zaterdag 21 oktober 2017

Schokkend: bewezen criminele 'rechter' Mintjes, tevens vice-president van het hof Arnhem wordt gesteund door het bestuur/ Van der Winkel!

Probleem - ziek-makende propaganda Paleis van Justitie te Arn-hel:
Reactie: als je er wat van zegt, dan krijg je straf... wat 'n mierenneukers!
Oplossing: samen zijn wij veel sterker dan dat criminele tuig in toga!Maar dan in het echt... want dit kan zo niet langer
Keihard betrapt en nu 'oorverdovend stil':

 • Rutte, Blok, Van der Burg, Akerboom, Van der Winkel, Bakker en ga zo maar door...


schokkend! Concreet voorbeeld:

 • Rutte delegeerde naar het MinVenJ...


maar laat dat Ministerie van Veiligheid en Justitie...

minister Blok - VVD eerst maandenlang zwijgen en dan nu snel uit de politiek gaan verdwijnen?!

Ook het OM/ Van der Burg blijft zwijgen;

net als de politie/ Akerboom die klaarblijkelijk z'n tong heeft verloren...


Het hof Arnhem/ Van der Winkel zweeg waar hij moest spreken en toonde zijn misplaatste arrogantie met de kul die hij wel schreef;

ook de Raad voor de Rechtspraak/ Bakker zweeg en liet de deur in het gezicht van recht-zoekend burger gooien. Waarom?


 • omdat ze allemaal ontmaskerd werden als een bende bedriegers/ misdadigers! 

Meer schokkende onthullingen en bewijzen van de huidige NL-kromstaat volgen...

de waarheid moet gezegd wordensluit u aan bij de strijders van het licht! Samen sterk.


Word wakker en sta op, samen zijn we veel sterker dan zij!

 • We worden 'geregeerd/ bestuurd' door...


   'de club tegen het volk'.

   En dat pikt het volk niet;

   het is ons Nederland en
   zij moeten onze belangen dienen...

   en dus niet andersom,
   zoals nu werkelijkheid is! 
Deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - zwijgt niet en schreeuwt het van de daken en op deze website:


Genoemde not-'abelen': Rutte, Blok, Bakker, Van der Burg, Akerboom, Van der Winkel, MintjesDe Lange en ga zo maar door...

 • zijn criminelen van de ergste soort!

Want:

zij doen weliswaar alsof ze 'keurig en netjes' zijn, maar dat is slechts een heel dun laagje vernis/ gekochte propaganda in de reguliere media = schijn.

In werkelijkheid gedragen ze zich aangetoond als misdadigers zonder enig respect voor de wet/ Vrouwe Justitia en belangen/ rechten van de individuele burger(s)!

Die worden vertrapt... over de ruggetjes van drie minderjarige meiden!Nederland een parlementaire democratie? Nederland heeft een nep-parlement en een politie-dictatuur in vermomming... dat is de waarheid! Word wakker, allemaal en laat uw afkeer blijken bij de 'bordes-scene'...


 • Rutte-3-2-1; kielhalen die 'vent'

net zoals de rest van zijn (oranje-) kliek!

Dat is de juiste VOC-mentaliteit die wij op volksverraders zouden kunnen toepassen...


'Kielhalen

Eén van de zwaarste straffen die de kapitein kon opleggen was kielhalen. De gestrafte moest zich van al zijn kleren behalve zijn hemd en zijn onderbroek ontdoen en werd in een ijzeren of loden tuig gehesen. Via een katrol werd hij vervolgens aan een touw op-gehesen, om onder de gehele lengte van het schip door getrokken te worden. Deze straf werd drie keer herhaald. In veel gevallen werd hij daarna ook nog gestraft met zweep- of stokslagen.

Levend

Er werden wel maatregelen genomen om de gestrafte in leven te houden. Soms werd hij verzwaard, zodat hij niet tegen de onderkant het schip aan zou schuren. De grote hoeveelheid zeeschelpen die doorgaans op scheepsbodems zaten zouden de gevangene namelijk openrijten.

Ook werd op de rechterarm van de gestrafte 'n spons met olie gebonden, waar de gevangene op kon bijten om niet te verdrinken. De scheepschirurgijn contro- leerde na iedere kielhaal of de gestrafte in goede ge-zondheid verkeerde.'

of wat minder barbaars:


Dit inclusief niet-mijn 'koning' Willem-Alexander die alleen interesse heeft in zijn eigen 'appeltjes van Oranje' maar mijn drie burgerprinsessen keihard liet stikken! Nog steeds wacht Groenendijk op de door het Kabinet van de Koning beloofde brief van het MinVenJ - eerst ex-minister mr. Van der Steur die delegeerde naar dr. Dijkhoff als ex-staatssecretaris en toen - demissionair minister Blok en de nu voorziene Dekker/ Grapperhaus...
Wat er allemaal mis is bij ministerie Veiligheid en Justitie?


Wat gaat er goed? Bijna niets... enkele voorbeelden:

Ze = Rutte/ Kabinet van de Koning beloven allerlei brieven te gaan en/of te laten schrijven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie/ Van der Steur, Dijkhoff en Blok... aldus antwoord te geven op de meest urgente vragen waarbij feitelijk

 • hun ingrijpen wettelijk - vereist is:


1) d.d. 27-06-2016 illegale uitschrijving uit het bevolkingsregister (van BRP naar het RNI-deel) van mijn drie NL-kinderen tijdens lopende ondertoezichtstelling door de - daarmee 100% criminele! - ge-meente Duiven/ Gelderland terwijl de rechtbank Arnhem het juist in hun belang achtte dat zij tenminste t/m d.d. 03-08-2016 onder de hoede van SVMN zouden staan!


Ergo:

(nog) 'burgemeester' De Lange, 'secretaris' Papjes en team-'leider' Hoogstraten maakten zich schuldig aan medewerking aan 3e internationale kinderontvoering naar Duitsland en

negeerden als overheid zijnde een geldende beschikking van de rechtbank; dat kan natuurlijk niet...

niet in een rechtstaat!

   'Een rechtsstaat is een staat waarin burgers worden be-
   schermd tegen de macht van de staat als zodanig. Dit is
   vastgelegd in wetten die worden gewaarborgd door onafhankelijke rechters.

   De rechtsstaat waarborgt rechtszekerheid en rechtsgelijkheid en in een rechtsstaat
   gelden wetten niet alleen voor het volk, maar ook voor haar regeerders. Als deze
   regeerders hun macht misbruiken of deze willekeurig inzetten kunnen zij
   door het recht ter verantwoording worden geroepen.' -


Hoe kan het dan dat een anonieme! politie-ambtenaar uit Zeve-naar en eveneens anonieme officier van 'Justitie'...


'De overheid'... zwijgt en doet niets!De enige 'uitleg' daarvoor/ conclusie:in plaats van misdadigers aan- = op te pakken,

steunen de politie en het OM juist die criminele overheidsdienaren...
                                   de wereld op z'n kop!

De Nederlandse overheid is crimineel!2) hoe kan het dat het hof Arnhem het 2e door GRN ingediende beklag artikel 12 Sv. omtrent criminele 'rechters' geheel weigert te behandelen en dito 3e beklag ter zake misdadige 'rechters' en 'griffier' te Arnhem...


in raadkamer... te Arnhem wilde behandelen

terwijl dat evident 'de slager keurt het eigen vlees', zou betekenen en uiteraard om die reden door een ander hof behandeld dient te worden?!

Het gedane verzoek daartoe werd door de (nog) nep-'president' Van der Winkel als 'n bullebak/ domweg genegeerd...

net als de valse handtekeningen onder een andere 'beschikking' van het hof Arnhem!


Nadat Groenendijk andermaal duidelijk had gemaakt dat van behandeling te Arnhem geen sprake kon zijn en zitting aldus werd geschrapt....

werd van het hof Arnhem geen melding van doorverwijzing of nadere correspondentie ontvangen; helemaal niets. Waarom? Omdat:

 • het hof Arnhem keihard betrapt werd op misdaden!


3) hoe kan het dat ook de Raad voor de Rechtspraak weigert antwoorden op mijn herhaalde navraag omtrent de geheim gehouden tussen-beschikking van de recht-bank Arnhem/ mr. Mintjes waar vastgesteld werd dat er eind december 2016 zitting omtrent de aangespannen artikel 12 procedure zou plaatsvinden en het OM de vereiste stukken in moest dienen...


allebei geschiedde niet. Het OM leverde geen moti-vatie van afwijzing van behandeling van gedane aan-gifte aan en het hof Arnhem/ 'rechter' Mintjes...

deed vervolgens helemaal niets! Geen melding bij klager/ burger en geen vervolg bij het OM...

 • het beklag over het niet-vervolgen van een strafbaar feit wordt door nep-'rechter' mr. Mintjes domweg = op criminele wijze, niet (verder) behandeld!


Ergo: het hof Arnhem accepteert dat niet alleen de gemeen-te Duiven haar ots-beschikking negeerde maar ook het OM heeft zich niet te houden aan geheimgehou-den tussen-beschikking omtrent de aangespannen artikel-12 procedure!!!


SchokkendWat nou 'rechtstaat', Rutte?
Doe eens even normaal, 'man'?!

 • Die is 100% aangetoond: keiharde nep!

Een schijnvertoning.

 • En dat pikt Groenendijk nietNooit.
Relevante publicaties en brief aan het hof te Arnhem = sof te Arn-hel:


d.d. 11-08-2017:

'Na dossierinzage: geheime tussen-beschikking van hof Arnhem gevonden - Mintjes - die corruptie van crimineel Paleis van Misdaad/ OM aantoont!'d.d. 13-08-2017:

'Openbaar Ministerie deed niets tegen 3e, internationale kinderontvoering, beschermde criminele rechters/ bestuurders en negeerde zitting van hof!'


En wederom werd nep-'president' Van der Winkel aangeschreven:Volhardend vader en recht-zoekend burger

Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat, Bussum
- stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft: K16/0751

1. Geen behandeling beklag ex. art. 12 Sv. door hetzelfde hof als de beklaagden mogelijk!

2. Indiening formele klacht jegens mr. G. Mintjes en eerlijk advies: treed af, ‘vrijwillig’!

3. Publicatie op website: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/Het Gerechtshof Arnhem

Tav. (nog) ge’recht’shofpresident

<--- mr. A.R. van der Winkel

alsmede tav. mrs. L.Z. en H.P. - secretariaatsmede’werk’sters

Sector Strafrecht, Postbus 9030, 6800 EM  Arnhem beklag.hof.arnhem@rechtspraak.nl
Bussum, 13 augustus 2017
Van der Winkel, hof-medewerkers,
Geachte eerlijke, weldenkende Nederlanders,

In reactie op het mailbericht d.d. 08-08-2017 van mw. mr. H.P. en schokkende ontdek-king d.d. 09-08-2017 van ‘geheim gehouden’ tussen-beschikking d.d. 08-09-2016 en geen doorgang vinden van zitting d.d. 23-12-2016 meldt volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. het volgende:


1. ook 1-kamer-verder-zittende collega van mw. L.Z., te weten mw. H.P. denkt dat, door hem ruimschoots van tevoren, verzochte toehoorder mw. Wanner d.d. 18-08-2017 ‘op hoop van instemming’ naar Arnhem afreist om dan enkel te horen;…

 • neen, de voorzitter/ G. Mintjes geeft helaas geen toestemming’.

Niet dus. Dat kan niet redelijkerwijs van toehoorder Wanner verwacht worden, ‘dames? L.Z. en H.P.’! De enige die daar conform de wet over te beslissen heeft… Mintjes dus en niemand anders. De melding van L.Z., citaat:

 • Ook de advocaat-generaal dient akkoord te gaan met de aanwezigheid van mevrouw Wanner.

is derhalve m.i. niet-correct.

Al dan niet toestemming geven is enkel en alleen aan de rechter en dus ongeacht mening/ wens van de advocaat-generaal, niet-waar?

 • Klaarblijkelijk is feitelijke praktijk dat niet het hof Arnhem, de rechter bepaalt, maar… het OM! Is het dat, wat mw. H.P. eigenlijk daarmee zegt/ verraadt; ja?!

De wereld op zijn kop… andermaal schokkend, maar typisch ‘Paleis van Misdaad te Arn-hel’! 


2. de melding van mw. H.P., citaat:

 • Zoals vermeld, zal ter zitting worden beslist op uw verzoek over het bijwo-nen van de zitting door mw. Wanner. Dit verzoek zal derhalve niet op voor-hand worden toegewezen.’

wordt door Groenendijk als ‘herhaling van niet-haar-werk-doen’ en onfatsoenlijk ge-duid!

Want: beide mrs. L.Z. en H.P. deden niet wat zij m.i. behoorden te doen, namelijk; contact opnemen met mw. G. Mintjes en haar het tijdig en conform vereisten ingedien-de verzoek tot het meebrengen van een toehoorder. Zo simpel als wat, zou je denken…

…maar ‘strategie’ van het hof is duidelijk om ‘niet op voorhand willen voorleggen aan mr. Mintjes en mw. Wanner dan - met hoge waarschijnlijkheid - lekker voor niks laten komen/ zou kunnen komen (=  verspilde tijd, geld energie)’, terwijl die duidelijkheid ook voorafgaand aan zitting gegeven kan worden. Dat is wel zo netjes en m.i. de enige, juiste weg…!


3. klacht indienen jegens deze ‘dames’ is zinloos…

omdat die sowieso weer afgewezen gaat worden; ‘hun soort dekt hun soort’!

De - interne; al beweren ze dat die ‘onafhankelijk’ is; ‘hahaha’, onzin! -  klachtencommissie van het hof zal enkel bij hoogste uitzondering een medewerker(s) afvallen en

...dat zeker niet doen als het beklaagde wangedrag juist in opdracht van ‘hogerop’ werd gedaan, nietwaar?!


4. om het die ‘dames’/ het hof Arnhem makkelijker te maken: neem ontslag en wel binnen 2 weken na dagtekening of uw namen worden tzt. (mogelijk) eveneens open-baar gemaakt en dan weet iedereen hoe u écht bent! ‘Kijk daar, L.Z. en kijk daar, H.P.’ - wat heeft u liever?

Gelet op de ‘geheime = gepoogd verborgen te houden’ tussen-beschikking d.d. 08-09-2016; het geen-doorgang hebben van zitting d.d. 23-12-2016, noch enig vervolg door Mintjes zelf aan het feitelijk negeren van de eigen beschikking door het OM/ advocaat-generaal…

en tevens als - niet! - behandelend ‘rechter’ zijnde… aangever drs. Groenendijk MSc. aldus > 6 maanden volledig in het ongewisse liet…

meldt Groenendijk dat ‘wederom, diezelfde Mintjes’ als behandelend ‘voorzitter’ uiteraard niet geaccep-teerd wordt.


5. Sterker nog:

Groenendijk gaat helemaal niet-akkoord met behandeling van beklag ex art. 12 Sv…


 • betreffende diverse criminelen = (nog) ‘rechters’, ‘griffiers en secretariaats-medewerkers’ van het Paleis van Misdaad te Arn-hel alsook
 • jegens beide (nog) ‘presidenten’ mrs. Blaisse/ Van der Winkel

door het Hof Arnhem zelf!

 • Dat kan niet.

Dan is namelijk al te voorspellen dat ‘sof-slager het eigen, ver-rottende vlees deson-danks zal goed?keuren’, nietwaar? En dat pikt Groenendijk niet, uiteraard niet.


6. Zoals Van der Winkel in het beklag, punt 8 ook uitgelegd en om… verplaatsing naar een ander hof/ Paleis van Justitie werd verzocht, citaat GRN:

     ‘8. Klager verzoekt hierbij dan ook met klem om verplaatsing van inhoudelijke en
     mondelinge behandeling van dit beklag naar - bij voorkeur - het Gerechtshof te
     Amsterdam of een ander Hof dat de bevoegdheid daartoe overneemt.’

en aldus ook door de wetgever vastgelegd werd c.q. niet meer dan logisch is ter ver-mijding van (schijn van) belangenverstrengeling, nietwaar?!


7. Er kan d.d. 18-08-2017 dan ook geen zitting van de raadkamer te Arnhem plaats-vinden!

In plaats daarvan wordt hierbij formeel klacht inge-diend jegens deze mw. mr. G. Mintjes, dit  vanwege haar falen zoals in punt 4 opgesomd en aldus ‘mee-doen aan slager wil het stinkende, eigen vlees gaan goedkeuren’! Gaarne uw klachtbevestiging en behan-deling; bij weigering zal er aangifte gedaan moeten worden.

Ook zij weet/ behoort te weten dat een artikel 12 procedure tegen personen die ‘werk’zaam zijn bij het Paleis van Justitie? te Arnhem… natuurlijk niet door hetzelfde Paleis behandeld kunnen worden!

 • De medewerking van Mintjes aan dit, wederom ‘vals konijn uit versle-ten hoed’ is tenminste klachtwaardig! en… zelfs als misdadig! te duiden,

aldus Groenendijk.8. Weer wordt bewezen dat te Arn-hel geen recht gedaan wordt, niet eens poging daar-toe ondernomen wordt maar ook de ‘simpele oproep tot dossier-inzage en het horen in raadkamer’…

als er wordt nagedacht wat daar - stiekem, eigenlijk - mee gepoogd wordt te bereiken;

…andermaal een smerige poging is van ‘Van der Winkel en trawanten’ om het sof-straatje schoon te vegen = van Groenendijk zijn gezeur? af te zijn!


9. Doorzien en dat zal hen allen ‘zuur gaan opbreken’ - alleen maar meer ontmaskerd. U bent allen niet meer geloofwaardig, want aangetoond: crimineel.

En als u dan niet vervolgd zou gaan worden, dan… moeten burger(s) dat dan zelf maar gaan doen, nietwaar? Het burger-arrest en Volkstribunaal! Oh, oh, oh…

in plaats van de doofpot gesloten te houden...
zal de beerput over u uitgestort worden.


10. Aanvullend:

a) Van het hof Arnhem, afdeling strafrecht/ beklag wordt dan ook per ommegaande de bevestiging van onheuse! oproep tot behandeling en schrapping van ‘horen’ d.d. 18-08-2017, 11:00 uur verwacht. Dit kan per mail met gescande, ondertekende brief en post nazending;

b) Van het hof Arnhem/ (nog) president mr. Van der Winkel wordt bevestiging van de klacht-indiening jegens mr. Mintjes en planning van behandeling(-sdatum) verwacht; tevens bevestiging van het ‘vrijwillige’ ontslag nemen door ‘dames’ L.Z. en mw. H.P. binnen 2 weken na dagtekening;

c) Van het hof Arnhem/ (nog) president Van der Winkel wordt onmiddellijke doorzen-ding van het beklag aan het Paleis van Justitie te Utrecht (ook mbt. A’dam werden er diverse personen aangegeven en behandeling is daar evenzo onmogelijk) verwacht dan wel aan die instantie van de rechtspraak/ welke ‘rechters?’ die voor behandeling verantwoordelijk zijn en - mogelijk - wel conform de wet recht spreken;


Tot slot: alle bewijzen, inclusief schokkende audio-opnames van diverse, misdadige kromzit-tingen, o.a. te Arn-hel werden verzameld en op diverse locaties met ingelichte medestanders veiliggesteld. 

Er is geen ontkomen meer aan… ‘presidenten’ Blaisse + Van der Winkel en > 50 criminele ‘rechters/ personen’ gaan keihard en onherroepelijk ‘nat’. Groenendijk raadt hen aan, de ‘eer’ - welke? - aan zichzelf te houden en af te treden of

 • …daartoe door het volk gedwongen te worden.


Wordt vervolgd, in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia.


Ervan uitgaande uw ge’recht’shof = sof; het ‘Paleis van Misdaad’ te Arn-hel naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijft met volhardende ‘groet’,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - school’meester’ 
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Verzending:
Deze ondertekende brief werd d.d. 14-08-2017 voor kantoorbegin gezonden aan: beklag.hof.arnhem@rechtspraak.nl en d.d. 14-08-2017 tevens per post nagezonden.
d.d. 15-08-2017:

'Ontsla vice-president hof Arnhem/ Mintjes:

zij wil als 'slager het stinken-de vlees van collega-rechters en presidenten gaan keuren?' Dat kan niet.'

Van der Winkel op z'n p#k getrapt en reageerde als door 'n wesp gestoken:


Opvallend is dat Van der Winkel nu wel...

heel snel reageerde; mijn klachten afwees =

   'niet ontvankelijk verklaarde'...

maar in het geheel niet reageerde op overige punten in het bovenstaande abc-tje in mijn brief d.d. 13-08-2017.

En wat zegt die Van der Winkel dan wel
en vooral: wat zegt hij niet...


Wat laat hij na maar behoort hij wel te doen:

Lees svp. de - nochtans - meest arrogante, kul-brief van die nep-'president' mr. A.R. Van der Winkel:Citaat Van der Winkel-1:


 • 'Bij het gerechtsbestuur kan echter niet worden geklaagd over de in-houd van een rechterlijke beslissing, waartoe ook de procedurele beslissingen van een rechter behoren. ... het bestuur is onbevoegd om klachten in het rechtelijke domein inhoudelijk te beoordelen.'


Reactie Groenendijk:

zelfs als dat zou kloppen... 'inhoudelijk (inclusief procedurele beslissingen) kan er aan de beslissingen van mr. Mintjes niet getornd worden', dan betekent dat echter niet dat het bestuur niet (eind-)verantwoordelijk is voor en op moet (laten) treden

 • tegen 'n criminele 'rechter' die zich niet aan de wet placht te houden!


1) Uiteraard is het bestuur verplicht... om direct concrete stappen te (laten) nemen; zelf aangifte re doen tegen (art. 162 Sv.) en ontslag te (laten) verlenen van misdadigster Mintjes nu zij op de hoogte werd gesteld van de strafbare (non-) gedra-gingen van deze nep-'rechter' in lopende beklagzaak.

Niet alleen zijn de (non-) gedragingen klacht-waardig - bestuur 'mag' niets? - maar daar bovenop feitelijk: misdadig en daar moet het bestuur tegen (laten) optreden. Het kan niet zo zijn dat een bewezen misdadige vice-voorzitter van het hof Arnhem = Mintjes desondanks....

niet door het bestuur = nep-'president' Van der Winkel aangepakt/ ontslagen kan worden c.q. sancties ingeleid kunnen worden?

 • Indien het bestuur dat niet zelf kan dan dient zij in ieder geval daar-voor de juiste maatregelen in te leiden en niet terug te schuiven naar de burger...


Een baas die zegt niets te kunnen doen tegen een van-de-klant-stelende medewerker en u enkel naar de politie voor aangifte verwijst maar dat personeelslid niet ontslaat?


Wat een onzin... niet alleen klachten over Mintjes maar strafbaar wangedrag moet door het bestuur gecorrigeerd worden en

...ja, die mogelijkheden heeft het sof/ Van der Winkel wel degelijk. Hij weigert die 'botweg' te gebruiken en toont andermaal aan dat ook hij...

niet te vertrouwen is; de facto gedraagt Van der Winkel zich eveneens als crimineel (aangifte werd reeds eerder, ook jegens hem persoonlijk, gedaan)!


Dat zijn de feiten, beste dames en heren... en niets anders dan de waarheid die niet alleen gezegd maar ook 100% bewezen werd! Binnenkort zullen dan ook de gedane aangiftes jegens het bestuur van het hof Arnhem - inclusief jegens Van der Winkel - openbaar gemaakt moeten worden zodat iedereen kan controleren uit wat voor een nepperds het sof te Arn-hel bestaat!


Citaat Van der Winkel-2:

 • 'Uw klacht is in als zijn onderdelen kennelijk niet-ontvankelijk.
 • Het gerechtsbestuur is niet bevoegd om een klacht in behandeling te nemen over het functioneren van mw. mr. Mintjes in uw beklagzaak.
 • Als uw recht op een eerlijk proces in uw beklagzaak is geschonden door handelen of nalaten van 1 of meer met de behandeling en be-slissing in uw klachtzaak belaste raadsheren, dan kunt u uw klachten uitsluitend voorleggen aan een rechter. Voor advies over uw juridische (on-)mogelijkheden daartoe verwijs ik u naar een advocaat.'


Reactie Groenendijk:     Mintjes is misdadig... en moet dus weg!

 • hoe arrogant, onjuist en misdadig is dit antwoord van Van der Winkel!

Want: het bestuur moet en kan wel degelijk optreden tegen een bewezen misdadige 'rechter' in hun midden... die tevens vice-president van het hof is! Van der Winkel negeert = accepteert het negeren van de wet door mr. Mintjes...


 • wat is dat voor een gerechtshof-bestuur dat criminelen de hand boven het hoofd placht te houden? Schokkend en onacceptabel.

Van der Winkel had niet moeten melden 'niets te kunnen doen' = onjuist, en GRN naar een advocaat te verwijzen maar had zelf aangifte tegen mr. Mintjes moeten doen aangezien hij als ambtsdrager op de hoogte werd gesteld van door Mintjes ge-pleegde strafbare feiten...

 • en niets anders dan dat!Zie artikel 162 wetboek van Strafvordering:

'1 Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onver-wijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie
  of aan 1 van zijn hulpofficieren,

  a) indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede
  Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel

  b) indien het misdrijf is begaan door 'n ambtenaar die daarbij een bijzondere ambts-
  plicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of
  middel hem door zijn ambt geschonken, dan wel

  c) indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van
  een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opge-
  dragen.'


Niet afschuiven naar GRN en Mintjes laten zitten dus;

het bestuur MOET zelf en pro-actief ingrijpen 

of bewijst 

 • 'van hetzelfde MISDADIGE SOORTals die bewust-verzakende mw. mr. Mintjes te zijn!Citaat Van der Winkel-3:

 • 'Tenslotte bericht ik u dat ik u niet kan bevestigen dat een mede-werker van het gerechtshof in verband met uw beklagzaak ontslag heeft gevraagd en gekregen.

Hoogachtend, namens het gerechtsbestuur, geparafeerd door A.R. van der Winkel.'Reactie Groenendijk:  bedriegende L.P./ H.Z. krijgen compliment van de baas!

Die Van der Winkel toch... zijn twee secretariaatsmede'werkers'/ -bedriegers namen en kregen geen ontslag, zoals door GRN werd verzocht nav. geconstateerde malversaties door beide 'dames'. Nadat L.P./ H.Z. de boel in opdracht van de baas besodemieterden, werden zij gesteund door Van der Winkel & Co in hun bedrog... dat is niet 'dapper voor je mensen gaan staan', maar:

 • 'ene clublid dekt het andere clublid ondanks alle bewijzen van het tegendeel' en betekent geenszins dat L.P./ H.Z. 'vrijgepleit' werden!


Enkel vrijgepleit door een misdadiger... maar dat telt niet; ook niet als 'ie Van der Winkel heet.

 • Weg met die nep-'president' Van der Winkel die Vrouwe Justitia verraadt, weg met die in-opdracht-van-de-baas-bedriegende L.P./ H.Z.Stand van zaken:

1) de door het hof geplande maar door GRN geweigerde behandeling van 3e beklag-zaak in raadkamer werd ingetrokken maar...

2) nochtans werd geen melding gedaan van de verzochte behandeling door een ander hof van Justitie waarin (mogelijk) wel vertrouwen gesteld kan worden...

3) en nog steeds - maanden- neen, jarenlang geen behandeling van schokkende klachtzaak jegens criminele 'rechters' en 'griffier';

dat is meer dan schokkend; dat is misdadig.

 • Nederland is geen recht- maar een kromstaat en dat pikt Groenendijk niet... natuurlijk niet. En met hem alle eerlijke, weldenkende Nederlanders!Maar als we betreffende not-'abelen' = misdadigers  thuis zouden gaan opzoeken... dan worden wij door hun politie opgepakt, door het OM vervolgd en door dezelfde 'rechter' veroordeeld... allemaal 1 pot nat!

Het is de omgekeerde wereld!

Wordt het niet tijd voor 'andere maatregelen'... nu de formele, openbare en rechtvaardige weg door 'zij die Vrouwe Justitia zouden moeten beschermen'... juist wordt geblokkeerd?!


K16/0751 Het Paleis van Misdaad zakt steeds dieper weg in het eigen

 • stinkende moeras...!

do 17-8-2017 13:52
Van: drs. Groenendijk MSc.
Aan: beklag.hof.arnhem@rechtspraak.nl; (Hof Arnhem-Leeuwarden) (L.Z.@rechtspraak.nl);  (H.P.@rechtspraak.nl); N.F.@rechtspraak.nl


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

2017-08-16 GRN aan Raad voor de Recht- = Kromspraak Onmiddellijk ingrijpen bij Paleis van Misdaad te Arn-hel vereist.docx31 kB


Volhardend vader en recht-zoekend burger:

Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat, Bussum
stoppasfamiliedrama@outlookk.comBetreft:

1. Brief Groenendijk d.d. 16-08-2017 aan RvdR en publicatie op: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/

2. In opdracht van welke griffier (naam?) werd de kul-oproeping d.d. 03-07-2017 art. 12 Sv. verzonden?

3. Onmiddellijke toezending van 'geheim-gehouden' tussen-beschikking/ Mintjes d.d. 08-09-2017!
Het Gerechtshof Arnhem

Tav. (nog) ge’recht’shofpresident
mr. A.R. van der Winkel

Sector Strafrecht, Postbus 9030, 6800 EM  Arnhem - beklag.hof.arnhem@rechtspraak.nl
Bussum, 17 augustus 2017
Hof Arnhem, mw. L.Z.; H.P.; N.F. en A.H.I., 
Geachte eerlijke en weldenkende Nederlandse medeburgers,


1. Met open vizier verwijs ik het hof Arnhem en u persoonlijk naar mijn brief d.d. 16-08-2017 (bijlage) aan de Raad voor de Rechtspraak waarin L.Z. en H.P. werden opge-roepen om 'vrijwillig ontslag' te nemen, gelet op uw medewerking aan in de doofpot willen houden van ons diep-trieste PAS-familiedrama.

d.d. 16-08-2017: PapaErik hangt met alle gewicht aan kloten? van de Raad voor de Rechtspraak. Baas Bakker moet ingrijpen bij Paleis van Justitie? te Arn-helAlarmklok geluid voor Vrouwe Justitia : is Nederland nog wel een ' recht ?' staat ?


2. Bij deze vult Groenendijk dat dringende advies aan betreffende mw.? N.F. die, namens de griffier - welke; wat is de naam van desbetreffend griffier? die daartoe opdracht gaf! - d.d. 03-07-2017 Groenendijk te kunnen oproepen voor behandeling te Arnhem van een beklag ex art. 12 Sv. over diverse personen werkzaam bij... het hof te Arnhem!

Dat kan natuurlijk niet en als N.F. dat niet zelf begrijpt en haar? handtekening/ paraaf daar-onder plaatst dan is zij totaal niet-geschikt voor de huidige functie.

Hetzelfde geldt voor… 'griffier' mw. A.H.I. die haar handtekening zette maar verder helemaal niets deed; geen melding aan aangever en geen stappen tegen het OM (zie 3). Ook 'vrijwillig ontslag' van N.F. en A.H.I. is meer dan gepast, binnen 2 weken be-vestiging of uw naam zal (mogelijk) voluit vermeld moeten worden.


3. Tot slot verzoekt volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk om  de on-middellijke toezending - 1e exemplaar/ in kopie - van de tussen-beschikking d.d. 08-09-2016/ Mintjes (voorzitter) en A.H.I. (griffier), zoals deze bij de dossier-inzage bleek te bestaan maar aangever niet alleen verzwegen werd, maar ook niet werd toe-gezonden. Een foto maken werd verboden...

Gevolg: Groenendijk beschikt niet over alle noodzakelijke stukken - tussen-beschikking Mintjes - en aangezien hij verkoos om zichzelf te vertegenwoordigen,

 • is toezending daarvan aan burger vereist... nietwaar?


Dat dit niet geschiedde is:

a) niet-'toevallig' maar bewust! en tenminste als...
b) een grote schande = manipulatie/ bedrog te duiden,

aldus Groenendijk. Wordt vervolgd en openbaar gemaakt.


Ervan uitgaande het hof te Arnhem = sof te Arn-hel aldus naar behoren te hebben be-richt, verblijft in afwachting van uw onmiddellijke melding naam griffier en toezending tussen-beschikking en bevestiging van uw 'vrijwillig ontslag'...

met strijdbare groet, drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo: in belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Verzending:
Deze brief werd tevens d.d. 17-08-2017 ondertekend, per post aan het hof Arnhem = sof Arn-hel gezonden.


Snel 'afwezig' en nog steeds geen toezending van tussen-beschikking Mintjes:


Maar helaas... 

het secretariaat van het ge'recht'shof - in dit geval mw. N.F. - bleek d.d. 17-08-2017 'snel afwezig' te zijn en ook na haar terugkeer (waarom zond niet 1 van de collega's even de verzochte beschikking?)

d.d. 28-08-2017 en inmiddels weer bijna 2 maanden verder...

geen enkele reactie, laat staan toezending van de geheim- gepoogd te- gehouden tussen-beschikking van mr. MintjesErgo:

 • de burger werd en wordt als diegene die beklag deed, desondanks betreffende beschikking in eigen zaak nog steeds onthouden!


Beste dames en heren; dat is toch werkelijk niet als 'recht doen laten gelden', te duiden? Dat is toch geen 'eerlijk proces' en 'equality of arms' = gelijke informatie-stand? U krijgt niet eens de beschikking in eigen zaak toegezonden... ook niet als u daar expliciet en herhaald om verzoekt! 

Onvoorstelbaar maar waar! Alles 'kan' te Arn-hel... niet dus!

 • U begrijpt nu dat het tijd is om dat Paleis van Misdaad te bestormen?

Dank u en samen zijn wij veel sterker dan zij... sluit u aan; in het belang van alle kinderen; in het belang van Vrouwe Justitia; in uw eigen belang!

 • Samen voor ons eigen; wij zijn het volk!

Ontmaskerde Raad voor de Recht = Kromspraak smijt deur in gezicht GRN:


d.d. 25-08-2017:

'Het 'sprookje van een rechtstaat' blijkt in NL feitelijk een nachtmerrie te zijn: Vrouwe Justitia is gekneveld door criminele 'rechters', politie/ OM!'


d.d. 05-09-2017'Terreur-alarm

de Raad voor de 'Rechtspraak'/ mr. Bakker

 • dekt criminele 'rechters' en 'president' Van der Winkel van Paleis van Justitie te Arn-hel!'


d.d. 08-10-2017:

'Krijgt Raad voor de Recht = Kromspraak/ Bakker na 'vrijdag de 13e' een koekje van eigen deeg?

 • Van Dijk ontslaan + ingrijpen Paleis van Misdaad!'

GRN: Ja! Binnenkort is Bakker weer aan de beurt...


Wordt vervolgd. Delen van dit artikel wordt (weer) gewaar-deerd alsook het volgen van deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!No justiceno peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia