dinsdag 5 december 2017

Is Ollongren niet eerlijk: wil democratisch benoemde wethouder Palmen/ Brunssum afzetten maar criminele burgemeester De Lange/ Duiven niet?!Is NL nog een democratie als gekozen wethouder door minister wordt 'gewaarschuwd'?


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. zit het NOS-journaal van 20:00 uur te kijken - u weet wel; die staatspropaganda die u nooit 1:1 moet geloven... wees slimmer en haal uw echte nieuws van waarheidssites op internet! - met o.a. een nieuws-item over die wethouder Palmen in Brunssum die ondanks een negatief rapport van een - zogenaamd - 'onafhankelijke' integriteitscommissie werd benoemd als wethouder.

Dit door een meerderheid van regionale partijen... die het advies van die - welke; wie zitten daarin en waarom zouden die dan meer te vertrouwen of deskundiger zijn dan de gemeenteraad?! - commissie niet af wensten te wachten en aldus hun voorman Palmen 'gewoon' benoemden. De meerderheid beslist toch in een democratie?

  • De burgers van Brunssum hebben klaarblijkelijk wel vertrouwen in Palmen


Waarom moet die Palmen dan 'per se' weg?

Groenendijk kent nog wel een paar andere namen van wethouders/ partijbonzen van - nog - 'gevestigde partijen' die nogal stonken maar desondanks...

(vrijwel) zonder enige gevolgen konden gaan om dan een paar jaar later 'gewoon' weer elders op te duiken in de volgende 'bestuur'sfunctie voor die 'integere?' landelijke partij! Ergo:


  • Groenendijk krijgt sterk het gevoel dat er met 2 maten wordt gemeten... u ook?!

Is de weerstand van Ollongren & Co mogelijk primair daarop gebaseerd dat deze rebelse? Palmen 'de waarheid' over de gevestigde = in Brunssum af-geserveerde orde/ 'elite' = landelijke partijen sprak/ spreekt?


Groenendijk weet er inhoudelijk te weinig over, maar de wijze waarop nu gepoogd wordt om die democratisch-benoemde Palmen 'af te branden' en de publieke opinie te bespelen 'hij moet aftreden; dit kan niet; het is schande enzovoorts'...

is veelzeggend, nietwaar?

  • Vergelijk dit eens met de 'bestuurlijke integriteit' in Den Haag

en wees eerlijk... ook u moest toch glimlachen - want: welke integriteit? - nietwaar? Het is nogal duidelijk waarom de wind waait zoals die nu waait, aldus zelf-nadenkende burger Groenendijk.

Bekijk een zaak altijd van 2 kanten en let daarbij welke belangen er van wie op het spel staan; dan is duidelijk waarom Zweedse-NLse Ollongren nu zo 'waarschuwt' = dreigt met ingrijpen...

In hoeverre is dat eigenlijk wel democratisch, minister Ollongren?

Recente publicaties - Ollongren bemoeit zich met Brunssum:


d.d. 11-10-2017: 1Limburg

  • Jo Palmen: Van rellend raadslid tot omstreden wethouder

Achterlijke Heinie

Burgemeester Winants wordt in 2015 door Palmen, die in het dagelijks leven jurist is, uitgescholden voor ‘achterlijke Heinie’ en ‘ouwehoer’.

Hij blijft tijdens de raadsvergadering maar doorpra-ten, terwijl hem het woord al is ontnomen.

Ook na schorsing van de vergadering blijft Palmen doorgaan met het beledigen van fractievoorzitter DautzenbergDeze werd uitge-scholden voor ‘verkenskop’. Dit leidt uiteindelijk zelfs tot een veroordeling bij de rechtbank.d.d. 30-11-2017: Nieuwsuur:

  • Benoeming omstreden wethouder zet Limburgse Brunssum op stelten


In het Limburgse Brunssum is een kersverse wet-houder, Jo Palmen (BBB Lijst Palmen), inzet van een
verhit politiek debat. De oppositie twijfelt ernstig aan zijn integriteit. Een motie van de oppositie gister-avond, tijdens een extra en tumultueuze raadsverga-dering waarin om zijn vertrek werd gevraagd, haalde het niet.

De burgemeester van Brunssum, Luc Winants, en gouverneur Theo Bovens vinden dat de wethouder niet te handhaven is omdat hij een risico vormt voor de bestuurbaarheid van de ge-meente.

GRN: risicio voor bestuurbaarheid gemeente of 'de elite' niet meer aan de macht?


Tegen het zeer zere been van de gevestigde partijen = de oppositie in Brunssum en dan huiliehuilie doen... daarom wordt er nu een gigantisch media-circus opgezet; enkel om die Palmen (en potentieel; ook andere niet-luisterende gemeenteraadsleden in het land) 'een lesje te leren' = af te zetten als hij zelf niet wenst te gaan.

  • Groenendijk vindt de ophef die Ollongren en haar kliek nu maakt nogal hypocriet - de ketel verwijt de pot dat 'ie zwart ziet - want:


Hoe kan het dat voorganger-mini-ster Plasterk 'niets verkeerds of strafbaars daarin zag' dat door de gemeente Duiven/ Gelderland op d.d. 27-06-2016 de in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 geldende ots-beschikking van de rechtbank Arnhem/ mr. Van Son negeerde?

Hoe kan het dat mijn drie NL-meiden tijdens lopende ondertoezichtstelling van de gi SVMN met instemming van een - aldus 100% criminele! - burgemeester R. de Lange werden uitgeschreven uit het bevolkingsregister en aldus 'groen licht' werd gegeven voor huidige, 3e en internationale kinderontvoering?


Hoe kan het dat een anonieme politie-agent van de buurgemeente Zeve-naar namens een eveneens anonieme officier van Justitie mededeelde dat de gedane aangifte jegens criminelen;

burgemeester De Lange, teamleider burgerzaken Hoogstraten en gemeentesecretaris Papjes

...niet eens in behandeling werd genomen?


Hoe kan het dat ook politiebaas Akerboom, OM-baas Van der Burg en minister Grapperhaus van het ministerie Justitie en Veiligheid alsook nep-minister-president Rutte niets doen, anders dan zwijgen, afschuiven en/ of l#lkoek antwoorden?


Is daar sprake van 'bestuurlijke integriteit', minister Ollongren? Groenendijk weet 100% zeker van niet en kan dat - uiteraard! - bewijzen ook!

U kletst 'stoere praat' voor de NOS-camera's maar in werkelijkheid zijn Palmen en zijn makkers in de gemeenteraad de echte geuzen... ongeacht wie er nu gelijk heeft over dat stukkie grond.

Groenendijk's stemadvies bij de al snel komende gemeenteraadsverkiezingen:

  • stem altijd lokaal; op mensen die u kent en echt uw belangen dienen!

Wordt vervolgd.


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia