maandag 18 december 2017

Jeugdzorg is nep en de politiek is nep; geen woorden, maar daden - is het D'66 of toch D'666; mw. Bergkamp/ dhr. Pechtold; de 'keuze' is aan u...!Jeugd'zorg' in de praktijkis dit in het belang van Jaimey? GRN denkt van niet!

Red de kinderen van de beesten! Stop 'niet-Veilig niet-Thuis' = criminele bende!


d.d. 16-12-2017: Kinderen kapotgemaakt door de NL-overheid:

  • geen waarheidsvinding bij jeugdzorg/ Veilig Thuis en onthutstheid D'66-politici is ongeloofwaardig!
D'66 krijgt het voor elkaar? - GRN zegt: geen woorden, maar daden!


D'66/ TWEEDE KAMERFRACTIE - goed onderwijs, goed klimaat, goed werk

   Vera Bergkamp - Tweede Kamerlid - (1971) is sinds september 2012 lid van de
   Tweede Kamer voor D66 - portefeuilles; Zorg (care: Wlz/Wmo); Drugs; Familie-
   recht/Familie van Nu; Kunst en Cultuur


‘Ik ben een optimist én een realist in de politiek. Als Tweede Kamerlid houd ik mij bezig met maat-schappelijke thema’s, zoals de langdurige zorg, drugs en alcohol en familierecht.

Daarnaast heb ik een aantal initiatiefwetten onder mijn hoede, waaronder de regulering van de wiet-teelt, automatisch gezag na erkenning en aanpassing van de Algemene Wet Gelijke Behandeling om een expliciet verbod te krijgen van discriminatie van

transgenders en intersekse personen.


Met menselijkheid, rechtvaardigheid en vrijzinnig-heid wil ik het leven van mensen mooier, beter en makkelijker maken.

Ik sta voor een samenleving waar iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn.’


  • Zegt mw. Bergkamp... maar wat doet ze?

Veilig Thuis beschuldigt ten onrechte en onthutstheid D'66 is gespeeld...


   ...of niet?! Gaarne uw onmiddellijke respons; onze dank!


   zo 17-12-2017 22:00
   Van: drs. Groenendijk MSc.

   Aan: v.bergkamp@tweedekamer.nl
   
   Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.Bussum, 17 december 2017

Geachte D'66-fractie, geachte mevrouw Bergkamp, geachte heer Pechtold,

1. Kortheidshalve verwijst volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Groenendijk MSc. - PapaErik - met klem naar recente publicatie mbt. 'niet-Veilig niet-Thuis' en de


'onthutstheid' van D'66 in Zembla-uitzending die z.i. niets anders dan gespeeld/ voor de Bühne is. stoppasfamiliedrama.blogspot.nl

Red de kinderen van de beesten! Stop 'niet- Veilig niet- Thuis ' = criminele bende ! Gehele uitzending Zembla: en zie ook EenVandaag...


2. Of onderneemt mw. Bergkamp c.q. dhr. Pechtold ditmaal wel gepaste actie; neem contact op met Groenendijk en zet concrete stappen om dit diep-trieste PAS-familiedrama sinds 2008 te stoppen.


Geen woorden, maar daden...

gaarne per omgaande ( = zeker voor de Kerst!) uw passende reactie/ contact-opname;  • mede namens de meiden: onze dank!


3. Wordt - uiteraard - weer gepubliceerd.


Met volhardende groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - Luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Wordt vervolgd...


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia