vrijdag 9 februari 2018

GRN adviseert met klem om Kroon advocatenkantoor met mr. W.W.P. Mei te mijden; de nieuwe locatie is vlakbij 'het Dievenpaadje' - hoe toevallig?!Kroon & Winston-2: nieuw, kleiner, m.i. enigszins 'verwaarloosd advocatenkantoorAls vervolg op publicatie d.d. 08-02-2018:


    'Ex-cliënt GRN geeft 'Kroon Advocaten:


Winston's v
roegere kantoor op stand; 'dat waren nog eens betere tijden'?!  • 'Mijn schoorsteen moet ook roken', zei Winston bij facturering!'

Kantongerecht Hilversum:

Tijdens de Franse tijd, in 1811, werden in de Noordelijke provincies van Nederland kantons ingevoerd. Hilversum werd daarbij niet genoemd als zetel, de gemeente maakte deel uit van het kanton Loosdrecht. Bij de invoering van de kantongerechten in NL, in 1838 werden de kantons Loos-drecht en Naarden samengevoegd tot een nieuw kanton Naarden waarvan Hilversum deel uitmaakte. Naarden was historisch ook de gerechtplaats in het Gooi, in Hilversum herinnert het Dievenpaadje daar nog aan.


Voormalig Kantongerecht - ’s-Gravelandseweg 59 te Hilversum - Verkocht

Drie dochters al bijna 4 jaar hun vader gestolen en omgekeerd:


GRN zijn drie dappere dochters werd hun lieve papa gestolen... en 'dankt' mrs. Mei en Kroon voor de 'bijzondere rechtsbijstand'!


het spoor is echt vlakbij (sorry, machinist en/ of reizigers = geachte dames en heren)!Minus vijf sterren voor Kroon Advocaten met mr. W.W.P. Mei

Vrijdag 09-02-2018: 18:11 uur
Van: Volhardend Vader
Aan: office@kroonadvocaten.nl
Bussum, 09 februari 2018

Niet-de-belangen-van-client-GRN-dienende advocaten Kroon en Mei,
Geachte eerlijke en zelf-nadenkende medeburgers van Nederland,


1. uw bijdrage(n) aan ons PAS-familiedrama in de vorm van 'excellente juridische bijstand' wordt/ worden nooit vergeten. Met open vizier meldt GRN u en uw kantoor - desgevraagd - bij iedereen af te raden en over 'uw diensten' te informeren!


2. Kortheidshalve verwijst volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. naar recente publicaties:

d.d. 08-02-2018: 'Ex-cliënt GRN geeft aan 'Kroon Advocaten met mr. W.W.P. Mei': minus 5 sterren!

en

d.d. 09-02-2018: 'GRN adviseert met klem om Kroon advoca-tenkantoor met mr. W.W.P. Mei te mijden; de nieuwe locatie is vlakbij 'het Dievenpaadje' - hoe toevallig?!'


3. GRN herinnert zich hoe hij mr. Mei/ 'Winston' een keer met zijn vrouw en zoontje achterop zag fietsen en hij na kort groeten heel snel verder ging. klaarblijkelijk had hij 'buiten kantoortijd' geen interesse voor zijn client en/ of wenste Mei niet dat 'zijn prive' geconfronteerd zou worden met 'zijn werk'?

GRN weet helemaal niets van zijn drie dochters - al bijna 4 jaar geen omgang - en Winston Mei speelt 'de succesvolle advocaat/ vrolijke vader' voor zijn familie? Is dat de manier waarop zijn naasten 'trots' op hem zouden moeten zijn?

  • GRN vindt dat mr. Mei zich diep moet schamen en het boetekleed moet aantrekken!

Met voor-Kroon Advocaten-waarschuwende-'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo!
In het belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaWordt vervolgd...

  • uw delen wordt uiteraard weer gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia