vrijdag 27 april 2018

GRN haat nep-'vader des vaderlands'-Willem-Alexander: geen 'Konings-dag' maar 'Dag van het Volk' = onze dag - iedereen gefeliciteerd; hij niet!Nederland Rood-Wit-Blauw = weer mooi worden en trots kunnen zijn -  doen!

Geen 'Koninginnedag', geen 'Koningsdag' - wel de 'Dag van het Volk' - onze dag!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, vroeger-bij-toneel-vereniging alsook pacifistisch-revolutionaire Nederlander

drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik -

feliciteert alle echte Nederlanders

    met 'de Dag van het Volk' en

wenst iedere veel:

                    ROOD WIT en BLAUW!d.d. 26-04-2018:

'Veel plezier bij de 'Nacht van het Volk'

- Hup Holland Hup 


       Weg met Oranje!

Leve veeeeeeeel mooier ROOD-WIT-BLAUW!'


d.d. 21-04-2018: 'Horror-jubileum

    Willem-Alexander Claus George Ferdinand,

    (nog) Koning der Nederlanden,

     Prins van Oranje-NassauJonkheer van Amsberg


    = 5 jaar pijn, ellende en verdriet door

       NEP-'VADER DES VADERLANDS'


Vijf "klassieke" argumenten voor pacifisme en ontwapening alsook NL-opstand:


Pacifisme betekent naar mening van GRN echter niet uit 'niets doen'... integendeel:

 • Nederland kom in opstand; pik het niet langer!


Het valse-hoopargument

Zelfs de meest moderne bewapening en de meest strenge controle biedt alleen in schijn een garantie van veiligheid.


Het praktische argument

Zelden leidt een oorlog tot het gewenste resultaat. Als een oorlog eenmaal is begonnen is het geweld vaak niet meer te beheersen en treden excessen op. • Het economische argument

Bewapening vereist een grote investering van maat-schappelijke middelen. Deze middelen zouden ook voor vreedzame doelen kunnen worden aangewend en dan wellicht een groter rendement geven.

 • Het psychologische argument

"Geweld maakt meer kapot dan je lief is". De trau-matische gevolgen van oorlogen zijn zo groot dat deze generaties later nog gevoeld worden. Het is de vraag of deze traumatische gevolgen niet weer de kiem van nieuw geweld in zich dragen.

 • Het morele argument


Benjamin Franklin zei:

"Er bestaat geen goede oorlog en

er bestaat geen slechte vrede".

Oftewel: oorlog is in zichzelf iets slechts!
re·vo·lu·tie (de; v; meervoud: revoluties)

plotselinge verandering in de bestaande toe-stand; algehele ommekeer:

industriële revolutie omwenteling op het gebied van de productie, veroorzaakt door toepassing van de stoommachine

gewelddadige?

neen; pacifistisc = geweldloos kan ook!


Ommekeer in de politieke toestand:

 • de Nederlandse Schuursponzen- Revolutie 
       omverwerping van Oranje in anno 20NU!Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


  No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia