, de effecten op de lucht, het weer, de bodem en het ecosys-teem. De onderzoeks resultaten worden op de website en andere publicatie kanalen gepubliceerd.

 • Waarmee bewustwording en inzicht van de ver-vuiling van de atmosfeer op een grotere schaal bevorderd wordt.
Bussum, 22 april 2018, 16:38

Facebook is weer aan het censureren; net zo 'plichtsgetrouw' als die psychopaten-piloten die ons dagelijks besproeien met gif gif gif = chemtrails.


Onmiddellijk blokkering t/m woensdag opheffen FB:

geen enkel voorschrift/ richtlijn werd over-treden...!

Wordt gepubliceerd met keiharde repliek!

          Naschrift: dat wordt 'n aparte publicatie...

Met volhardende 'groet',


drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Demonstratie Museumplein tegen bewuste luchtvergiftiging = chemtrails;

 • geef slapende burgers lieve trap onder de kont: kijk omhoog en stop dat!

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/04/demonstratie-museumplein-tegen-bewuste.htmld.d. 19-04-2018: Nieuwsfrequent - NATUUR & MILIEU

Chemtrail hoest” overspoelt het land 


Heb je gemerkt dat iedereen om je heen enorm hoest? Ik noem dit nieuwe syndroom,

 • “de chemtrail hoest”.Wordt vervolgd... 

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


  No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia