maandag 25 december 2017

GRN gelooft de praatjes van dit lief-smakkende varken eerder dan kerst-toespraak 2017 van niet-mijn 'koning' Willem-Alexander = nepperdenep!


Wie gelooft u meer? Dit lief-smakkende varken of (nog) 'koning) Willem-Alexander?Het volk, althans ik, begrijpt er helemaal niets van maar...

met dit lieve varken is volhardend vader en recht-zoekend bur-ger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - het zeker eerder/ meer eens... 

   dan met die Oranje-nepperd vanmiddag op alle tv-zenders!

Of kijkt u liever naar die blablabla-toespraak van...
niet-mijn 'koning' Willempie van Oranje-Nassau?

Dit zei hij vorig jaar tegen de burgers van Nederland:

Kersttoespraak van Zijne Majesteit de Koning, 25 december 2016
Toespraak | 25-12-2016


Hemel en aarde raken elkaar met Kerstmis. Christus, de Zoon van God, wordt geboren in een simpele stal. Zijn moeder legt hem te slapen in een kribbe. Engelen verkondigen een boodschap van vrede en hoop op een betere wereld. Het vieren van Kerstmis kan confronterend zijn en ons aan het denken zetten. Dicht bij de plek waar de kribbe stond, heersen nu angst en geweld. Onvoorstelbaar zijn de ontberingen die gewone mensen – onder wie veel kleine kinderen – in Syrië, maar ook in andere landen moeten lijden. Geweld kan ook vlakbij komen. Terroristische aanslagen – zoals deze week nog in Berlijn – hebben dit jaar vele families in rouw gedompeld.

Kerstmis 2016 roept dan ook tegenstrijdige gevoelens op. Daarom heb ik geworsteld met deze Kersttoespraak.

------------------------------------------------------------------------------------------------


d.d. 18-09-2016:

De ware troonrede: koning Willem-Alexander laat 3 NL-kinderen keihard in de steek en 'recht'staat blijkt in casu 'een lachertje'... onbestaanbaar!

  • Direct naar de werkelijke stand van ons mooie Nederland:d.d. 23-04-2017:

Kotst het Volk op 27 april niet alleen door (te) veel bier maar vooral vanwege 50-jarige nep-'koning' Willem-Alexander?

------------------------------------------------------------------------------------------------


We zouden zo graag willen dat de vredesengel zijn vleugels over de wereld uitspreidt.
We zouden ons zo graag geborgen weten. Maar tegelijkertijd is er veel dat ons ongerust maakt en ons een gevoel van dreiging en machteloosheid geeft. Tegenstellingen in de wereld lijken groter te worden. En dat heeft zijn weerslag op ons leven hier. Het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden. Zoekend naar zekerheid, graven groepen zich in hun eigen gelijk in. Dat maakt een open gesprek vaak onmogelijk. Velen hebben het gevoel in een land zonder luisteraars te leven. Wie twijfelt over de toekomst, idealiseert vaak het verleden. We geven ons allemaal wel eens over aan heimwee naar vroeger. Ja, vroeger... We weten dat de werkelijkheid minder rooskleurig was. En dat veel zaken waarover we ons nu zoveel zorgen maken, bij nadere beschouwing minder ern-stig zijn dan we soms denken. Dat heel veel gelukkig ook goed gaat en dat het leven nu op veel vlakken echt beter is dan toen.


‘Beleving is werkelijkheid’, hoor je vaak. Maar het funda-ment van het dagelijks leven wordt drijfzand als beleving het zicht op de werkelijkheid verdringt. Laten we de las-tige problemen vooral eerlijk benoemen. Maar als er één land daarnaast ook verbondenheid en solidariteit kent, is het wel Nederland. Zonder dat ze de schijnwerpers zoeken, zijn miljoenen mantelzorgers en vrijwilligers onze stille kracht. Zien we U en Uw liefdevolle werk wel voldoende?

De boodschap van Kerstmis is een boodschap van hoop, vrede en
naastenliefde.


- aldus KWA vorig jaar; jaja?!


De eerlijke en niet-vreedzame boodschap van Groenendijk is duidelijk(er):


Lees/ kijk bijvoorbeeld onderstaande publicaties en dan zult u begrijpen waarom GRN - met gegronde redenen - van 'oranje-klant' naar pacifistisch-revolutionair veranderde:d.d. 18-02-2016:

   F#ck de Koning;

emotionele kindermishandeling =

PAS-familiedrama 'gesteund'.  • De Nederlandse overheid steelt onze kinderen!


d.d. 14-08-2017:

Ik plak niet-mijn 'koning' Willem-Alexander altijd
'op z'n kop' en...

ram er 3x met mijn vuist op!

  • Leve de Volksrepubliek van echte Nederlanders!
------------------------------------------------------------------------------------------------


Vervolg kerst-l#lkoek 2016:

Dat is een oproep aan ieder van ons. Hoe gedragen we ons tegenover elkaar
Wat doen we er zelf aan om onze samenleving zo in te richten dat iedereen zich veilig weet en thuis kan voelen? GRN: houd die spiegel eens jezelf voor, 'koning' Willem-Alexander en schrik!

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

Kunnen we het nog: samen vreedzaam problemen oplossen? In deze onzekere tijd, is het nodig om vaste grond onder de voeten te houden. De waarden die van oudsher bij Nederland horen, bepalen ook in de toekomst ons vermogen om samen verder te komen. Juist nu de wereld om ons heen minder houvast geeft, moeten we vasthouden wat we samen delen en beschermen wat ons verbindt. Want zó willen wij hier samenleven. Als vrije en gelijkwaardige mensen. Zonder dat degenen met een afwijkende mening bang hoeven te zijn voor bedreiging of intimidatie en zon-der discriminatie op grond van levensovertuiging, ras, geslacht of seksuele geaardheid.


Deze rechten gelden hier voor iedereen, altijd.

GRN: maar in het PAS-familiedrama sinds 2008... geldt dit niet voor 3 NL-meiden en hun PapaErik!Vrijheid heeft ruimte nodig. Ruimte om te leven, te bewegen, te denken en te debatteren zon-der angst. Ruimte om van elkaar te verschillen. Die vrijheid hoort bij ons en is sterker dan welke terreurdaad ook. Eerder dit jaar opende ik in de Bibliotheek Rotterdam een tentoonstelling ge-wijd aan de beroemde Rotterdammer Desiderius Erasmus. Hij leefde 500 jaar geleden, niet zo lang na de uitvinding van de boekdrukkunst, het internet van de 16de eeuw. Erasmus was een van de eersten die daarvan profiteerde. Heel lezend Europa kende zijn werk. Erasmus was een diep-gelovig mens met een kritische geest en een scherpe pen. Een man die heilige huisjes omver durfde te werpen. Niets menselijks was hem vreemd en hij kon zich enorm opwinden over de misstanden van zijn tijd. Maar altijd bleef hij zijn kracht zoeken in redelijke argumenten en de vreedzame uitwisseling van ideeën. We hebben elkaar immers nodig.


'De natuur heeft onze gaven zo verdeeld, dat de ene mens het niet kan stellen zonder de hulp van de ander’, schreef hij.

Terroristen proberen onze vrije manier van samenleven aan te tasten en ons gevoel van thuis zijn te ondermijnen. Terecht verlangen mensen in de eerste plaats veiligheid. In deze onzekere tijd, zijn angst en woede begrijpelijke emoties. Maar boosheid kan geen eindstation zijn. De vrede waarnaar we zo verlangen, komt niet dichterbij als mensen afhaken en zich ingraven. Vrede begint met het beschermen van wat we delen en het aanwenden van alle positieve krachten. Zonder U, zonder jou, gaat het niet. Met Kerstmis worden we aangespoord niet op te geven. Elkaar niet op te geven. Ieder mens telt. Het licht van Kerstmis schijnt voor ons allemaal, en maakt ons opnieuw voor elkaar zichtbaar. Het oude Kerstlied ver-woordt het mooi. Tussen alle mensen in, In het menselijk gezin, Hoor, de engelen zingen de eer, Van de nieuw geboren Heer.


Ik wens U allen – waar u zich ook bevindt en hoe Uw persoonlijke omstandigheden ook zijn – een gezegend Kerstfeest.

- aldus KWA vorig jaar; jaja?!


Vergelijk met de werkelijke stand van het land - KWA heeft schijt aan ons allemaal:


d.d. 10-09-2017:

He, Willempie; jij bent niet mijn 'koning', hoor!

Jij laat 3 burgerprinsessen keihard in de steek;

   leve ons Rood-Wit-Blauw maar...


  • weg met de 'Oranjes'!d.d. 21-12-2017:


Naar de homepage van koninklijkhuis.nlKersttoespraak Koning op 25 december 2017
Nieuwsbericht | 21-12-2017 | 12:34

De Kersttoespraak van Zijne Majesteit de Koning wordt Eerste Kerstdag, maandag 25 december, om 13.00 uur uitgezonden door de NOS op NPO1 en op Radio 1. Gelijktijdig is de  Kerst-toespraak om 13.00 uur op NPO2 te zien met gebarentolk.

De herhaling van de uitzending volgt om 17.50 uur op NPO1. Behalve door de NOS wordt de Kersttoespraak ook door RTL, SBS en diverse andere omroepen uitgezonden. De toespraak is enkele dagen eerder opgenomen op de Eikenhorst in Wassenaar.

De tekst van de Kersttoespraak 2017 is later op de dag ook na te lezen in de rubriek 'toespraken' en terug te zien op het YouTube-kanaal van het Koninklijk Huis en in de rubriek 'video's'. - RVD, nr. 305

Vindt u 't ook niet hoogste tijd dat Willem-Alexander meedoet aan programma:

Dan kan hij/ zijn gezinnetje eens voelen wat het betekent om 'gewone burger' te zijn! En dat ziet er dan ongeveer zo uit - en dan hebben ze het nog 'goed':

Wordt vervolgd...

op 2e kerstdag, o.a. vanuit onze hoofdstad, met de reactie van deze Groenendijk op de kersttoespraak van Willempie anno 2017.

Maar eerst eens kijken/ horen met wat voor 'mooi/ vredig klinkende maar in werkelijk-heid hypocriete onzin zijnde' die alleen-koning-voor-zijn-eigen-kliek zal gaan 'ver-rassen'.

   Link naar koninklijk geleuter anno 2017
   komt zo spoedig mogelijk na 13:00 uur hier.

   1) Beuzelpraat 2) Domme praat 3) Flauwekul
   4) Gebazel 5) Gebeuzel 6) Geklets 7) Gelul
   8) Gepeuter 9) Gepraat 10) Geraaskal 11) Gereutel
   12) Gewauwel 13) Gezanik 14) Gezeur 15) Gezever
   16) Gezwam 17) Gezwets 18) Humbug 19) Klets
   20) Kletskoek 21) Kletspraat 22) Kol 23) Kul
   24) Leuterpraat 25) Malle praat 26) Mallepraat
   27) Niet aangenaam geluid


Uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor;

  • hoe dan ook; hele fijne 1e kerstdag voor alle wakkeren gewenst!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia