zaterdag 6 januari 2018

Stop chemtrails: burgemeester Ter Heegde & gemeenteraad Gooise Meren gevraagd actie te ondernemen of beweren ze: 'echt, niets aan de hand'?!GRN leert bij: 't zijn geen graan-, maar boekweitkorrels in 't Bussums stadswapen.

Citizen of the world' of 'Papa is a Rolling Stone' maar nu thuis in Bussum-Zuid:


Geboren in Hilversumals jongetje (mee-) verhuisd  naar 'de Meent', naar school in Bussum, gestudeerd in Amsterdam en via Bozeman MT/ USA, Halle an der Saale/ Deutsch-land en via nogmaals Amsterdam weer (bijna) terug bij af...

volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - is nu woonachtig in Bussum en kijkt nog wel eens verder dan zijn neus lang is; ook over de Nederlandse grens en... zelfs omhoog. Naar de lucht... naar de zon - als die tenminste te zien is - en de wolken - al dan niet 'echte' of 'gemaakte nep-wolken'. En 's avonds laat naar de maan; al dan niet? 'echt'.Inderdaad; 'om te huilen', zo weet GRN uit slechte ervaringen in het verleden!


En hoewel GRN 'genoeg aan z'n hoofd heeft' met vechten tegen criminele jeugd'-zorg', tegen misdadige familie'rechters' en tegen corrupte volks'vertegenwoor-digers' en de-eigen-zakken-vullende-bestuurders... toch werd tijd gemaakt om de regionale politiek - elders zal het niet anders zijn - aan de tand te voelen/ onder druk te zetten betreffende... de lucht boven onze hoofden en het - giftige - mengsel dat wij noodgedwongen moeten inademen. u weet wel;

  • CHEMTRAILS... die vliegtuigsporen in de lucht die NIET NORMAAL zijn!


Wat GRN precies bedoelt?
Kijkt u zelf maar... omhoog!


d.d. 19 december 2017 - VIDEO:

Code rood: bewuste lucht-verontreiniging - giftige strepen boven Bussum!

Geen con-maar chemtrails = geen ijskristallen maar giftige chemie!’


en d.d. 28 december 2017 - VIDEO:

Vandaag zonnige, blauwe lucht met echte, witte wolken en geen chemtrails boven Bussum; dat willen wij iedere dag - frisse lucht zonder gif!


In het belang van GRN zelf, voor alle inwoners van Bussum - onderstaande kinderen/ lokale jeugd - en om Nederland eindelijk eens in verzet te krijgen tegen het ons laten bespuiten met wat voor gif en zware metalen dan ook (verarmd uranium?);

Wat GRN tegen de Rabobank heeft? Leest u maar eens bij Nico van den Ham...


En zoals 'overal' in Nederland; steeds meer camera's... geen 'veilig' idee!'Natuurlijk' is op het Naardermeer of 1 van de boerenslootjes eromheen!Toch is het leuk dat de Bussumse jeugd hier schaatsen kan leren/ oefenen:


Toen GRN in Bozeman studeerde, plakten z'n neusvleugels aan elkaar; dat was koud!


GRN kon het natuurlijk ook niet laten om de ijsmees-ter, een wat oudere maar actieve, enthousiaste man, te complimenteren met Bussum op Ijs... ze doen het toch maar weer ieder jaar en hun vrijwilligers-werk mag best 'beloond' worden.

Hoewel op nauurijs schaatsen '10x leuker' is, vindt GRN het prima dat de plaatselijke jeugd zo de moge-lijkheid heeft om toch te (leren) schaatsen. Kun je al schaatsen en wil je gewoon wat plezier maken, nog even genieten voordat de vakantie weer voorbij is? Ook goed!

De kosten zijn 6,50 per persoon per keer - met onbeperkte schaatsduur en uitleen van - en de aardige ijsmeester vertelde dat er ook scholen in de buurt zijn die in plaats van 'gewoon gym' met de leerlingen daar gingen schaatsen. Goed initiatief, collega's;

  • dat is nog eens 'n heel andere... lekker buiten-les!GRN moest eerst even wachten... en toen bleek 'afgeven aan de balie' onmogelijk; hij werd vriendelijk verwezen naar de brievenbus, 'bedankt, voor het plakbandje' en dan... tot maandag! De burgemeester loopt vrij, in het wild rond en zal worden aan-, niet afgeschoten... net als de fractieleiders van alle politieke partijen in de ge-meenteraad van Gooise Meren.

- audio en beeld vanaf 03 min. 15 sec.:
Luid de alarmklokken over de slechte lucht boven Bussum - stop chemtrails!


Brief aan de gemeente Gooise Meeren, persoonlijk afgegeven en per mail verzonden:


Gemeente Gooise Meren

   T.a.v. burgemeester en gemeenteraad

Brinklaan 35
1404 EP Bussum


Betreft nieuwjaarswens voor 2018:

  • stop chemtrails/ luchtvervuiling!


Volhardend vader en recht-zoekend burger,
inwoner van Bussum/ Gooise Meren

   Drs. E.M. Groenendijk MSc.


Papastraat, Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com

Bussum, 04 januari 2018

Geachte burgemeester Ter Heegde en gemeenteraadsleden,
Geachte inwoners van Bussum, Naarden, Muiderberg, NL,

Regelmatig leest deze inwoner van Bussum... het regionale nieuwsblad ‘Bussums-Nieuws’ en daarin verschijnen regelmatig publicaties over; ‘hoe goed het wel niet zou gaan met Bussum c.q. Gooise Meren’. Een succesvolle? gemeentelijke herindeling met de vorming van ‘Gooise Meren’; de hoge mate van? ‘transparantie en bestuurlijke in-tegriteit’; instelling van vuurwerkvrije zones en ‘de gemeente wordt vanzelf gender-neutraler’… er gebeurde weer ‘veel belangrijks’ in het hart van het Gooi, nietwaar?

Nu las volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. ook dat er in het gemeentehuis te Bussum, op maandag 8 januari 2018 vanaf 19:30 uur, een nieuwjaarsreceptie wordt gehouden. Iedereen is welkom. Om 20:00 uur begint het officiele programma met een toespraak van burgemeester Han ter Heegde, dan volgt uitreiking van vrijwilligersprijzen en verzorgen talentvolle jongeren muzikale optredens etc. Wat een ‘mooi begin’ van 2018 is dat… lijkt dat te worden?!

Belangrijk: ‘verder is er volop gelegenheid om op informele wijze nieuwjaars-wensen uit te wisselen en bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje’, aldus de krant.

Ook: ‘De vraag is om zoveel mogelijk op de fiets te komen’.

Nou, deze Groenendijk heeft nog wel n wens voor burgemeester Ter Heegde en politieke partijen in de gemeenteraad van Gooise Meren: VVD, D66, CDA, PvdA, Groen-Links, Goois Democratisch Platform, 50Plus, Gewoon GooiseMeren en Hart voor BNM – en die heeft te maken met de lucht boven Bussum, Naarden en Muiderberg.

Kortheidshalve wordt inleidend verwezen naar volgende publicaties op de eigen web-site:

d.d. 19 december 2017:

   • Code rood: bewuste luchtverontreiniging - giftige strepen boven Bussum! Geen con- maar chemtrails = geen ijskristallen maar giftige chemicalien!’

en d.d. 28 december 2017:

   • Vandaag zonnige, blauwe lucht met echte, witte wolken en geen chem-trails boven Bussum; dat willen wij iedere dag - frisse lucht zonder gif!Dus, beste burgemeester en beste fractieleiders van alle politieke partijen in de gemeenteraad van Gooise Meren;

Groenendijk wenst u, zichzelf en alle andere inwo-ners van GM en alle inwoners van ons Nederland voor 2018; veel gezondheid = frisse lucht;

   geen chemtrails/ luchtverontreiniging’.


   • Wij willen vrij kunnen ademen; ‘lekker, zuurstof’ in plaats van al die smerige chemicalien/ uitlaatgassen en fijnstof van al dat auto-verkeer in Bussum/ NL!


Groenendijk heeft wel een rijbewijs, maar geen auto en neemt altijd ‘de fiets, het openbaar vervoer of de benenwagen’; die parkeert hij simpelweg onder zich en is ‘klimaat-, maar zeker niet genderneutraal’!

Eens kijken of de burgemeester en fractieleidersvrij kunnen ademen zonder gif in de lucht’ voor 2018 een goede wens/ streven vinden of


dat zij ontkennen dat er wat verkeerds aan de hand is met de lucht boven Bussum, Naarden en Muiderberg…?

Boven heel Nederland!

Groenendijk zal dan ook op maandagavond (even) aanwezig zijn en na het genot van ‘een hapje/ drankje’ aan de aanwezige, regionale vertegenwoordigers vragen 'of zij nog wel eens goed omhoogkijken en...

  • of zij dat dan een normale/ natuurlijke lucht vinden’, of ook niet?!

Uiteraard zullen de respectievelijke standpunten van aanwezigen worden gepubliceerd. Tot maandag!


Met zeer verontruste burgergroet,

Drs. E.M. Groenendijk MSc. – inwoner van Bussum/ Gooise Meren
Luctor et emergo – in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Nieuwjaar 2018     Verzonden aan alle politieke partijen:


Do 4-1-2018, 18:55
Van: drs. Groenendijk MSc.
Aan: a.luijten@raadgooisemeren.nl;


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

2018-01-04 GRN aan Gemeente Gooise Meren - stop chemtrails.docx 20 kBgaarne uw aandacht voor mijn urgente nieuwjaarswens 2018... in de bijlage! Maandag tijdens de nieuwjaarsreceptie zal GRN naar uw reactie vragen...

Met verontruste burgergroet,

drs. E.M. Groenendijkj MSc. - Luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Wordt vervolgd...
uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia