zaterdag 28 januari 2017

'Schrijnend geval' Cornielje - CvdK Gelderland - weigerde op te treden tegen criminele gemeente Duiven maar wil toch herbenoemd worden?!


Hoe volwassen Nederlanders dagelijks worden gebrainwashed of denkt u zelf na?

Na weer een week hard werken - kort voor opmaken van het 2e rapport - en uitgerust(er) na 'n verdiend-middagdutje keek de volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Groenendijk MSc. weer eens naar 'GeenMorgen' op NL1. Dit onder het mom van 'ken uw tegenstander'; je wilt weten hoe 'de ellende-elite' de gekochte main-stream-media inzet in de - hopelijk vergeefse?! - pogingen om de kijker/ 'het goedgelovige? volk' te manipuleren en/ of keihard te bedriegen... en dat heeft u niet/ wel in de gaten?

  • Onderzoek alles en onthoudweet dat juist 'het tegendeel' van datgene wat de NOStumperds & Co' beweren in hun 'analyses'... vaak de echte waarheid is! Zoek uw echte nieuws online bij vele waarheidsstrijders!


Slik hun 'fake-nieuws' niet waarmee u daadwerkelijk thuis op uw prachtige eigen, al dan niet breedbeeld- en platte, televisie gebombardeerd wordt of zoals in net-zo-nep-kranten herhaald wordt. Wie is er nu 'fake'...?! Wilt u geprogrammeerd worden? Ikke nietBij televisiereclame's of in de krant is het ook verplicht om dat - vooraf - aan te geven. Dan kunt u zelf kiezen om 'weg te zappen of even naar de wc te gaan of betreffende reclame al dan niet te lezen, wetende dat het geen feit, maar reclame is'.


Waar 'vroeger' in de krant stond of op het tv-nieuws kwam, 'waar- geacht? - was... tegenwoordig zit u vooral te kijken naar de staatspropaganda van de heersende 'ellende-elite' (net als in Italie met die Berlusconi... ook hier; zie Tarik Z.). Die hun 'bovengemiddelde? of vooral; in- = omgekochte talenten!' niet inzetten voor 'het algemeen belang/ nut'... maar slechts, enkel en alleen - dat bewust; 'kennis/ geld = macht'! - voor de eigen 1% en 19% geldwolven/ meelopers en landverraders.


Die de overige 80% van de bevolking, u en ik - die zich wel 'braaf aan de regels/ wetten houdt en zich als hardwerkend, eerlijk burger wel inzet voor het eigen gezin, omgeving en ja, ook de maatschappij' -

keihard... bedriegen, oplichten en uitmelken.

  • Over onze ruggen/ bloed, zweet en tranen... zonder enige empathie 'want' daaruit komt juist 'hun?'= onze! verdiende rijkdom. Pikt u dat?

Gatverdamme; word wakker die 80%... laat je niet als 'n neo-horige/ zielloze loonslaaf behandelen! Wij, u en ik, verdienen veel beter en zijn met veel meer!Wonder? - gaat over - lijke-n! commissaris Cornielje blijft schrijnend geval!

Ik wens niet geprogrammeerd of uitgebuit te worden. Dat is geen fijn gevoel en zeker niet als het om je eigen kind(eren) gaat... die de homoseksuele Commissaris van de Koning (CvdK) dhr. drs. Cornielje - VVD niet heeft. Met stijgend niveau van boosheid zag ik vandaag dat Cornielje niet alleen kinderloos is - niets tegen homo's, wel tegen flikkers! - maar dat hij ook al enkele jaren longkanker heeft, opgegeven was en met nieuwe DNA-medicijnen tot wonderlijk 'herstel/ onder controle' kwam. 


Vier jaar geleden moest Commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje, afscheid nemen van het leven. Hij had uitgezaaide kanker, was uitbehandeld en zou sterven. Dankzij een dna-onderzoek van zijn tumor en informatie uit een buitenlandse databank kreeg hij op het laatste moment nog een experimenteel medicijn aangeboden.

En dat sloeg aan. Clemens Cornielje leeft nog steeds.


Fijn voor hem; ik verlaag mij niet tot het niveau om mensen verschrikkelijke ziektes toe te wensen... maar dat deze uit-zending ook als - dik er bovenopliggende - 'een persoonlijk reclamefilmpje voor herbenoeming als CvdK' werd misbruikt om sympathie voor deze 'wonderlijke man' op te wekken, vind ik persoonlijk ronduit ziekmakendWaar is het teiltje? Ik krijg erge braakneigingen van zijn - ongeneeslijke? - hypocrisie!

  • Gelder-/ Nederland is beter af zonder Cornielje als gezicht voor 'n goed doel.

Zijn 'schrijnende tronie' herinnert mij namelijk aan de, aldus deze Groenendijk; zeer hypocriete, laffe en onmenselijke reactie van deze CvdK Cornielje op herhaalde melding van de - 100% bewezen; onomstotelijk! - criminele gemeente Duiven/ Gelderland met misdadige burgemeester dhr. drs. De Lange en dito secretaris dhr. Papjes en teamleider Hoogstraten als actoren. Schokkend. Check zelf de feiten:


Waarschuwing en oproep aan de bewoners van Duiven/ Gelderland:

d.d. 31-07-2016:

Criminele overheid 100% bewezen: SVMN, gemeente Duiven en provincie Gelderland keuren kinderontvoering naar Duitsland 'goed'! Schokkend. Steeds 'gekker Gelderland'; Commissaris Cornielje is zelf 'schrijnende kwestie'!


Citaat: 'nadat SVMN & Co, maar ook de gemeente Duiven - aange-toond - helaas niet te vertrouwen bleken en weigerden om ook maar iets te doen tegen de huidige, 3e kinderontvoering naar Duitsland, besloot Groenendijk het zelf dan ook maar 'hogerop te proberen'... kijken of de provincie Gelderland, in concreto o.a. de Commissaris van de Koning, dhr. drs. C.G.A. Cornielje/ VVD, wel bereid is om in het belang van drie ontvoerde kinderen en de Neder-landse 'recht'staat dan toch 'orde op zaken te (laten) stellen'...?

Saillant 'detail' is dat - 100% vaststaand: - criminele (nog)
en ze 'elkaar regelmatig spreken'... nietwaar? Zij kennen zich.'


alsook d.d. 10-08-2016:


Citaat: 'na vaststelling van de bewust-falende en aan 3e internationale kinder-ontvoering tijdens lopende ondertoezichtstelling... - zoals door de rechtbank Gelder-land in het belang van de drie Nederlandse meiden was geacht (met 'SV'MN als GI) - ...meewerkende en aldus criminele gemeente Duiven; (nog) burgemeester De Lange, de secretaris Papjes en de teamleider Hoogstraten, werd niet alleen de Commissaris van de Koning/ Cornielje maar ook commissievoorzitter Algemeen bestuur/ Prins (VVD) bericht. Met als resultaat: dhr. Cornielje toonde zich zeer hypocriet en mw. Prins - VVD - zond slechts een ontvangstbevestiging...'


   


Hoe arrogant en jammerlijk... zij blijken 'niets te - willen - doen en zijn aldus mede-schuldig aan ontvoering en verzaken in hun plicht (zie art. 162 Sv. dat hun aangif-tes tegen deze misdadige gemeentebestuurders vereist!) Onbestaanbaar: ook deze Provinciale Staten Gelderland keuren 3e kinderontvoering naar Duitsland goed en hebben geen moeite met criminele gemeentebestuurders...'
Dan begrijpt u nu dat Groenendijk dat teiltje nodig had?! Ook: Emile Voest, hoog-leraar medische oncologie en het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis laten zich op deze wijze 'ook - voor het - politiek-correcte? herverkiezing; weer 4 jaar ondanks ziekte - karretje van Cornielje spannen. Erg jammer... of dat in overleg met de tv-makers geschiedde of het AvL-ziekenhuis dit als 'kwade bijwerking' accepteerde?

  • Respect voor - zich aan de eed van Hippocrates houdende - echte dokters heb ik zeker. Maar zelfs daar denk ik altijd (ook) zelf na!Van der Steur is pas het begin; nu Rutte en niet-mijn koning Willem en rest!


Wie licht de boel al jaren, eeuwen - sinds de farao's - op? Wie perst het volk uit om zelf in luxe te leven? Niet het volk... wij werken nog net zo hard - en dom? - voor die paar 'elite'-mensen die denken dat ze beter zijn dan wij; maar waarom pikt u dat? Ik niet.

Denk - alstublieft - ook zelf na en laat u niet (langer) bedonderen... wij zijn met veel meer!


Zet ook die 'Oranje'-bril eindelijk eens af, haal die struisvogel-watjes uit uw oren en kijk/ luister eerlijk en kritisch naar de stand van ons mooie Nederland. En weet wie daarvoor ver-antwoordelijk zijn... in hen is geen enkel vertrouwen (meer) te stellen. Wij zijn beter af zonder al die not-'abelen'... inclusief die 'opperbaas en enkel zakelijke? argentijnse nanny'!

Die alleen oog heeft voor zijn eigen drie (sinaas-) appeltjes maar drie burgerprinsessen keihard in de steek liet. Die weigerde - hoewel 100% bewezen - om criminele 'recht'ers die uit zijn naam veel ellende, pijn en verdriet veroorzaken... aan te pakken! Dan ben je geen 'vader des vaderlands', maar een dikke, vette nul.


Zijn 'Kabinet van de Koning' op extra dik/ duur papier tot tweemaal toe naar een niet-bestaande brief van het MinVJ = Ministerie van Jokkebrokken en Doofpotten met inmi-ddels opgestapte - want ongeschikte, ongeloofwaardige en zeer zielige = nu nog opsluiten in de EBI te Vught die man! - ex-minister Van der Steur liet verwijzen... 'n nep-koning!

  • Zijn drie dochters hebben grote pech met dergelijke ouders; mijn medeleven met Amalia, Alexia, Ariane... ik hoop zeer dat jullie desondanks toch heel anders dan de (de gehele?) rest van de Oranje-familie zullen worden.Word wakker en sta op... in uw eigen belang en dat van onze kinderen!
  • Leve de - pacifistische - revolutie van eerlijke Nederlanders!
  • Weg met niet-mijn 'koning WA'; leve het Nederlandse volk!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia